Esmaül Hüsna

El-Vali Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Vali Bütün varlıkları idare eden.

El-Vali
  • Mahlûkatın işlerini yoluna koyan;
  • Bu muazzam kâinatı ve her an biten hâdisatı tek başına tedbîr ve idare eden…
  • Allah Teâlâ bütün varlığı idare eden, biricik ve en büyük validir. Diğer vâliler ve hükümdarların idaresi, O’nun izni ve müsaadesi iledir. Ve onların velâyet ve idaresi, son derece nâkıstır.
  • Allah’ın velâyet ve tedbiri ise sınırsız, gerçek ve hakikîdir. Her şey emri ve iradesi altındadır. Herşey’i bilir. Ondan habersiz mülkünde hiçbir şey cereyan etmez. Âdile mükâfatını, zâlime cezasını eksiksiz verir… Sebebler, O’nun icraat ve idaresinde yardımcı değil, sadece izzet ve haşmetini gösteren birer perdedirler. Hakikî te’sir, O’nun kudretindendir.

El-Vali : الوالي 

Vali adının muhtevasında, alemdeki oluşumla ilgili bütün isimlerin kullanımı bulunmaktadır.

Vali varlıkların bütün işlerini kendi üzerine alan demektir. Yüce Kelâm’daki “O, her an yeni bir tecellidedir” (Rahman,29) ayeti buna delalet etmektedir. O’nun idaresi bir plan dahilindedir. Kimseye zulmetmez, kimseyi incitmez ve ağlatmaz. O’nun idare etmesi kendi kudretiyledir. Valiliği mutlaktır, şarta bağlı değildir.

El-Vali Esması
El-Vali Esması

Mahlukatın işlerini yola koyan ve gereği gibi idare eden ancak O’dur.

Bütün işlerin valisi şüphe yok ki, Allah’tır. O işleri önce tedbir etmiştir, ikinci defa tahkik sahasına çıkarmıştır, üçüncü defa da onları devam ettirmiş ve idaresinde bulunmuştur.

Kullar için Vali, kendi ve başkalarının işlerinde Allah’ın velayetini kabul etmek şeklinde gerçekleşir.

El Vali Ebced değeri ve zikir saati:El-Vali esmasının zikri (47) adettir.Zikrin saati Güneş; zikir günü Pazar’dır.Bu isminde büyük ebced değerine göre hesap edip zikredilmesi etkisi bakımından daha uygun görülmüştür ki,bu takdir de (47×47=2209) olur.

El-Vali Esmasının Fazileti ve Faydaları

  • El-Vali; ismini saatinde ve verilen miktar da zikrine devam eden kimsenin bütün düşmanları dost olurlar.Çünkü bu ismin zikri, kalbi etkilemede en güçlü ve en tesirli isimlerdendir.Bu nedenle kimin üzerine niyet edilip okunursa, kalbi çabucak etkilenir,yumuşar ve istenilen yöne doğru kayar.okuyan kimsenin rakibi kalmaz.
  • Her gün vaktinde (47) defa  zikreden kimse,her türlü afetten korunur.
  • Cuma günü (1000) defa okuyan her işinde başarılı olur.Kolayca maksadına ulaşır.
  • Bu ismi şerifi bir kap içerisine yazıp üzerine  (47) defa okuduktan sonra temiz su ile silip tarlasına veya evine serpiştirse, her türlü afetten emin olur.
Surelerin Fazilet ve Sırlarını okumak için tıklayınız

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu