Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Sohbet Bölümü

Sohbet Bölümü

Arkadaşın Vasfı ile ilgili Hadisler

Arkadaşın Vasfı ile ilgili Hadisler Hadis No : 3320 Ravi: Ebu Musa Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, misk taşıyanla körük çeken insanlar gibidir. Misk sahibi ya sana kokusundan verir veya sen ondan satın alırsın. Körük çekene gelince ya elbiseni yakar yahut da sen onun pis kokusunu alırsın.” Kaynak: Buhari, Büyu 38, Zebaih 31; Müslim, Birr ...

Devamını Oku »

Binme Ve Terkiye Alma ile ilgili Hadisler

Binme Ve Terkiye Alma ile ilgili Hadisler Hadis No : 3398 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Resulullah (sav) Mekke’ye geldiği zaman kendini, Abdulmuttaliboğullarının çocukları karşıladılar. Resulullah (sav) birini önüne, diğerini de arkasına bindirdi. Kaynak: Buhari, Umre 13, Libas 99, 100; Nesai, Menasik 121, (5, 212)   Hadis No : 3399 Ravi: Abdullah İbnu Cafer Tanım: İbnu’z-Zübeyr’in, kendisine şunları söylediğini anlatmıştır: “Hatırlar ...

Devamını Oku »

Dayanışma Ve Yardımlaşma ile ilgili Hadisler

Dayanışma Ve Yardımlaşma ile ilgili Hadisler Hadis No : 3338 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu tehlikede yalnız bırakmaz. Kim, kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür. Kim bir müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da o sebeple onu Kıyamet gününün sıkıntısından kurtarır. Kim bir müslümanı örterse, Allah da onu kıyamet günü ...

Devamını Oku »

Erkeğin Hanımı Üzerindeki Hakları ile ilgili Hadisler

Erkeğin Hanımı Üzerindeki Hakları ile ilgili Hadisler Hadis No : 3281 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Şayet ben bir insanın başka bir insana secde etmesini emredecek olsaydım, kadına, kocasına secde etmesini emrederdim.” Kaynak: Tirmizi, Rada’ 10, (1159)   Hadis No : 3282 Ravi: Ümmü Seleme Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Hangi kadın, kocası kendisinden razı olarak vefat ...

Devamını Oku »

Hapşırma Ve Esneme Hakkında Hadisler

Hapşırma Ve Esneme Hakkında Hadisler Hadis No : 3382 Ravi: Enes Tanım: Resulullah (sav)’ın yanında iki kişi hapşırdı. Efendimiz, bunlardan birine teşmitte bulundu (yani “yerhamukallah” dedi), diğerine teşmitte bulunmadı. Niye böyle davrandığı sorulunca: “Şu, Allah Teala’ya hamdetti, öbürü Allah Teala’ya hamdetmedi.” cevabını verdi.” Kaynak: Buhari, Edeb 127; Müslim, Zühd 53, (2991); Ebu Davud, Edeb 102, (5039); Tirmizi, Edeb 4, (2743) ...

Devamını Oku »

Hasta Ziyareti Ve Fazileti ile ilgili Hadisler

Hasta Ziyareti Ve Fazileti ile ilgili Hadisler Hadis No : 3388 Ravi: Ali Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim bir hastayı akşam vakti ziyaret ederse onunla mutlaka yetmişbin melek çıkar ve sabaha kadar onun için istiğfarda bulunur, Ona cennette bir bahçe hazırlanır. Kim de hastaya sabahleyin giderse, onunla birlikte yetmişbin melek çıkar, akşam oluncaya kadar ona istiğfarda bulunur, Ona cennette ...

Devamını Oku »

İnsanların Kusurlarını Araştırmak Ve Örtmek ile ilgili Hadisler

İnsanların Kusurlarını Araştırmak Ve Örtmek ile ilgili Hadisler Hadis No : 3417 Ravi: Abdullah İbnu Ömer Tanım: (Bir gün) Resulullah (sav) minbere çıkıp yüksek sesiyle şöyle nida etti: “Ey diliyle müslüman olup da kalbine iman nüfuz etmemiş olan (münafık)lar! Müslümanlara eza vermeyin, onları kınamayın, kusurlarını araştırmayın. Zira, kim müslüman kardeşinin kusurunu araştırırsa, Allah da kendisinin kusurlarını araştırır, Allah kimin kusurunu ...

Devamını Oku »

İsti’zan (İzin Talebi) ile ilgili Hadisler

İsti’zan (İzin Talebi) ile ilgili Hadisler Hadis No : 3349 Ravi: Rıbi İbnu Hiraş Tanım: Rıbi İbnu Hiraş, Beni Amir’e mensub bir adamdan naklediyor: “Resulullah (sav) bir evde bulunduğu sırada, yanına girmek için: “Girebilir miyim?” diye izin istedi. Aleyhissalatu vesselam hizmetçisine: “Çık, şu gelene isti’zan adabını öğret, bu maksadla ona: “Esselamünaleyküm, girebilir miyim?” demesini söyle!” buyurdu. Adam bunu işitmişti, (hizmetçiyi ...

Devamını Oku »

Kadına Bakma Hakkında Hadisler

Kadına Bakma Hakkında Hadisler Hadis No : 3421 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sakın bir erkek, yanında mahremi olmadıkça yabancı bir kadınla yalnız kalmasın.” Kaynak: Buhari, Nikah 111, Cezau’s-Sayd 26, Cihad 140, 181; Müslim, Hacc 424, (1341)   Hadis No : 3422 Ravi: Enes Tanım: Aklında bir şeyler olan bir kadın vardı. Bir gün Resulullah (sav)’a: “Ey ...

Devamını Oku »

Kadının Kocası Üzerindeki Hakları ile ilgili Hadisler

Kadının Kocası Üzerindeki Hakları ile ilgili Hadisler Hadis No : 3290 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kadınlara hayırhah olun,zira kadın bir eğe kemiğinden yaratılmıştır. Eğe kemiğinin en eğri yeri yukarı kısmıdır. Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Kendi haline bırakırsan eğri halde kalır, öyleyse kadınlara hayırhah olun.” Kaynak: Buhari, Nikah 79, Enbiya 1, Edeb 31, 85, Rikak 23; Müslim, ...

Devamını Oku »