Esmaül Hüsna

El-Bâki Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Bâki Varlığının sonu olmayan.

 • Bu ism-i şerîf (El-Bâki) “varlığın devamını” bildiren bir kelimedir. Varlığın devamı, önü ve sonu olmamakladır. Önü olmamak mülâhazasıyla Allah Teâlâ’ya Kadîm, sonu olmamak mülahazasıyla El-Bâkî denir. Bu mânalara yakın Ezelî ve Ebedî ism-i şerifleri de vardır.
 • Allah Teâlâ’nın varlığı, devam bakımından zaman mefhumu içine girmez. Çünkü, zaman denilen şey, kâinatın yaratılmış olduğu andan itibaren sonsuzluğa doğru akışının derecelerini gösteren bir mefhumdur. Şu halde, zaman yaratılmışlar başlamıştır ve onlarla bitecektir. Kâinat yokken zaman da yoktu, fakat Allah Teâlâ vardı. Kâinat biter, zaman da biter, fakat Allah BÂKÎ’dir.
  El-Bâki

El-Bâki : الباقي 

Cenab-ı Hak buyuruyor:

“Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak” (Rahman, 27)

“O’ndan başka tanrı yoktur. O’nun zâtından başka her şey yok olacaktır. Hüküm O’nundur ve siz ancak O’na  döndürüleceksiniz.” (Kasas, 88)

Hakk’ın dışındaki her şey fânidir. Yani aslında yok olmayı kabul etmektedir. Allah ona nazarı ve varlık elbisesini feyziyle giydirmeseydi, onun için varlık şerefi mümkün olmazdı. Bulunduğu hal üzere kalır, ortaya çıkmamış olurdu. Demek ki Hakk’ın ona nazarından sonra ancak varlık alemine geçmiş aslında Hakk’ın kendine nazarı ile kendisi için sabit olan yokluk üzere kalmamıştır.

O’nun zatından başka herşey, her mevcud aslında, yokluk demektir. Çünkü O’ndan başka her şeyin varlığı kendinden değil, Allah Teâlâ’ya dayandığından her an yok olmayı kabul edici ve yok olmaya hazır olmakla aslında yok demektir veya yok olacaktır. Ancak O zatında diri, ezelî ve ebedî, varlığı kendisiyle var olandır.

Hüküm O’nun, başkasının değil. O’ndan başka hüküm ve hükümet, kanun çıkarmaya ve kanun yapmaya kalkışanların hepsinin hükmü bozulur, ancak O’nunki bozulmaz ve hep O’na döndürüleceksiniz, hepiniz ölümünüzden sonra O’nun huzuruna götürülecek, mahkeme olunacak, ona göre cezanız, mükafatınız ne ise alacaksınız. İşte bütün kıssaların sonu işte bu “Ve hep O’na döndürüleceksiniz.” hükmüdür. Kimin haddinedir ki bu hükme boyun eğmesin!

Bâki İsminin Anlamları

 • Alah’ın varlığı, hiçbir yönden yokluğu kabul etmez.
 • O, varlığının başlangıcı ve sonu olmayan tek varlıktır.
 • Allah, kendi bekası ile Bâki’dir; varlıklar ise ancak onun varlıklarını devam ettirmesi ile var olabilmektedir.
 • Allah’ın baki  olması demek, asla ölmeyen hayat sahibi ebedi varlık olması demektir.
 • Bütün varlıklar yok olacak; sadece O’nun varlığı devam edecektir.
  El-Bâki Esması
  El-Bâki Esması

Kainat içinde bulunan tüm varlıkların bir sonu vardır. Bir insan doğar, yaşar ve dünyada sürdürdüğü sınırlı ömür sonucunda ölür. Bu son, bütün insanlar için kaçınılmazdır. İnsanlar gibi bitkiler ve hayvanlar aleminin de yok oluşu kaçınılmazdır. Onlar da doğduktan bir süre sonra birer birer ölürler. Örneğin bir ağaç yeryüzünde yüzlerce sene yaşayabilir. Fakat en nihayetinde ölmeye mahkumdur. Canlı olan her şey hayatını tüketip toprağın altına girecek ve yok olacaktır. Aynı şekilde cansız varlıkların da bir sonu vardır. Zaman, tümü üzerinde yıpratıcı etkisini gösterir. Örneğin, binlerce yıl önce ihtişam içinde yaşamış kavimlerden bugün yalnızca yıkıntıların geriye kaldığını görürüz. İçinde yaşayan varlıkların bir sonu olduğu gibi kainatın da bir sonu vardır. Kainattaki tüm gök cisimleri, yıldızlar, güneşler bir gün enerjilerini tüketip yok olacaklardır. Veya Allah dilediği başka bir sebeple tüm kainatı yok edecek, kıyamet günü ile ilgili vaadini gerçekleştirecektir.Görüldüğü gibi her şey sonludur; kainat da, yaratılmış tüm varlıklar da. Allah ise yaratandır. Ve sonsuzluk yalnızca kendisine aittir.

El Bâki Ebced değeri ve zikir saati:EL-BAKİ esmasının zikri(113) adettir.Zikrin saati Güneş; zikir günü Pazar‘dır.

El-Bâki Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

 • El-Bâki ismi şerifi, ömrün sihhatli, hayırlı ve uzun, mülkün ve işinin daimi olması için “Ya Bâki Celle Celalühü” diyerek 113 kere okunur.
 • El-Bâki ismi şerifini, “Ya Bâki Celle Celalühü” diyerek 1000 kere okuyan zarar ve üzüntüden kurtulur, amelleri makbul olur.
 • Her gün 565 kereYa Bâki Celle Celalühü” ism-i şerifini okuyan sıkıntıdan, kederden kurtulur.
 • 5 vakit namazdan sonra 113 kere”Ya Bâki Celle Celalühü” zikrine devam edenin sıhhati daim olur, malı, mülkü her türlü kazadan, beladan korunur.
 • Bir şeyden korkan kimse her gece yatağına yattığında (113) defa okursa korktuklarından emin olur.
 • Kendisine vird edinerek (113) defa okuyanlara hastalık arız olmaz.
 • Tam bir ihlas içinde her gün (113) defa okuyanın mülkü ve memuriyeti elinden gitmez. Hayatta kaldığı müddetçe mülkünün ve vazifesinin sahibi olarak yazılır.
Surelerin Fazilet ve Sırlarını okumak için tıklayınız

 

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu