Hacc Ve Umre Bölümü

Beytullah’a Giriş ile ilgili Hadisler

Beytullah’a Giriş ile ilgili Hadisler

Hadis No : 1387
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah (sav) mesrur bir halde yanımdan çıkmıştı, sonra üzüntülü olarak geri döndü. Dedi ki: “Kabe’ye girdim. Ancak pişman oldum, yaptığım bu işi geri getirebilseydim, girmezdim. Ümmetime meşakkat vermiş olmaktan korkuyorum.”

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 95, (2029); Tirmizi, Hacc 45, (873); İbnu Mace, Menasik 79,(3063)

 

Hadis No : 1388
Ravi: Aişe
Tanım: Tirmizi’de şöyle denir: “…Yapmamış olmayı temenni ettim. Zira, kendimden sonra ümmetimi yormuş olmaktan korkuyorum.”

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 95, (2029); Tirmizi, Hacc 45, (873); İbnu Mace, Menasik 79,(3063)

 

Hadis No : 1389
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav), beraberinde Usame İbnu Zeyd, Bilal, Osman İbnu Talha (ra) olduğu halde hep beraber girip kapıyı kapadılar. Açtıkları zaman içeri ilk giren ben oldum. Bilal’le karşılaştım ve hemen Resulullah (sav)’ın Kabe’nin içerisinde namaz kılıp kılmadığım sordum. “Evet” dedi, “iki Yemani direk arasında.” Kaç rek’at kıldığını sormayı unuttum.”

Kaynak: Buhari, Hacc 51, 52, 54, Megazi 77, 48, Salat 30, 81, 96, Teheccüt 26, Cihad 127; Muvatta, Hacc 193,

 

Hadis No : 1390
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Bir rivayette geldiğine göre İbnu Ömer şöyle demiştir: “Çıktığı zaman Bilal (ra)’e sordum: “Resulullah (sav) içerde ne yaptı?” Cevaben: “İki direği sağına, birini de soluna aldı, üç direği de arkasına aldı. O zaman Beytullah’ta altı direk vardı- sonra namaz kıldı.”

Kaynak: Buhari, Hacc 51, 52, 54, Megazi 77, 48, Salat 30, 81, 96, Teheccüt 26, Cihad 127; Muvatta, Hacc 193,

 

Hadis No : 1391
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Bir rivayette şöyle gelmiştir: “Beytullah’a girdiği zaman soluna gelen iki direk arasında iki rek’at namaz kıldı. Sonra çıktı ve Kabe’nin önünde iki rek’at namaz kıldı.”

Kaynak: Buhari, Hacc 51, 52, 54, Megazi 77, 48, Salat 30, 81, 96, Teheccüt 26, Cihad 127; Muvatta, Hacc 193,

 

Hadis No : 1392
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Müslim’in bir diğer rivayetinde şöyle gelmiştir: “Resulullah (sav) Fetih senesi, devesi Kasva’nın üzerinde olduğu halde ilerledi, terkisinde de Üsame (ra) vardı.”

Kaynak: Müslim, Hacc 388-397 (1329-1332)

 

Hadis No : 1393
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Bir diğer rivayette şöyle denmiştir: “…Üsame’ye ait bir devenin üzerinde (gelip) Kabe’nin avlusunda deveyi ıhdı. Sonra, Osman İbnu Talha (ra)’ı çağırdı ve: “Kabe’nin anahtarını bana ver!” dedi. Osman annesine koştu. Ancak kadın vermekten imtina etti. Osman (ra): “Allah’a kasem olsun ya derhal verirsin veya şu kılıncım belimden hemen çıkacaktır!”diye kükredi. Bunun üzerine kadın anahtarı Osman’a hemen verdi, o da Resulullah (sav)’a getirip teslim etti. Resulullah (sav) Kabe’yi açtı…” Devamını önceki rivayetteki gibi zikretti.

Kaynak: Buhari, Hacc 51, 52, 54, Megazi 77, 48, Salat 30, 81, 96, Teheccüt 26, Cihad 127; Muvatta, Hacc 193,

 

Hadis No : 1394
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Yine Müslim’de kaydedilen bir rivayette, İbnu Abbas (ra) şunu söyler: “Sizler Kabe’yi tavafla emrolundunuz. İçine girmekle değil.” Ve der ki: “Üsame (ra) bana, Resulullah (sav)’ın, Beytullah’a girdiği zaman her tarafında dua ettiğini, dışarı çıkıncaya kadar namaz kılmadığını, çıkınca Beytullah’ın önünde (kapısına yakın yerde) iki rek’at kılıp: “Bu (Beyt), kıbledir” dediğini haber verdi.”

Kaynak: Müslim, Hacc 388-397 (1329-1332)

 

Hadis No : 1395
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Buhari’nin bir diğer rivayetinde şöyle denmiştir. “Resulullah (sav) Kabe’ye girdi, içeride altı direk vardı. Her bir direğin yanında bir miktar durdu, dua etti, ama namaz kılmadı.”

Kaynak: Buhari, Hacc 51, 52, 54, Megazi 77, 48, Salat 30, 81, 96, Teheccüt 26, Cihad 127

 

Hadis No : 1396
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Nesai’de şöyle denmiştir: “Kabe’ye girdi ve her tarafında tesbihde bulundu. Namaz kılmadan çıktı. Makam’ın gerisinde iki rek’at namaz kıldı.”

Kaynak: Nesai, Mesacid 5, (2, 33-34), Hacc 126, 127, 131, 139 (5, 216-221), Kıble 6, (5, 217)

 

Hadis No : 1397
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Nesai’nin bir diğer rivayeti şöyle: “Resulullah (sav) Kabe’ye girdi, ilerledi. Kapıya yakın bulunan iki sütunun arasına gelince oturdu. Allah’a hamd ve senada bulundu. Sonra kalkıp Kabe’nin arka cihetinden karşısına gelen kısma kadar yürüdü. Alnını ve yanağını sürdü. Allah’a hamd u senada bulundu, dua ve istiğfar etti. Sonra Kabe’nin her bir köşesine gitti ve her birini tekbir, tehlil, teşbih ve Allah Teala’ya sena, dua ve istiğfarla karşıladı.Sonra çıkıp, Beytullah’ın ön yüzünde iki rekat namaz kıldı. Namazdan çıkınca: “Bu (Beyt), kıbledir” dedi.”

Kaynak: Nesai, Mesacid 5, (2, 33-34), Hacc 126, 127, 131, 139 (5, 216-221), Kıble 6, (5, 217)

 

Hadis No : 1398
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) (Mekke’ye) geldiği vakit içerisinde put olduğu için, Beytullah’a girmekten imtina etti (kaçındı). Onların çıkarılmalarını emretti. Hepsi de çıkarıldı. Hz. İbrahim ve Hz. İsmail (a.s)’in ellerinde fal okları bulunan heykelleri de çıkarıldı. Resulullah (sav) (bunu görünce): “Allah canlarını alsın! Allah’a kasem olsun, onlar da bilirler ki, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail (a.s) bu oklarla kısmet aramadılar”

Kaynak: Buhari, Hacc 54, Enbiya 8, Megazi 48; Ebu Davud, Hacc, 93, (2027)

 

Hadis No : 1399
Ravi: Eslemiyye
Tanım: Hz. Osman (ra)’a dedim ki: “Resulullah (sav) seni çağırdığı zaman sana ne söyledi.” Bana şu cevabı verdi: “Resulullah (sav) bana: “Sana iki boynuzu örtmeni söylemeyi unuttum. Zira Beytullah’da namaz kılan kimseyi meşgul edecek herhangi bir şeyin bulunması doğru değildir” dedi.”

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 95, (2030)

 

Hadis No : 1400
Ravi: Aişe
Tanım: Ben Kabe’ye girip içinde namaz kılmayı çok arzu ediyordum. Resulullah (sav) ellerimden tutup beni Hicr’a soktu ve: “Beytullah’a girmek istiyorsan burada namaz kıl. Zira burası ondan bir parçadır. Senin kavmin Kabe’yi (tamir maksadıyla) yeniden inşa ederken, inşaatı kısa tutup onu Beytullah’tan hariç bıraktılar” dedi. (Muvatta’nın rivayeti mana yönüyle mutabakat sağlar)

Kaynak: Tirmizi, Hacc 48, (876); Ebu Davud, Menasik 94, (2028); Nesai, Hacc 129, (5, 219); Muvatta, Hacc 105

 

Hadis No : 1401
Ravi: Aişe
Tanım: Ey Allah’ın Resulü, dedim, “Beytullah’a girmeyeyim mi?” Bana şu cevabı verdi: “Hıcr’a gir, çünkü o da Beytullah’tan bir parçadır.”

Kaynak: Nesai, Hacc 129

 

Hadis No : 1402
Ravi: Nafi’
Tanım: İbnu Ömer (ra), Kabe’ye girdi mi, girince yüzü istikametinde yürür, kapıyı arkasında tutar, karşı duvarla arasında üç zira’lık mesafe kalıncaya kadar düz yürür, (orada durup) namaz kılar, böyle davranmakla, Hz. Bilal (ra)’in, “Resulullah (sav) burada kıldı” diye haber verdiği yerde namaz kılmayı kastederdi. Ancak (İbnu Ömer) şunu da söyledi: “Kişinin, Beytullah’ın içerisinde, dilediği noktada namaz kılmasında bir beis yoktur!”

Kaynak: Buhari, Hacc 52, 51, Salat 30, 81, 96

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu