Hacc Ve Umre Bölümü

Vakfeler Ve Hükümleri ile ilgili Hadisler

Vakfeler Ve Hükümleri ile ilgili Hadisler

Hadis No : 1403
Ravi: Aişe
Tanım: Kureyş ve onun dinine mensub olanlar, (cahiliye devrinde) Müzdelife’de vakfe yapıyorlardı ve kendilerine hums denilirdi. Diğer Araplar ise Arafat’da vakfe yapıyorlardı. İslam dini gelince, Cenab-ı Hakk, Peygamberine (sav) Arafat’a gidip orada vakfe yapmalarını, sonra da oradan topluca ayrılmalarını emretti. Şu ayet bu hususu beyan eder: “Sonra, insanların toplu olarak akın ettiği yerden siz de akın edin…” (Bakara 199).

Kaynak: Buhari, Tefsir, Bakara 35, Hacc 91; Müslim, Hacc 152, (1219); Tirmizi, Hacc 53, (884); Ebu Davud, Me

 

Hadis No : 1404
Ravi: Aişe
Tanım: Hums: Allahu Teala hazretlerinin, haklarında: “Sonra, insanların toplu olarak akın ettiği yerden siz de akın edin” (Bakara 199) ayetini indirdiği kimselerdir.” Hz. Aişe (ra) devamla şu açıklamayı yaptı: “İnsanlar Arafat’ta (vakfe yaparak oradan) boşanırlardı. Hums olanlar ise, Müzdelife’de (vakfe yaparak oradan) boşanırlar ve: “Biz ancak Harem’den akın ederiz” derlerdi. Ancak, “Sonra, insanların toplu olarak akın ettiği yerden siz de akın edin” (Bakara 199) mealindeki ayet nazil olunca, onlar da, (vakfe için) Arafat’a çıktılar.”

Kaynak: Buhari, Tefsir, Bakara 35, Hacc 91; Müslim, Hacc 152, (1219); Tirmizi, Hacc 53, (884); Ebu Davud, Me

 

Hadis No : 1405
Ravi: Aişe
Tanım: Rezin de bir rivayet ilave etmiştir: “Kureyş ve onun dininde olanlar -ki bunlar Hums denen zümredir- Müzdelife’de vakfe yapıyorlar ve: “Biz, Allah-u Teala’nın katiniyiz yani Beytullah’ın komşularıyız, biz O’nun Harem’inden dışarı çıkmayız” derlerdi. Ebu Seyyare, Arabi, (semeresiz) bir Arap eşeğinin üzerinde Arafat’tan indirdi.

Kaynak: Rezin

 

Hadis No : 1406
Ravi: Cübeyr İbnu Mut’im
Tanım: Bir devemi kaybetmiştim. Arefe günü aramaya çıktım. Resulullah (sav)’ı Arafat’da herkesle vakfe yaparken gördüm. (Hayretimden): “Vallahi bu hums’tan biri, burda ne işi var?” dedim. Kureyş’liler, hums’tan addedilirdi.

Kaynak: Buhari, Hacc 91; Müslim, Hacc 153, (1220); Nesai, Hacc 202, (5,255)

 

Hadis No : 1407
Ravi: Amr İbnu Abdillah İbni Safvan
Tanım: Yezid İbnu Seyhan el-Ezdi (ra)’den naklettiğine göre şöyle anlatmıştır: “Biz, vakfe mahallinde (Arafat’ta), Amr’ın imamdan uzak tuttuğu bir yerde vakfe yaparken, İbnu Mirba’ el-Ensari yanımıza gelerek: “Ben Allah Resulü (sav)’nun size gönderdiği elçiyim. Efendimiz hazretleri sizlere şu emri gönderdiler: “Meşairleriniz üzere olun. Zira sizler, babanız İbrahim’in mirası üzeresiniz”

Kaynak: Tirmizi, Hacc 53, (883); Ebu Davud, Menasik 63, (1919); Nesai, Hacc 202, (5, 255); İbnu Mace, Menasi

 

Hadis No : 1408
Ravi: Nübeyt İbnu Şerit el-Eşcai
Tanım: Resulullah (sav)’ı arafe günü, kızıl bir devenin üzerinde hutbe verirken gördüm.

Kaynak: Ebu Davud, Menlik 62, (1916); Nesai, Hacc 199 (5,253)

 

Hadis No : 1409
Ravi: el-Addd İbnu Halid İbni Hevze el-Amiri
Tanım: Resulullah (sav)’ı arafe günü, bir devenin üzerinde üzengilere (basarak) doğrulmuş, halka hutbe verirken gördüm.

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 62, (1917)

 

Hadis No : 1410
Ravi: Zeyd İbnu Eşlem
Tanım: Beni Damureli bir adamdan, o da babası veya amcasmdan şunu nakletmiştir: “Resulullah (sav)’ı Arafat’ta bir minber üzerinde gördüm.”

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 62, (1915)

 

Hadis No : 1411
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (ra) arefe günü sabahı, sabah namazını kılınca Mina’dan hareket ederek Arafat’a geldi, Nemire’ye indi. Burası, Arafat’a gelen ümeranın indikleri yerdir. Öğle namazı vakti olunca Resulullah (sav) sıcakta Nemire’den yürüdü, öğle ile ikindiyi birleştirdi, sonra halka hitab etti. Sonra yürüyüp Arafat’taki vakfe yerinde durdu.

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 60, (1913)

 

Hadis No : 1412
Ravi: Nafi’
Tanım: İbnu Ömer (ra) öğleyi, ikindiyi, akşamı, yatsıyı ve sabahı Mina’da kılar, sonra güneş doğunca Arafat’a hareket ederdi.

Kaynak: Muvatta, Hacc 195, (1, 400)

 

Hadis No : 1413
Ravi: İbnu Abbds
Tanım: Resulullah, terviye günü, Mina’da bize öğleyi, ikindiyi, akşamı, yatsıyı ve ertesi günü (Zilhicce’nin dokuzu) sabahı kıldırır, sonra Arafafa hareket ederdi.

Kaynak: Tirmizi, Hacc 50, 879)

1 2Sonraki sayfa

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu