Dualar

Abdest Azalarını Yıkarken Okunacak Dualar

Abdest Azalarını Yıkarken Okunacak Dualar
Abdest Azalarını Yıkarken Okunacak Dualar

Abdest azaları üzerine duaya gelince, bu hususta Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den herhangi bir rivayet gelmemiştir. Ancak fıkıh âlimleri demişlerdir ki, Selef den gelen duaları yapmak müstahab olur. Onlar bu dualar üzerinde uzatmalar ve kısaltmalar yapmışlardır. Onların söyledikleri duaların özü şudur:

Abdest almaya başlarken Besmele getirdikten sonra:

Eîhamdü lillâhillezî ceale’1-mâe tahûren (Suyu temiz yaratan Allah’a ha m d olsun) der.

Ağzı çalkaladığı zaman:

“Allâhümmeskmîmin havzı nebiyyike sallaîlahu aleyhi ve selleme ke’-sen lâ ezmeu ba’dehu ebeden

(Allah’ım! Bana Peygamberinin (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) havu­zundan öyle bir Cennet içkisi içir ki, artık ondan sonra susamayayım)”söyler.

Buruna su verdiği zaman:

“Allâhümme lâ tüharrimnî râihate naîmike ve cennâtike (Allah’ım! Cennetlerinin ve nîmetlerinin kokusundan beni mahrum etme)” söyler.

Yüzünü yıkadığı zaman:

“Allâhümme beyyiz vechî yevme tebyezzu vücûhun ve tesveddü vücûhun”

(Allah’ım!, bazı yüzlerin karardığı ve bazı yüzlerin beyazladığı günde (kayâmette) benim yüzümü ağart)” söyler.

Kollarını yıkadığı zaman:

“Allâhümme a’tınî kitabî biyemînî, Allâhümme lâ tu’tınî kitabî bişimâlî (Allah’ım!, amel defterimi sağ elime ver, Allah’ım, amel defterimi sol elime verme)” der.

Başı meshettiği zaman:

“Allâhümme harrim şa ‘n ve beşerîaîennâri ve ezıîlenî tahte arşike yev~ me lâ zille illâ zıllüke

(Allah’ım, saçımı ve derimi ateşe haram kıl ve Senin gölgenden (hi­mayenden) başka bîr gölge olmayan günde, beni Arş’ımn altında gölge­lendir)” der.

Kulaklarını meshederken:

“AUâhümmec’alnî minellezîne yestemi ûnelkavle ve feyettebiûne ahsenehu”

(Allah’ım, hak sözü işitip de onun en güzeline uyanlardan eyle beni)”der.

Ayakları yıkarken:

“Allâhümme sebbit kademeyye alessırâtı”

(Allah’ım, benim ayaklarımı sırat (köprüsü) üzerinde sabit eyle)” der. Daha doğrusunu Allah bilir.

  • Ebû Musa Eî-Eş’arî’den (Radıyallahu Anh) sahîh bir isnadla riva­yetlerine göre şöyle demiştir:

“Ben, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e abdest suyu getirdim de o abdest aldı. Onun şöyle diyerek dua ettiğini işittim:“Allâhümmeğfir lî zenbî ve vessi lî fî darı ve bârik lî fi nzkî” (Allah’ım, benim günâhımı bağışla, evimde bana genişlik ver, rızkım­da bana bereket ver).”

Ben dedim ki: Ey Allah’ın Peygamberi! Senin şöyle şöyle dua ettiğini işittim. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu:

– O dualar herhangi (noksan) bir şey bıraktı mı” (1)

Kaynaklar
1)Neseî. İbn-i Sünnî.

Dualar arşivine ulaşmak için tıklayınız!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu