Lanetleme Ve Sövme Bölümü

Lanetleme ve Sövme ile ilgili Hadisler

Lanetleme ve Sövme ile ilgili Hadisler

Hadis No : 5331
Ravi: İbnu Mes’ud
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Mü’min ne ta’n edici, ne lanet edici, ne kaba ve çirkin sözlü, ne de hayasızdır.”

Kaynak: Tirmizi, Birr 48, (1978)

 

Hadis No : 5332
Ravi: Ebu’d-Derda
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Laneti çok yapanlar kıyamet günü şefaatçi olamazlar, şehid de olamazlar.”

Kaynak: Müslim, Birr 85, (2598); Ebu Davud, Edeb 53, (4907)

 

Hadis No : 5333
Ravi: Semüre İbnu Cündüb
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Birbirinize, Allah’ın laneti, Allah’ın gadabı ve cehennem temennisiyle bedduada bulunmayın.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 53, (4906); Tirmizi, Birr 48. (1977)

 

Hadis No : 5334
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Resulullah (sav)’a: “Ey Allah’ın Resulü! Müşriklere beddua et, onları lanetle!” denilmişti. Şu cevabı verdi: “Ben rahmet olarak gönderildim, lanetleyici olarak değil!”

Kaynak: Müslim, Birr 87, (2597)

 

Hadis No : 5335
Ravi: Ebu Zerr
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir kimse, diğer bir kimseyi fıskla veya küfürle itham etmesin. Aksi takdirde, itham edilen arkadaşında bunlar yoksa, kelime kendine dönderilir.”

Kaynak: Buhari, Edeb 44

 

Hadis No : 5336
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sövüşen iki kişinin söyledikleri(nin vebali), mazlum olan tecavüzde bulunmadıkça başlayana aittir.”

Kaynak: Müslim, Birr 68, (2587); Ebu Davud, Edeb 47, (4894); Tirmizi, Birr 61, (1982)

 

Hadis No : 5337
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah Teala hazretleri şöyle dedi: “Ademoğlu, dehre söverek beni üzüyor. Halbuki ben dehrim. Emir benim elimde. Gece ve gündüzü ben çeviririm.”

Kaynak: Buhari, Edeb 101, Tefsir, Casiye 1, Tevhid 35; Müslim, Elfaz 2, (2246); Muvatta, Kelam 3, (2, 984);

 

Hadis No : 5338
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Bir kişinin ridasını rüzgar savurmuştu, tutup rüzgara lanet etti. Resulullah (sav) müdahele buyurdu: “Sakın rüzgara lanette bulunmayın. O memurdur, (Allah’ın emriyle) iş görmektedir. Şunu bilin ki, kim bir şeye haksızlıkla lanet ederse, lanet kendisine döner.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 53, (4908); Tirmizi, Birr 48, (1979)

 

Hadis No : 5339
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bu rüzgar, Allah’ın rahmetindendir. Rahmeti de, azabı da getirir. Onu görünce, sakın ona sövmeyin. Allah’tan rüzgarın hayr (getirmes)ini dileyin, şer (getirmes)inden Allah’a sığının.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 113, (5097)

 

Hadis No : 5340
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ölülere sövmeyin. Çünkü, onlar (sağken hayırdan ve şerden) gönderdiklerine kavuştular.”

Kaynak: Buhari, Cenaiz 97, Rikak 42; Ebu Davud, Edeb 50, (4899); Nesai, Cenaiz 51, 52, (4, 52, 53)

1 2Sonraki sayfa

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu