Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Tefsir Bölümü – Esbab-ı Nüzule Dair

Tefsir Bölümü – Esbab-ı Nüzule Dair

Ala Suresi ile ilgili Hadisler

Ala Suresi ile ilgili Hadisler Hadis No : 0852 Ravi: Ebu Zerr Tanım: Resulullah (sav) mescidde iken huzuruna girdim. Bana: “Ey Ebu Zerr mescide tahiyye (selam vermek) gerekir” buyurdu. Ben: “Mescide verilecek selam nedir?” diye sorunca: “(Girince) kılacağın iki rek’at namazdır” dedi. Ben: “Ey Allah’ın Resulü, Hz. İbrahim ve Hz. Musa’nın suhuflarında olanlardan herhangi bir şey size indirildi mi?” diye ...

Devamını Oku »

Araf Suresi ile ilgili Hadisler

Araf Suresi ile ilgili Hadisler Hadis No : 0602 Ravi: İbnu Abbas Tanım: (Cahiliye devrinde) kadın,Kabe-i Muazzama’yı çıplak olarak tavaf eder ve şöyle derdi: “Bana kim ödünç bir tavaf elbisesi verecek?” Elbiseyi fercinin üzerine kor: “Bugün bir kısmı veya tamamı görülür ama, ondan açılanı helal etmem” derdi. Bu tatbikatla ilgili olarak şu ayet indi: “Ey Ademoğulları! Her mescide güzel elbiselerinizi ...

Devamını Oku »

Abese Suresi ile ilgili Hadisler

Abese Suresi ile ilgili Hadisler Hadis No : 0845 Ravi: Urve Tanım: Hz. Aişe (ra) buyurdu ki; Abese ve Tevella suresi ama olan İbnu Ümm-i Mektum hakkında nazil oldu. Şöyle ki: Bir gün Hz. Peygamber (sav)’in yanına geldi ve: “Ey Allah’ın Resulü beni irşad et” diye talebde bulunmaya başladı. O sıra Resulullah (sav)’ın yanında müşriklerin büyüklerinden biri vardı, İbnu Ümm-i ...

Devamını Oku »

Ahkaf Suresi ile ilgili Hadisler

Ahkaf Suresi ile ilgili Hadisler Hadis No : 0775 Ravi: Yusuf İbnu Mahik Tanım: Hz.Muaviye (ra) Mervan’ı Hicaz’a vali tayin etmişti. Bu valiliği sırasında hutbe okudu ve hutbede Yezid İbnu Muaviye’nin ismini zikretmeye başladı. Maksadı, babası (Hz. Muaviye)den sonra ona biat etmekti. Abdurrahman İbnu Ebi Bekr, ona birşeyler söyledi. (Bu söze kızan) Mervan: “Yakalayın şunu!” emretti, (Abdurrahman hemen kaçıp) Hz. ...

Devamını Oku »

Ahzab Suresi ile ilgili Hadisler

Ahzab Suresi ile ilgili Hadisler Hadis No : 0731 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Biz, Resulullah (sav)’ın azadlısı olan Zeyd İbnu Harise’ye sadece Zeyd İbnu Muhammed diye sesleniyorduk. Bu davranışımız, “Onları babalarına nisbet ederek çağırın…” (Ahzab, 5) mealindeki ayet ininceye kadar devam etti. Kaynak: Buhari, Tefsir, Ahzab 2; Müslim, Fedailu’s-Sahabe 62, (2425); Tirmizi, Tefsir, Ahzab (3207)   Hadis No : 0732 ...

Devamını Oku »

Al-i imran Suresi ile ilgili Hadisler

Al-i imran Suresi ile ilgili Hadisler Hadis No : 0503 Ravi: Aişe Tanım: Resulullah (sav) şu mealdeki ayeti okudu: “(Habibim) Sana Kitab’ı indiren O’dur. Ondan bir kısım ayetler muhkemdir ki bunlar Kitab’ın anası (temeli)dir. Diğer bir kısmı da müteşabihlerdir. İşte kalblerinde eğrilik bulunanlar sırf fitne aramak (ötekini berikini saptırmak) ve (kendi arzularına göre) onun te’viline yeltenmek için onun müteşabih olanına ...

Devamını Oku »

Amme (Nebe) Suresi ile ilgili Hadisler

Amme (Nebe) Suresi ile ilgili Hadisler Hadis No : 0844 Ravi: İkrime Tanım: Amme suresinde geçen “(Müttakiler için)… dolu kadehler (vardır)” (34. ayet) ayetini “mütemadiyen dolu kalan” diye açıklamıştır. Kaynak: Buhari, Menakıbu’l-Ensar, 26 Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Devamını Oku »

Ankebut Suresi ile ilgili Hadisler

Ankebut Suresi ile ilgili Hadisler Hadis No : 0723 Ravi: Ümmü Hani Tanım: Erkeklere yaklaşıyor,yol kesiyor ve toplantılarınızda fena şeyler yapmıyor musunuz? (Ankebut 29) mealindeki ayette zikredilen toplantılarındaki fena şeylerden maksad nedir? diye Resulullah (sav)’a sordum. Bana şöyle cevap verdi: “Onlar orada sesli sesli yelleniyorlar, oradan geçen kimselere de çakıl vs. fırlatıp onlarla eğleniyorlardı.” Kaynak:   Hadis No : 0724 ...

Devamını Oku »

Bakara Suresi ile ilgili Hadisler

Bakara Suresi ile ilgili Hadisler Hadis No : 0432 Ravi: Ebu Ümame Tanım: Hz. Peygamber (sav)’i işittim, diyordu ki: “Kur’an-ı Kerim’i okuyun. Zira Kur’an, kendini okuyanlara kıyamet günü şefaatçi olarak gelecektir.” Zehraveyn’i yani Bakara ve Al-i İmran surelerini okuyun! Çünkü onlar kıyamet günü, iki bulut veya iki gölge veya saf tutmuş iki grup kuş gibi gelecek, okuyucularını müdafaa edeceklerdir. Bakara ...

Devamını Oku »

Benu israil (isra) Suresi ile ilgili Hadisler

Benu israil (isra) Suresi ile ilgili Hadisler Hadis No : 0669 Ravi: İbnu Abbas Tanım: … Sana gösterdiğimiz rüya ile ve Kur’an’da lanetlenmiş ağaçla sadece insanları denedik… (İsra, 60) mealindeki ayette geçen “rüya” için şu açıklamayı yaptı: “Bu, Resulullah (sav) Mirac gecesinde Beytu’l-Mak-dis’e götürüldüğü zaman gözüyle görmesidir. “Kur’an’da lanetlenmiş ağaç” da zakkum ağacıdır.” Kaynak: Buhari, Menakibu’l-Ensar 42, Tefsir, Benu İsrail ...

Devamını Oku »