Hacc Ve Umre Bölümü

Veda Tavafı ile ilgili Hadisler

Veda Tavafı ile ilgili Hadisler

Hadis No : 1368
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Halk (haccın bitmesiyle) her tarafa dağılıyordu. Resulullah (sav): “Sakın kimse, son vardığı yer Beytullah olmadıkça bir yere gitmesin” buyurdu.”

Kaynak: Müslim, Hacc 379, (1327); Ebu Davud, Menasik 84, (2002); İbnu Mace, Menfasik 82, (3070)

 

Hadis No : 1369
Ravi: Ömer
Tanım: Hacc menasikinin en sonuncusu Beytullah’ı tavaftır. (Muvatta’da kaydedilir ki, Hz. Ömer (ra) veda tavafı yapmadan ayrılan birisini Merrü’z-Zahran denen yerden veda tavafı yapmak üzere geri çevirdi.)

Kaynak: Muvatta, Hacc (1, 369)

 

Hadis No : 1370
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Kadın hayızlı olduğu takdirde (veda tavafı yapmadan) yola çıkmasına ruhsat verildi demiştir.

Kaynak: Buhari, Hayz 27, Hacc 144; Müslim, Hacc 380, (1328)

 

Hadis No : 1371
Ravi:
Tanım: Bir rivayette şöyle gelmiştir: “Halka, son varacakları yerin Beytullah olması emir buyuruldu. Ancak hayızlı kadına ruhsat verildi.”

Kaynak: Müslim, Hacc 380, (1328)

 

Hadis No : 1372
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah (sav)’ın zevcelerinden Safiyye Bintu Huyey (ra) hayız oldu. Durum Resulullah (sav)’a haber verilmişti. “O bizi burada hapis mi edecek!” dedi. Kendisine, Safiyye’nin tavaf-ı ifazayı yapmış olduğu söylenince: “Öyleyse hayır, (beklemenize gerek yok, yola çıkınız)” açıklamasında bulundu.” (Bu metin Şeyheyn (Buhari ve Müslim) metnidir)

Kaynak: Buhari, Hacc 129, 145, Hayz 27, Megazi 77; Müslim, Hacc, 382, (1211); Muvatta, Hacc 225-228, (1, 412

 

Hadis No : 1373
Ravi: Amre
Tanım: Hz. Aişe (ra) beraberinde kadınlar olduğu halde haccetse, kadınların hayız oluvermelerinden korkardı: Bu sebeple yevm-i nahirde (kurbanın birinci günü) hemen onlara öncelik tanır ve derhal ifaza tavaflarını yaptınrdı. İfaza tavaflarını yaptılar mı, artık onları (temizlensinler de veda tavafı da yapsınlar diye) beklemez, kadınlar hayızlı iken hemen (Medine’ye dönmek üzere) yola çıkardı.

Kaynak: Muvatta, Hacc 227, (1, 413)

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu