Esmaül Hüsna

Es-Samed Esmasının Anlamı ve Faziletleri

Es-Samed Varlıkların ihtiyaçlarının varacağı ve bitirileceği yer.

Es-Samed
  • Hâcetlerin bitirilmesi, ızdırapların giderilmesi için tek merci’, ihtiyaç ve dileklerde kendisine müracaat edilen, arzu ve bütün istekler kendisine sunulan…
  • Allah Teâlâ, her dileğin biricik merciidir. Yerde, gökte bütün hâcet sâhipleri yüzlerini O’na döndürmekte, gönüllerini O’na bağlamakta, el açarak yalvarmalarını O’na arzetmektedirler. Buna lâyık olan da yalnız O’dur.

Es-Samed : الصمد  Yâ Samed : يَا صَمَدُ

Cenab-ı Hak buyuruyor:

” De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir.” (İhlas, 1-2)

  • Samed ismi, Kur’ân’ın göğsüne tek sıra dizilmiş inci taneleri gibi duran İhlas ayetleri içinde bir “dürr-ü yekta”dır, eşsiz bir incidir. İhlas’ı Kur’ân içinde özel yapan sır her ne ise, Samed’i İhlas’a özel kılan sır da o olmalıdır. Çünkü, Kur’ân’da Samed ismi sadece İhlas Sûresinde geçer. İhlas Sûresi, içinde Samed ismi olduğu için “İhlas” olmuş olmalı. Samed ismi de, “İhlas”ın içinde yer aldığı için anlamını bulmuş olmalı.
Es-Samed Esması
Es-Samed Esması

Tüm evrende gerçek güç sahibi olan yalnızca Allah’tır. İnsanın karşılaştığı her türlü sıkıntıyı, zorluğu, ihtiyacı giderebilecek olan da ancak O’dur. İnsanlar kimi zaman kendilerini yaratanı unutup O’ndan başka veliler edinir; gücü, onuru ve yardımı onların yanında bulmaya çalışırlar. Oysa bu insanlar bir aldanış içindedirler; çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi Allah’tan başka güç sahibi yoktur. O dilemedikçe hiç kimsenin bir başkasına faydası veya zararı dokunamaz. İnsan için her türlü sıkıntıdan kurtulmanın tek yolu ‘bütün kuvvet ve onur’un sahibi olan Yaratıcısı’na sığınmaktır. Çünkü O, sıkıntı ve ihtiyaç içinde olup kendisine yönelen samimi kullarına icabet eder ve onların üzerindeki zorlukları, sıkıntıları kaldırır.

Hak Teâlâ katında her şeyin mutlaka hazineleri vardır ve bundan dolayı da O Samed’dir. Lakin o hazineler değişmez bilgilerden ibarettir. Çünkü onlar O’nun katında sabittir. O, onları bilir ve görür ve bütün içindekileri de görür, bildiği ve gördüğü içindir ki onlardan dilediğini vücuda getirir, açığa çıkarır, dilediğini de bırakır. Onlar O’nun hazinelerinde olmakla sonlu ve sınırlı değildir, sonsuzdurlar.

Varlıkların hepsi Allah’ın elindedir.

Ondan hiçbir şey ait olduğu hazinenin dışına indirilmez, hepsi Allah’ın indinde koruma altındadır. Bütün hazineler ve hazine bekçileri Allah’ın olduğu için gerçekte âlem onun içinden hiçbir şeyin dışarıya çıkmadığı bir tek hazine durumundadır. Çünkü hepsi de Allah’ın elinde ve O’nun katındadır. Bundan dolayıdır ki, her konuda iltica olunacak ve başvurulacak Samed ancak O’dur. Kimi Allah’a tevekkül eder, kimi de sebebe tevekkül eder. Şu kadar var ki, sebepler kendilerine sarılan ve sığınanlara çok kere hainlik eder. Hak Teâlâ ise kendisine sığınıp işlerini ısmarlayanı muhakkak selâmete çıkarır. Bütün hazineler O’nun katında olduğu, senin de o hazinelerden biri olarak yine O’nun mülkü bulunduğunu bilirsen kalbin O’na güvenmiş olacağı için O senin yanında, sen O’nun yanındasın demektir.

  • Her müslüman, Allah’tan başka Samed olmadığını bilmelidir. O’nun tek ve bir olduğunu bilerek yalnız O’na yönelmelidir. Bütün ihtiyaçlarını O’ndan istemeli, her sıkıntıdan O’na sığınmalıdır.İnsanlardan veya başka varlıklardan herhangi bir aracı olmadan direkt Allah’tan talepte bulunmalıdır. Her türlü anlaşmazlık durumunda Allah’ın dinine başvurmalı ve yalnız O’nun yasalarını hakem kabul etmelidir. Başına gelen bütün olaylarda tek başvuru kaynağı allah’ın dini olmalı, sıfat ve nitelikleri üstün olanın indirdiği Kitab’a ve peygamberin sünnetine daima müracaat etmelidir.

Bütün sıkıntıların halledileceği yer, Cenabb-ı Hak’tır. Maddi ve manevi sıkıntıların önleneceği makam orasıdır. O’nun halledemeyeceği ve huzura kavuşturamayacağı hiç bir şey yoktur. Onun için Allah Samed’dir. Samed’in manası çok daha geniştir. Kısacası her mahlukun son müracaat ve yalvarış yeri demektir.

Es Samed Ebced değeri ve zikir saati:Es-Samed esmasının zikri (134) adettir.Zikrin saati Müşteri,günü Perşembe’dir.(yani perşembe sabahı)

Es-Samed Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

  • Es-Samed ism-i şerifi, yeme  içme ve uyku gibi Allah vergisi olan şeylerde hiç kimseye muhtaç olmamak ve bunaların azlığından da asla üzülmemek için, “Ya Samed Celle Celalühü” diyerek 134 kere okunur.
  • Es-Samed ism-i şerifini, seher vakti “Ya Samed Celle Celalühü” diyerek 125 kere okuyanda sıdk alametleri görülür. Açlık elemi duymaz.
  • Kime fisk-u fücur galip gelir. Tevbe etmek ister ama bir türlü tevbe edemezse; Perşembe Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutsun. Bugünlerde hayvanlardan elde edilen mamülleri yemekten kaçınsın ve günde Es Samed ism-i şerifini “Ya Samed Celle Celalühü” diyerek 100 kere okusun. Hayırlı bir insan olur inşallah.
  • Her gün 66 kere ” İhlas suresini ” ve ardından 134 kere ” Ya Samed celle celâlühû ” ism-i şerifini okuyanın her muradı hasıl olur. Ömür boyunca geçim sıkıntısı çekmez.
  • 5 vakit namazdan sonra 134 kere ” Ya Samed celle celâlühû ” zikrine devam eden, hiç kimseye muhtaç olmaz.
Surelerin Fazilet ve Sırlarını okumak için tıklayınız

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu