Evliyalar Hayatı

 • EvliyalarPhoto of Selman-ı Farisi

  Selman-ı Farisi

  Selman-ı Farisi hazretleri, Eshab-ı kiramın büyüklerinden ve meşhurlarındandır. Ehl-i beytten sayılmıştır. İnsanları Hakka davet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Semnûn Muhib

  Semnûn Muhib

  Semnûn Muhib Evliyânın büyüklerinden. Künyesi Ebü’l-Kâsım, Ebü’l-Hasan ve Ebû Bekr olup, babasının ismi Abdullah’dır. Allahü teâlâya âşık olması ve aşkına dâir…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Sırrî-yi Sekatî

  Sırrî-yi Sekatî

  Sırrî-yi Sekatî Büyük ve meşhûr velîlerden. İsmi, Sırrî bin Muglis es-Sekatî, künyesi, Ebü’l-Hasen’dir. Bağdât’ta doğdu. 865 (H.251)’de Ramazan-ı şerîf ayında orada…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Şakîk-i Belhî

  Şakîk-i Belhî

  Şakîk-i Belhî Evliyânın büyüklerindendir.Künyesi Ebû Ali olup, babasının ismi İbrâhim’dir. İbrâhim Edhem’in talebesi, Hâtim-i Esâm’ın hocasıdır. Dünyâya gönül bağlamayıp, haramlardan ve…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Şems-i Tebrîzî

  Şems-i Tebrîzî

  Şems-i Tebrîzî Konya’ya gelen büyük velîlerden.İsmi Muhammed bin Ali’dir. Tebriz’de doğdu.Doğum târihi bilinmemektedir.Şems-i Tebrîzî lakabıyla meşhûr oldu. 1247 (H.645) târihinde Konya’da…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Şerefüddîn Ahmed

  Şerefüddîn Ahmed

  Şerefüddîn Ahmed Bin Yahya Müniri Hindistan’da yaşayan evliyânın büyüklerinden. Mahdûm-ül-Mülk Bihârî diye tanınır. Lakabı, Şerefüddîn olup, nesebi, Peygamber efendimizin amcalarından Zübeyr bin…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Şeyh Hasan

  Şeyh Hasan

  Şeyh Hasan Meşhûr velîlerden. İsmi Hasan bin Muhammed bin Behâ’dır. Alacahisar’da doğup, büyüdü. 1609 (H.1018) senesinde vefât etti. İlim tahsîlini İstanbul’da…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Şeyh Nûreddîn

  Şeyh Nûreddîn

  Şeyh Nûreddîn Hindistan evliyâsının tanınmışlarından. İsmi, Şeyh Nûreddîn olup, Nûr Kutb-i Âlem diye meşhûrdur. Alâül-hak’ın oğlu, mürîdi ve halîfesi Şeyh Hüsâmeddîn…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Şeyh Seydâ

  Şeyh Seydâ

  Şeyh Seydâ Son asır Anadolu velîlerinden. İsmi Muhammed Saîd olup Şeyh Seydâ diye meşhûr olmuştur. Babası Şeyh Ömer Zengânî, annesi…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarPhoto of Şeyh Şâmil

  Şeyh Şâmil

  Şeyh Şâmil Meşhûr Kafkas kahramânı, âlim ve velî. Rusların,Kafkasya’da ortadan kaldırmak istediği İslâmiyeti, tekrar ihyâ etmek, yaymak için uğraşan, Kafkas-Rus mücâdelesinin…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı