Esmaül Hüsna

El-Muksit Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Muksit Adaletle hükmeden.

  • Bütün işlerini denk, birbirine uygun ve yerli yerinde yapan.
  • Mazlûma acıyıp zâlimin elinden kurtaran.

El-Muksit : المقسط

Allah Teâlâ en üstün bir adalet ve merhametin sâhibidir. Her işi birbirine denk ve lâyıktır. Zerre kadar da olsa haksızlığı tervic etmez. Kullarına muamelesi merhamet ve adalet üzeredir. Yapılmış olan hiçbir iyiliğin zerresini bile karşılıksız bırakmaz. İnsanların birbirlerine karşı işledikleri haksızlıkları da düzelterek hakkı yerine getirir.

El-Muksit

Cenab-ı Hak buyuruyor:

“Allah, hakimlerin hakimi değil midir?” (Tin, 8)

“O hakimlerin en iyisidir.” (Araf, 87)

“Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. (Yapılan iş) bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.” (Enbiya, 47)

  • Kul, verdiği ve vereceği hükümlerde adaletli olmak amacıyla bu isme ihtiyaç duyar.
  • Muksit, mazlum olanları zalimlerin elinden alan demektir.

Allah, hakimlerin hakimi, hükümdarların hükümdarı değil mi? Hakimler, hükümdarlar isyan edenlere ceza; itaat edenlere, iş görenlere ecir ve ödül verir bir “din” demek olan ceza ve sorumluluk kanunlarını uygularlar da, onların hepsinin üzerinde hakim olan yüce Allah hükmünü yerine getirmez, ceza ve ödül vermez, dinini yürütmez olur mu? Elbette olmaz. Hiç kuşku yok ki insanı o en güzel biçim ile yaratan Allah, hakimlerin hakimidir. Onun dini her dinden üstün hak dindir. O dinini yürütecek, güzel ile çirkini, yalancıyı doğruyu ayıracak, iman edip samimiyet ve ihlasla güzel güzel ameller yapan müminlere mükafat verecek; kâfirleri, dinsizleri de aşağıların aşağısına yuvarlıyacaktır.

El-Muksit Esması
El-Muksit Esması

O halde insan olan, dine yalan dememeli, cezayı inkâr etmemeli, insan kuvvetli olunca haklı olur, her yaptığı kalır, ceza görmez, ceza kanunu acizlere özgüdür sanmamalı; hakim, hükmünde kendi kuvvetine aldanıp da hak ve adaletten ayrılmamalı, o hakimler hakiminin hüküm ve kudretinden korkmalı, aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan sakınmalı, onun dinine girmeli, ona iman edip Allah’ın kullarına karşı adalet ve âlemin düzelmesine hizmet ile o tükenmez ecir ve mükafata ermelidir. Yoksa insanı o en güzel biçimde yaratan Allah’ı, hakimlerin hakimi değildir zanneden kendine yazık etmiş olur. Bu durumda bu âyet kâfirlere tehdit, müminlere müjdedir.

El Muksit  Ebced değeri ve zikir saati:El-L-MUKSİT esmasının zikri (209) adettir.Zikrin saati Müşteri,zikir günü Perşembe‘dir.

El-Muksit Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

  • El Muksit ism-i şerifi, gazap, hiddet ve kızgınlığı söndürmek, hak ve adaletin ortaya çıkması ve düşmanların şerrinden  korunmak için “Ya Muksit Celle Celalühü” diyerek 209 kere okunur.
  • El Muksit ism-i şerifini “Ya Muksit Celle Celalühü” diyerek zikrine devam edenin ibadetlerde vesvesi sona erer.
  • Bu ismi virt edinip zikrine devam eden kimse,borçlu ise borcundan kurtulur.Borçlu üzerine okunsa  borcundan kurtulması sağlanır.
  • Haksız yere  hapiste yatan kimse de bu ismin zikriyle meşgul olsa,Allah’ın izniyle kurtulur.adalet yerine gleir.
  • Huysuzluk ve haşarılık eden çocuklara vekfi yazılıp etrafına  da (66) kere “YA MUKSİT YA ALLAH” ( المقسط- اللّهِ ) yazıp üzerine de (209) defa okunduktan sonra çocuğun üzerine asılırsa çocuk , haşarılıktan ve huysuzluktan vazgeçer. Kötü davranışlarını bırakıp iyi, aklı başında ve dengeli hareket eden uslu bir çocuk olur.
  • 5 vakit namazdan sonra 209 kere ” Ya Muksit celle celâlühû ” zikrine devam eden, hal ve hareketlerinde adaletli olur, herkes tarafından sevilir.
Surelerin Fazilet ve Sırlarını okumak için tıklayınız

 

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu