evliyalar

 • EvliyalarPhoto of Selâhaddîn Zerkûb

  Selâhaddîn Zerkûb

  Selâhaddîn Zerkûb Konya’nın büyük velîlerinden. İsmi Selâhaddîn Feridun‘dur. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretlerinin önde gelen talebelerindendir. Önceleri Mevlânâ’nın hocası olan Seyyid Burhâneddîn…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Selman-ı Farisi

  Selman-ı Farisi

  Selman-ı Farisi hazretleri, Eshab-ı kiramın büyüklerinden ve meşhurlarındandır. Ehl-i beytten sayılmıştır. İnsanları Hakka davet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Semnûn Muhib

  Semnûn Muhib

  Semnûn Muhib Evliyânın büyüklerinden. Künyesi Ebü’l-Kâsım, Ebü’l-Hasan ve Ebû Bekr olup, babasının ismi Abdullah’dır. Allahü teâlâya âşık olması ve aşkına dâir…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Senâullah-i Dehlevî

  Senâullah-i Dehlevî

  Senâullah-i Dehlevî Tefsîr, hadîs ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimi, tasavvuf mütehassısı büyük velî. İsmi, Muhammed Senâullah olup, Şeyh Celâl-i Kebîr-i Çeştî’nin…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Senâullah-i Sebnehlî

  Senâullah-i Sebnehlî

  Senâullah-i Sebnehlî Hindistan’da yetişen büyük âlim ve velîlerden. Mazhar-ı Cân-ı Cânân hazretlerinin önde gelen talebelerinden. İsmi Senâullah, nisbesi Sebnehlî‘dir. Mevlevî Senâullah-i…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Senûsî

  Senûsî

  Senûsî Cezâyir’de Tilmsân şehrinde yetişen tasavvuf büyüklerinden. Hadîs, kelâm, mantık ve kırâat âlimi. İsmi Muhammed, babasınınki Yûsuf’dur. Es-Senûsî, et-Tilemsânî, El-Hasenî nisbeleri…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Serrâc

  Serrâc

  Serrâc Evliyânın büyüklerinden, maddî ve mânevî ilimler sâhibi. Ebû Nasr künyesi olup, ismi, Abdullah bin Ali’dir. Tûs şehrinde doğup yaşadığı için,…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Seyfeddîn-i Fârûkî

  Seyfeddîn-i Fârûkî

  Seyfeddîn-i Fârûkî Hindistan’ın büyük velîlerinden. İnsanlara İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlatarak, onların dünyâda ve âhirette, saâdete, mutluluğa kavuşmalarına vesîle olan ve…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Seyyid Ahmed Hicâbî

  Seyyid Ahmed Hicâbî

  Seyyid Ahmed Hicâbî Kastamonu velîlerinin büyüklerinden. Soyu Resûlullah efendimize uzanmaktadır. Büyük velî Seyyid Ahmed Siyâhî hazretlerinin oğludur. 1826 (H.1242) senesinde dünyâya…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Seyyid Alevî

  Seyyid Alevî

  Seyyid Alevî Yemen’de yaşamış evliyânın büyüklerinden. İsmi, Alevî bin Muhammed bin Ali bin Muhammed bin Ahmed olup, soyu Peygamber efendimize ulaşır.…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı