Esmaül Hüsna

El-Aliyy Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Aliyy İzzet, şeref ve hükümdarlık bakımından en yüce. En üstün ve en yüksek. Kendisinden daha büyük olmayan, yüceler yücesi.

  • El-Aliyy Her hususta, herşeyden yüce olan.
  • El-Aliyy Allah Teâlâ yücedir, yüksektir.
    El-Aliyy

El-Aliyy : العلي

Yüksekliğin hakikî mânası şudur:

  1. Allah’tan daha üstün bir varlık düşünülmesi imkânsızdır.
  2. Bir benzeri veya ortağı veya yardımcısı yoktur.
  3. Şânına yaraşmayan her şeyden uzaktır.
  4. Kudrette, bilgide, hükümde, iradede ve diğer bütün kemâl sıfatlarında üstündür. Şu halde Aliyy, her şey kendisinin dûnunda, emrinde ve hükmü altında olan Zât demektir.

Cenab-ı Hak buyuruyor:

“O, yücedir, büyüktür.” (Bakara, 255)

“Allah yücedir,  büyüktür.” (Nisa, 34)

“O, görüleni de görülmeyeni de bilir; çok büyüktür, yücedir.” (Rad, 9)

El-Aliyy Esması
El-Aliyy Esması

Allah’ın yüceliğinin üstünde hiçbir yücelik yoktur. Bütün dereceler ve mertebeler O’ndan aşağıdır. Allah, her üstün ve yüksek makamın daha üstündedir. Zira varlıklar ya etkileyen veya etkilenendir. Etkileyen etkilenenden üstündür. Allah Teâlâ, her varlığı etkileyendir. Bütün varlıklara O’nun bir eseri ve etkilenenidir. Bu yüzden O, bütün varlıklardan daha üstün ve yücedir.

Allah kendi zatında yücedir. Bu yüzden her şeyden daha yücedir. O’nun bu yüceliği cihet ve mekan bakımından değildir. Zira O, cihet ve mekandan münezehtir.

Allah’ın varlıklar üzerindeki üstünlüğüne, yüceliğine, büyüklüğüne inanıp bunu müşahede eden kimse, bu sıfatın gereği olarak O’na ibadet eder. Kalbinde sonsuzluk nuru ışıldar.

Allah Kuran’da kendisini bizlere tanıtmıştır: Tüm alemleri yaratan, kainatın tek hakimi olan Allah uludur. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların yegane sahibi O’dur. O’ndan başka ilah yoktur, Allah insanların şirk koştuklarından çok yücedir. Tüm mülk O’na aittir; O, herşeye güç yetirendir. O, yüce makamların da sahibidir. O, ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk; Allah alemlerden müstağnidir. Kuşkusuz  ‘en güzel isimler’ Allah’a ait olduğu için O’nu eksiksiz olarak tarif etmek bir insan için mümkün değildir. O’nu ancak kendisinin bize bildirdiği ile tanıyabilir, yüceliğini ancak Kuran ayetleriyle takdir edebiliriz.

Allah, yücelerin en yücesidir. Namazımızın her secdesinde üç defa “Subhane Rabiyel ala” diyoruz. Gerçi Rabbimiz bizim yüceltmemize muhtaç değildir. Bizim yükseltmemiz, kulluk görevimizi ifa etmemiz için yapılan bir vazifedir.

El-Aliyy Ebced değeri ve zikir saati:El-Aliyy isminin zikri(110) adettir.Zikir saati Güneş, günü Pazar‘dır.

El-Aliyy Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

  • El-Aliyy ism-i şerifi, zillet ve hakaretten kurtulmak ve ilahi yardım ile insanların gözünde büyük görünüp sözlerinin kabülü için, “Ya Aliyy Celle Celalühü” diyerek 110 kere okunur.
  • El-Aliyy ism-i şerifi, yazılır, küçük çocuk üzerine alırsa, sağlıklı büyür. Gurbete giden kişi üzerine alırsa; selametle döner. Fakir kişi üzerine alırsa inşallah zengin olur. Allahü Teala hazretleri fazl-u kereminden ona verir.
Surelerin Fazilet ve Sırlarını okumak için tıklayınız

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu