Esmaül Hüsna

El-Hayy Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Hayy Her zaman diri.

El-Hayy
  • Diri; her şey’i bilen ve her şey’e gücü yeten.
  • Hayy, diri demektir, bunun zıddına meyyit denir ki, ölü mânasına gelir.
  • Allah Teâlâ ölmez, daima hâzır ve nâzırdır. Yaşayan mahlûkatın hayatını veren de O’dur. O olmasaydı hayattan eser olmazdı. O daima fenâdan, zevalden, hatâdan münezzehtir. Her an Alîm, her an Habîr, her an Kadîr’dir.

El-Hayy : الحيّ  Ya Hayy : يَا حَىُّ

Cenab-ı Hak buyuruyor:

“Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan. “ (Furkan, 58)

“Bütün yüzler, diri ve her şeye hakim olan Allah için eğilip boyun bükmüştü.” (Taha, 111)

“O daima diridir.” (Mümin, 65)

“Hay ve kayyûm olan Allah’tan başka ilâh yoktur.” (Ali İmran, 2)

Hay, her yönleriyle tam bir hayata sahip olan demektir. İşitme, görme, güçlü ve irade sahibi olmanın yanında diğer zati sıfatlara da sahip olan ve eksiksiz bir hayatın bütün anlamlarını kendinde toplayan kimsedir.

El-Hayy Esması
El-Hayy Esması

Ve (sen) o ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan; onların kötülüklerinden kurtulmak, verecekleri karşılıklardan gönlü tok olmak için, yalnız o ölmez diriye dayan, ölümden kurtulamayacak olan fâniler yıkılır, dayananları kaybolur gider. Ve O’nu hamdiyle tesbih et. Nimetlerine şükür için her türlü yüce sıfatlarıyla saygı göstererek, noksan sıfatlardan uzak olduğunu kabul et. Kullarının günahlarından haberdar olarak O yeter! Hiç kimse bilmese de, onun bilmesi yeterlidir. Hiç bir haberciye ihtiyaç duymaksızın açığı ve gizliyi bilen, O herşeyden haberdar olan Allah cezalarını verir. Başka hiçbir ceza vermeyecek olsa bile, yalnız bilmesi bir ceza olarak yeterlidir.

El Hayy Ebced değeri ve zikir saati:El-Hayy isminin zikri (18) adettir.Zikrin saati Güneş,Günü Pazar’dır. Büyük ebcede göre hesaplanıp,(18×18= 324) adet okunması daha uygundur.

El-Hayy Esmasının Fazileti,Havas ve Esrarı

  • El-Hayy ism-i şerifi, uzun ömürlü, kalbin tevhid nuru ile hayat bulması ve her türlü muradın gerçekleşmesi için “Ya Hayyu Celle celalühü” diyerek 18 kere okunur.
  • El-Hayy ism-i şerifini, 300.000 kere “Ya Hayyu Celle celalühü” diyerek okuyan kimse hasta olmaz.
  • El-Hayy ism-i şerifini, misk ve gül suyu ile yazar ve sonra tatlı karıştırıp içen hasta iyi olur.
  • Ya Hay Ya Kayyûm” bu iki isimle Allah’tan yardım dileyen, sanki bütün isim ve sıfatları ile Allah’tan yardım dilemiştir. Bu nedenle Allah’tan bu iki isimle yardım dilemek sıkıntılardan, dert ve kederlerden, zorluk ve darlıklardan kurtulmak ve isteklere kavuşmakta daha etkilidir.
Surelerin Fazilet ve Sırlarını okumak için tıklayınız

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu