Esmaül Hüsna

El-Bâtın Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Bâtın Gizli bulunan.

El-Bâtın 
  • Gizli olan; duyu organları ile idrâk edilemeyen…
  • Allah Teâlâ’nın varlığı hem âşikardır, hem gizlidir.
  • Âşikârdır, çünkü varlığını bildiren delil ve nişanları gözsüzler bile görmüş ve bu hakikatler hakikatı yüce varlığa, eşyanın umumî şehadetini sağırlar bile işitmiştir.
  • Gizlidir. Çünkü biz Onu künhüyle bilemeyiz. Amma varlığını kat’î surette biliriz.

El-Bâtın : الباطن  Yâ Bâtın : يَا بَاطِنُ

Cenab-ı Hak buyuruyor:

“O Evvel’dir, Ahir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır.” (Hadid, 3)

Allah Teâlâ’nın varlığı, hem aşikar hem gizlidir.

El-Batın Esması

Cenab-ı Hakk’ın Batın oluşu bize göredir. Çünkü biz O’nu ancak sıfatlarıyla tanır ve biliriz. Zatını bilmemize imkan yoktur. O’nun varlığını ancak kendisi bilir. Özün özü O’dur, varlığı varlığının içinde gizlidir.

O, âşikâr olmakla beraber gizlidir de. Duygularla hissedilemeyip hayal ile algılanamayacağı gibi, varlığının hakikatı da, akılların idrak ve kavrayışına sığmaktan münezzehtir. Binaenaleyh O’nun için ne yalnız Zâhir ne de yalnız Bâtın diye hükmetmemeli, hükmü, âtıftan sonraya bırakarak “Zâhir ve Bâtın” demelidir. Bâtın ismine bakarak Allah’ın, kendine de gizli olduğu zannedilmemelidir.

O görünmeyen Zâhir, gizlenmeyen Bâtın’dır. Allah bütün gizliliklerde mevcuttur. O’na hiçbir şey gizli değildir. O her şeyin içinde ve yakınındadır. Bâtın olmasıyla her şeye aslından daha yakındır. O’nun için görülmeyen görünendir. Sır ve gizlilik O’nun için geçerli  değildir.

El Bâtın Ebced değeri ve zikir saati: El-Batın esmasının zikri(62) adettir.Zikir saati AY; zikir günü Pazartesi‘dir.El Bâtın Büyük ebced değeri hesaplanarak zikri de, uygun görülmüştür.Bu takdirde (62×62=3844) olur.

El-Bâtın Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

  • El-Bâtın ism-i şerifi, keşfin açılması, duanın kabulü ve her türlü korkulardan kurtulmak için, “Ya Bâtın Celle Celalühü”  diyerek 62 kere okunur.
  • Taleplerin gerçekleşmesi için; “Huvel evvelü vel ahirü vea zahirü vel batın, ve huve bi külli şey’in alim” kavl-i şerifi, iki rekat namazdan sonra 145 defa okunur.

  • El-Batın isminin her namazdan sonra (62) defa okuyan kimse korktuklarından kurtulur ve korktuğu şeylerden güvende olur.
  • “Ez-Zahir” ismiyle birlikte “Ya Zahiru Ya Batın” diye (62) defa zikreden kimse, şeytanın kafa karıştırmasından ve verdiği vesveseden kurtulur.
Surelerin Fazilet ve Sırlarını okumak için tıklayınız

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu