İddet Ve İstibra Bölümü

İstibra ile ilgili Hadisler

İstibra ile ilgili Hadisler

Hadis No : 4186
Ravi: Ebu Said
Tanım: Resulullah (sav) Huneyn seferi sırasında Evtas’a bir ordu gönderdi. Ordu düşmanla karşılaştı ve çarpıştılar. Müslüman askerler onlara galebe çaldı, bir miktar kadını da esir etti. Resulullah (sav)’ın Ashabından bir kısımları, ele geçirilen cariyelere teması, müşrik kocaları sebebiyle sanki günah addettiler. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah şu ayeti inzal buyurdu. (Mealen): “Evli kadınlarla evlenmeniz de haram kılındı. Maliki bulunduğunuz cariyeler müstesna…” (Nisa 24) Yani “bunlar (esir aldıklarınız) iddetlerini doldurunca size helaldir.”

Kaynak: Müslim, Rada’ 33, (1456); Tirmizi, Nikah 36, (1132); Ebu Davud, Nikah 45, (2155, 2157); Nesai, Nikah

 

Hadis No : 4187
Ravi: İrbaz İbnu Suriye
Tanım: Resulullah (sav) karnındaki yükü vaz’ etmedikçe (doğurmadıkça) esirelere temasta bulunmayı yasakladı.

Kaynak: Tirmizi, Siyer 15, (1564)

 

Hadis No : 4188
Ravi: Ruveyfi’ İbnu Sabit el’Ensari
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah’a ve ahiret gününe inanan bir kimseye, suyunu başkasının ekinine dökmesi, yani hamile (esire)ye teması helal değildir. Keza Allah’a ve ahirete inanan mü’min kişiye, istibra hasıl olmazdan önce esire kadına temas helal olmaz. Keza Allah’a ve ahirete inanan kimseye, taksim edilmezden önce ganimet malından satması helal değildir.”

Kaynak: Ebu Davud, Nikah 45, (2158, 2159); Tirmizi, Nikah 35, (1131)

 

Hadis No : 4189
Ravi: Ebu’d-Derda
Tanım: Resulullah (sav) seferlerinin birinde, bir çadırın kapısında, doğumu yakın olan hamile bir kadın gördü. Kadın hakkında sual etti: “Falancanın cariyesi!” dediler. Aleyhissalatu vesselam: “Herhalde o, cariyeye temas etmek istiyor” buyurdu. Muhatapları “Evet!” deyince: “Ona, kabre kadar onunla beraber olacak bir lanetle lanet etmek içimden geldi. O nasıl olur da kendine helal olmadığı halde (kadının karnındaki çocuğu) kendine varis kılar veya nasıl olur da kendine helal olmayan (bebeği) hizmetçi kılar?” buyurdular.

Kaynak: Müslim, Nikah 139, (1441); Ebu Davud, Nikah 45, (2156)

 

Hadis No : 4190
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Temas edilmiş bulunan bir cariye hediye edilir veya satılır veya azad edilirse onun rahmi bir hayız müddetince istibra edilsin. Bakirenin istibrası aranmaz. [Rezin tahric etmemiştir. Buharı, bu rivayeti muallak olarak zikretmiştir. (Büyu 111).]

Kaynak: Rezin

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu