islam alimleri

 • EvliyalarSelman-ı Farisi

  Selman-ı Farisi

  Selman-ı Farisi hazretleri, Eshab-ı kiramın büyüklerinden ve meşhurlarındandır. Ehl-i beytten sayılmıştır. İnsanları Hakka davet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarSemnûn Muhib

  Semnûn Muhib

  Semnûn Muhib Evliyânın büyüklerinden. Künyesi Ebü’l-Kâsım, Ebü’l-Hasan ve Ebû Bekr olup, babasının ismi Abdullah’dır. Allahü teâlâya âşık olması ve aşkına dâir…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarSenâullah-i Dehlevî

  Senâullah-i Dehlevî

  Senâullah-i Dehlevî Tefsîr, hadîs ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimi, tasavvuf mütehassısı büyük velî. İsmi, Muhammed Senâullah olup, Şeyh Celâl-i Kebîr-i Çeştî’nin…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarSenâullah-i Sebnehlî

  Senâullah-i Sebnehlî

  Senâullah-i Sebnehlî Hindistan’da yetişen büyük âlim ve velîlerden. Mazhar-ı Cân-ı Cânân hazretlerinin önde gelen talebelerinden. İsmi Senâullah, nisbesi Sebnehlî‘dir. Mevlevî Senâullah-i…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarSenûsî

  Senûsî

  Senûsî Cezâyir’de Tilmsân şehrinde yetişen tasavvuf büyüklerinden. Hadîs, kelâm, mantık ve kırâat âlimi. İsmi Muhammed, babasınınki Yûsuf’dur. Es-Senûsî, et-Tilemsânî, El-Hasenî nisbeleri…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarSerrâc

  Serrâc

  Serrâc Evliyânın büyüklerinden, maddî ve mânevî ilimler sâhibi. Ebû Nasr künyesi olup, ismi, Abdullah bin Ali’dir. Tûs şehrinde doğup yaşadığı için,…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarSeyfeddîn-i Fârûkî

  Seyfeddîn-i Fârûkî

  Seyfeddîn-i Fârûkî Hindistan’ın büyük velîlerinden. İnsanlara İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlatarak, onların dünyâda ve âhirette, saâdete, mutluluğa kavuşmalarına vesîle olan ve…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarSeyyid Ahmed Hicâbî

  Seyyid Ahmed Hicâbî

  Seyyid Ahmed Hicâbî Kastamonu velîlerinin büyüklerinden. Soyu Resûlullah efendimize uzanmaktadır. Büyük velî Seyyid Ahmed Siyâhî hazretlerinin oğludur. 1826 (H.1242) senesinde dünyâya…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarSeyyid Alevî

  Seyyid Alevî

  Seyyid Alevî Yemen’de yaşamış evliyânın büyüklerinden. İsmi, Alevî bin Muhammed bin Ali bin Muhammed bin Ahmed olup, soyu Peygamber efendimize ulaşır.…

  Devamını Oku »
 • EvliyalarSeyyid Emîr Hamza

  Seyyid Emîr Hamza

  Seyyid Emîr Hamza Evliyânın büyüklerinden. Peygamberimizin soyundan olup, seyyiddir. Silsile-i aliyye denilen evliyânın meşhûrlarından Seyyid Emîr Külâl hazretlerinin ikinci oğludur. Doğum…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu