İlim Bölümü

Hadisin Yazılması ile ilgili Hadisler

Hadisin Yazılması ile ilgili Hadisler

Hadis No : 4119
Ravi: İbnu Amr İbni’l-As
Tanım: Ben Resulullah (sav)’dan işittiğim her şeyi yazıyordum. Kureyş bu işten beni men etti. Dediler ki: “Sen her (işittiğin) şeyi yazıyorsun, halbuki Resulullah (sav) bir insandır, memnun ve öfkeli halde de konuşur.” Bunun üzerine yazmaktan vazgeçtim. Sonra durumu Resulullah (sav)’a anlattım. Parmağı ile ağzına işaret ederek: “Yaz, nefsimi elinde tutan zata yemin olsun, ondan haktan başka bir şey çıkmaz!” buyurdu.

Kaynak: Ebu Davud, İlm 3, (3646)

 

Hadis No : 4120
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Ensardan bir zat Resulullah (sav)’a (hafızasını) şikayet ederek dedi ki: “Ey Allah’ın Resulü! Ben senden hadis işitiyorum, çok hoşuma gidiyor, ancak hafızamda tutamıyorum. Resulullah (sav) ona şu cevabı verdi: “Sağ elini yardıma çağır!” ve eliyle yazma işareti yaptı.”

Kaynak: Tirmizi, İlm 12, (2668)

 

Hadis No : 4121
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) (bir gün, halka) hitabetti, (Ebu Hüreyre, hadisin vürudu ile ilgili) bir kıssa anlattı (hadiste şu ibare de vardı): “Ebu Şah dedi ki: “Ey Allah’ın Resulü! (bu hutbeyi) bana yazıverin!” Bu taleb üzerine Aleyhissalatu vesselam: “Evet Ebu Şah’a yazıverin!” emir buyurdular.

Kaynak: Tirmizi, İlm 12, (2669); Buhari, İlm 39, Lukata 7, Diyat 8; Ebu Davud, İlm 3, (3649)

 

Hadis No : 4122
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav)’ın Ashabı arasında İbnu Amr hariç, benden daha çok hadis bilen yoktu. (Onun beni geçmesi şuradan ileri geliyordu:) O hadisleri yazıyordu, ben ise yazmıyordum.

Kaynak: Buhari, İlm 39; Tirmizi, İlm, (2670)

 

Hadis No : 4123
Ravi: Zeyd İbnu Sabit
Tanım: Resulullah (sav) bana emretti, ben de onun için, Süryanice (yahudi) yazışını öğrendim. Şöyle demişti: “Allah’a yemin olsun , ben yazı işinde yahudiye emniyet edemiyorum!” (Zeyd) der ki: “Allah’a yemin olsun bir ayın yarısı geçmeden, o yazıyı öğrendim ve hazakat kazandım, Resululah’ın onlara olan mektuplarını yazıyor, onların gönderdiklerini de ona okuyordum.”

Kaynak: Buhari, Ahkam 40; Ebu Davud, İlm 2, (3645); Tirmizi, İsti’zan 22, (2716)

 

Hadis No : 4124
Ravi: el-Muttalib İbnu Abdillah İbni Hantab
Tanım: Zeyd İbnu Sabit Hz. Muaviye (ra)’nin yanına girmişti. Hz. Muaviye ona bir hadisten sual etti. Zeyd de hadisi ona söyledi. Hz. Muaviye (orada hazır bulunan bir adama) hadisi yazmasını emretti. Zeyd müdahalede bulunarak Resulullah (sav)’ın hadislerinden hiçbir şey yazmamamızı emretmişti” dedi. Bunun üzerine Hz. Muaviye yazılanı derhal imha etti.

Kaynak: Ebu Davud, İlm 3, (3647)

 

Hadis No : 4125
Ravi: Ebu Said’l-Hudri
Tanım: Resulullah (as) şöyle emrettiler: “Benden Kur’an dışında bir şey yazmayın. Kim, Kur’an’dan başka bir şey yazmış ise, onu imha etsin.”

Kaynak: Müslim, Zühd 72, (3004)

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu