Bey (Alım-Satım) Bölümü

Alış-Verişte Ve ikalede Kolaylık

Alış-Verişte Ve ikalede Kolaylık

Hadis No : 0194
Ravi: Cabir
Tanım: Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: “Satışında, satın alışında, borcunu ödeyişinde cömert ve kolaylaştırıcı davranan kimseye Allah rahmetini bol kılsın.” (Tirmizi’nin rivayeti şöyledir: “Allah, sizden önce yaşamış olan bir kimseye rahmetiyle muamele etti. Çünkü bu adam satınca kolaylık gösterir, satın alınca kolaylık gösterir, alacağını isteyince (kabalık ve sertlik değil, anlayış ve) kolaylık gösterirdir”)

Kaynak: Buhari, Büyu 16; Tirmizi, Büyu 75, (1320)

Hadis No : 0195
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) şöyle buyurur: “Allah, satıştaki müsamahayı, satın alıştaki müsamahayı, ödemedeki müsamahayı sever”

Kaynak: Tirmizi, Büyu 75 (1319)

Hadis No : 0196
Ravi: Huzeyfe ve Ebu Mes’ud el-Bedri
Tanım: Resulullah (sav)’ın şöyle söyediğini işittiklerini anlatırlar; “Sizden önce yaşamış olan birisine, ruhunu kabzetmek üzere melek gelmiş idi, sordu: “Bir hayır işledin mi?” Adam: “Bilmiyorum” diye cevapladı. Kendisine tekrar: “Hele bir düşün (belki hatırlarsın) dendi. Adam: “Bir şey hatırlamıyorum, ancak dünyada iken, insanlarla alış-veriş yapardım. Bu muamelelerimde zengine ödeme müddetini uzatır, fakire de (ödeme işlerinde müsamaha ve bazı eksikliklerini bağışlamak suretiyle) kolaylık gösterirdim” dedi. Allah onu (bu kadarcık iyiliği sebebiyle affedip) cennetine koyduk.

Kaynak: Buhari, Büyu 17-18, Enbiya 50, İstikraz 5; Müslim, Müsakat 26-31, (1560)

Hadis No : 0197
Ravi: Amra Bintu Abdirrahman
Tanım: Bir adam bir meyve bahçesinin meyvelerini toptan satın aldı. Meyveyi toplayıp miktarını tayin edince, tahmin edilenden noksan buldu. Bahçe sahibini görerek eksik çıkan kısmı hesaptan düşmesini veya alım-satım akdinden dönmesini taleb etti. Fakat adam teklif edilenleri kabul etmemeye yemin etti. Bunun üzerine müşterinin annesi, Hz. Peygamber (sav)’e müracaat ederek durumu arzetti. Resulullah (sav): “O adam, hayır yapmamaya yemin etmiştir” buyurdu. Bu sözü işiten bahçe sahibi Hz. Peygamber (sav)’e gelerek: “Ey Allah’ın Resulü, talebini kabul ettim” dedi.

Kaynak: Muvatta, Büyu 15, (2, 621); Buhari, Sulh 10; Müslim, Müsakat 19, (1557)

Hadis No : 0198
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdu ki: “Kim bir Müslümanm ikalesini (yani alım-satım akdini feshetmesini) kabul ederse, Allah da onu düşmekten kurtarır”

Kaynak: Ebu Davud, Büyu 54, (3460); İbnu Mace, Ticarat 26, (2199)

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu