Dualar

Tövbe istiğfar duası

Tövbe istiğfar duası
Tövbe istiğfar duası

Tövbe, işlediği bir günahtan ya da suçtan pişmanlık duyarak bir daha yapmamaya karar vermektir. Dua ise, aczimi, sıkıntımızı, derdimizi, isteklerimizi Rabbimize ilettiğimiz andır.Tövbe duası, pişman olunan günah veya suçun bir daha tekrarlanmayacağına dair Allah’a söz vermektir.

Tövbe istiğfar duaları, yaptığımız bütün günahlara pişmanlık duyduğumuzu ifade etmemiz, bundan sonraki hayatımızda bir daha böyle günah ve kusurları işlemeyeceğimize Rabbimize söz vermemizdir. Tövbe duası belirli bir zamanda yapılan bir ibadet olmamakla beraber mübarek gün ve gecelerde yapılması daha makbuldur. İşte sizler için derlediğimiz ve her zaman faydalanabileceğiniz tövbe duası, tevbe istiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe okunuşu ile birlikte Türkçe anlamları.

Tövbe istiğfar duası

Tövbe, Rabbimizin bizden istediği birşeydir. “Deki; Eğer duanız olmasa Rabbimin katında ne ehemmiyetiniz var.” (Furkan suresi 77.Ayet) ayeti ile bize bunu bildirmektedir. Dua, kul ile Allah arasında aracısız olan bir ibadettir. Tövbe etmenin, tövbe duasının, istiğfar etmenin önemini aşağıdaki verdiğimiz ayetler ve hadis-i şerifte görebilirsiniz.

“De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” Zümer: 53

“İnsana bir darlık dokunduğu zaman yanı üzere yatarken, otururken yahut ayakta bize yalvarır, ama biz onun sıkıntısını giderince sanki kendisine dokunan bir darlıktan ötürü bize hiç yalvarmamış gibi hareket eder. İşte aşırı gidenlere yaptıkları iş böylesine süslü gösterilmiştir.” (Yunus, 10/12)

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki “Allah Teala Hazretleri diyor ki: Ben, kulumun hakkımdaki zannı gibiyim. O, Beni andıkça; Ben onunla beraberim. O, Beni içinden anarsa; Ben de onu içimden anarım. O, Beni bir cemaat içinde anarsa; Ben de onu daha hayırlı bir cemaat içinde anarım. O, şâyet bana bir karış yaklaşacak olursa; Ben ona bir zirâ yaklaşırım. Eğer o, Bana bir zirâ yaklaşırsa; Ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim, Bana yürüyerek gelirse; Ben ona koşarak giderim. Kim, Bana şirk koşmaksızın bir arz dolusu günahla gelse; Ben de onu bir o kadar mağfiretle karşılarım.Buharî, Müslim

Tövbe Duası Nasıl Yapılır?

Tövbe etmek için önce aşağıdakileri yapmak gerekir.

1. Allah’a karşı günah işlediğini bilerek, bu günahtan dolayı Allah’a sığınmak ve pişman olmak.

2. Bu suçu işlediği için üzülmek, Yaratıcıya karşı böyle bir günah işlediğinden dolayı vicdanen rahatsız olmak.

3. Bir daha böyle bir suça dönmeyeceğine dair kesin bir karar içerisinde olmak.

4. Kul hakkını ilgilendiriyorsa onunla helalleşmek.

Tevbe istiğfar duaları, anlamıyla günahlarımızın kusurlarımızın affı için Allah’a yakarıştır. Bu yüzden bu duayı ederken günah ve kusurlarımız için pişmanlık duyarak üzülerek samimi bir şekilde yapılması gerekir.

Peygamber Efendimiz (SAV) bir Hadis-i şerifte, “İstiğfâre devam edeni, çok okuyanı, Allahü teâlâ, derdlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden rızklandırır” diye buyurarak istiğfar etmenin önemine işaret etmiştir. Âyet ve hadîslerde dua teşvik edilmiştir: “Rabbiniz, şöyle buyurdu: Bana dua edin, size cevap vereyim (duanızı kabul edeyim)” (Mü’minûn, 23/60).

Dua Edin
Dua Edin

Tövbe İstiğfar Duası Okunuşu

“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.”

Tövbe İstiğfar Duası Anlamı

“Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.”

İstiğfar Duasının Ardından Amentü Duası Okunur

“Amentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusulihi ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi, hayrihî ve şerrihî minellâhi teâlâ ve’l-bâsü bade’l-mevt. Hakkun, eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh.”

  • Tevbe duası ile ilgili Hadis-i şerifte buyuruldu ki:  Tevbe, günahtan sonra o günahı bir daha yapmamaktır. (İ.Ahmed)
  • Tevbeyi geciktirmek de büyük günahtır. Bunun için de, ayrıca tevbe etmek gerekir. (Allahü teâlâ, tevbe edenleri sever.) (Bakara 222)
  • İstigfarın fazileti çok fazladır. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki: İstiğfar okuyunuz! İmdadınıza yetişirim. (Hud 52)
  • İstigfar eden, günde 70 defa aynı günahı işlese ısrar etmiş sayılmaz. (Tirmizi)

Hadis-i şerifte, “Her namazdan sonra, üç kere

Tövbe istiğfar duası 1
Tövbe istiğfar duası 1

“Estağfîrullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh”okuyanın bütün günahları affolur” buyuruldu.

Anlamı ise “Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim.” demektir.
Tövbe istiğfar duası 2
Tövbe istiğfar duası 2

İstiğfârlardan meşhûr olanı, Peygamberimizin bildirdiği, “Estagfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanirrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbiğfir lî” istigfarıdır.

Her kim bu istiğfarı yirmi beş kere okursa, odasında, ailesinde, evinde ve şehrinde hiç kaza, bela olmaz. Bunu her sabah ve akşam okumalıdır. Alimlerin çoğu, talebelerine ve evlatlarına bunu okumalarını tavsiye etmişlerdir. Çok faydasını görmüşlerdir. Günde en az yüz defa, Estagfirullâhel’azîm… söylemek çok faydalıdır. Her zaman ve her yerde ve namazlardan sonra ve yatarken, manalarını düşünerek, çok “Estagfirullah min külli mâ kerihallah” veya kısaca “Estagfirullah” demelidir.

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu