İlim Bölümü

İlme Teşvik ile ilgili Hadisler

İlme Teşvik ile ilgili Hadisler

Hadis No : 4097
Ravi: Humeyd İbnu Abdirrahman
Tanım: Hz. Muaviye (ra)’yi işittim demişti ki: “Resulullah (sav)’ın şöyle söylediğini işittim: “Allah kimin için hayır murad ederse onu dinde fakih kılar.”

Kaynak: Buhari, Farzu’l-Humus 7, İlm 13, İ’tisam 10; Müslim, İmaret 98, (1038), Zekat 98.100, (1038); Tirmiz

 

Hadis No : 4098
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İlim talebi için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.”

Kaynak: Tirmizi, İlm 2, (2649); İbnu Mace, Mukaddime 17, (227)

 

Hadis No : 4099
Ravi: Sahbere
Tanım: Aleyhissalatu vesselam: “Kim ilim taleb ederse, bu işi, geçmişteki günahlarına kefaret olur” buyurmuştur.

Kaynak: Tirmizi, İlm 2, (2650)

 

Hadis No : 4100
Ravi: Ukbe İbnu Amir
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Zancılardan önce, ilim öğrenin, yani zanlarıyla konuşanlardan önce.” [Rezin tahric etmiştir. Buhari de bunu bir bab başlığında muallak (senetsiz) olarak kaydetmiştir. (Feraiz 2).]

Kaynak: Rezin

 

Hadis No : 4101
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Feraizi ve Kur’an’ı öğrenin ve halka da öğretin, zira benim ruhum kabzedilecek (ve ben aranızdan gideceğim).” (İbnu Mes’ud (ra)’dan aynı ma’nada bir rivayet yapılmıştır. Rezin şu ziyadede bulunmuştur: “Feraizi bilmeyen alimin misali, baş kısmı olmayan bürnus gibidir.”)

Kaynak: Tirmizi, Feraiz 2, (2092)

 

Hadis No : 4102
Ravi: Ebu Said
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Mü’min, sonu cennet oluncaya kadar hayır işitmekten asla doymayacak.”

Kaynak: Tirmizi, İlm 19, (2687)

 

Hadis No : 4103
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Hikmetli söz mü’minin yitiğidir. Onu nerede bulursa, onu hemen almaya ehaktır.”

Kaynak: Tirmizi, İlm 19, (2688)

 

Hadis No : 4104
Ravi: İbnu Amr İbni’l-As
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İlim üçtür. Bunlardan fazlası fazilettir. Muhkem ayet, kaim sünnet, adil taksim.”

Kaynak: Ebu Davud, Feraiz 1, (2285); İbnu Mace, Mukaddime 8, (54)

 

Hadis No : 4105
Ravi: Ebu Vakid el’Leysi
Tanım: Resulullah (sav) mescidde otururken üç kişi çıktı geldi, ikisi Resulullah (sav)’a, yönelerek önünde durdular. Bunlardan biri, bir aralık bularak hemen oraya oturdu. Diğeri de onun gerisine oturdu. Üçüncü kimse ise, geri dönüp gitti. Resulullah (sav) (dersinden) boşalınca buyurdular: “Size üç kişiden haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah’a iltica etti. Allah da onu himayesine aldı. Diğeri istihyada bulundu, Allah da onun istihyasını kabul etti. Üçüncüsü ise geri döndü, Allah da ondan yüz çevirdi.”

Kaynak: Buhari, İlm 8, Salat 84; Müslim, Selam 26, (2176); Muvatta, Selam 4, (2, 960, 961); Tirmizi, İsti’za

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu