İsim Ve Künye Bölümü

Resulullah (sav)’ın Değiştirdiği isimler

Resulullah (sav)’ın Değiştirdiği isimler

Hadis No : 0123
Ravi: Hz. Aişe
Tanım: Resulullah (sav) çirkin isimleri değiştirirdi” buyurmuştur.

Kaynak: Tirmizi, Edeb 66, (2841)

 

Hadis No : 0124
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Zeyneb Bintu Ebi Seleme’nin ismi Berre idi. “Nefsini tezkiye ediyor” denildi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav) onu Zeyneb diye isimleridirdi.”

Kaynak: Buhari, Edeb 108; Müslim, Edeb 17, (2141)

 

Hadis No : 0125
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Cüveyriye Bintu’l-Haris’in ismi Berre idi, Resulullah (sav) onun ismini Cüveyriye diye değiştirdi. Zira, Resulullah (sav) “Berre’nin yanından çıktı” denmesini sevmiyordu.

Kaynak: Müslim, Edeb 16, (2140)

 

Hadis No : 0126
Ravi: Şureyh İbnu Hani
Tanım: (Babasından naklediyor:) Hz. Peygamber (sav), kavmimin beni Ebu’l-Hakem diye künyelediklerini işitmişti. Beni çağırtarak: “Hakem olan Allah’tır, hüküm de O’nadır, öyle ise, sen nasıl Ebu’l-Hakem künyesini taşırsın?” dedi. Ben açıkladım: “Kavmim bir meselede anlaşmazlığa düşünce bana gelirler, ben hükme bağlarım. Her iki taraf da verdiğim hükme razı olurlar.” Resulullah (sav): “Bu ne güzel şey?” buyurdu ve “Çocuklarından neler var?” diye sordu. Ben: “Şüreyh, Müslim, Abdullah var” dedim. Resulullah (sav): “En büyüğü hangisi?” dedi. “Şureyh” dedim. “Öyleyse”, buyurdu, “sen Ebu Şüreyh’sin”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 70, (4955); Nesai, Kada 7, (8, 226-227)

 

Hadis No : 0127
Ravi: Beşir İbnu Meymun
Tanım: (Amcası Üsame İbnu Ahdari’den rivayet ediyor:) Ahdari diyor ki: “İsmi Asram olan bir adam vardı. Resulullah (sav) ona: “İsmin nedir?” diye sordu. Adam “Asram” diye cevap verdi. Resulullah (sav): “Hayır sen Zür’a’sın” buyurdu.

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 70, (4954)

 

Hadis No : 0128
Ravi: Said İbnu’l-Müseyyeb
Tanım: (Babası vasıtasıyla dedesinden naklediyor:) Dedem, Resulullah (sav)’a uğramıştı. “İsmin ne?” diye sordu. “Hazn (sert yer)” diye cevap verdi. Resulullah (sav): “Hayır sen Sehl’sin” dedi. Müseyyeb: “Olamaz, babamın verdiği bir ismi değiştiremem” dedi. İbnu’l-Müseyyeb ilave ediyor: “O günden sonra aramızda kabalık devam etti gitti.” Ebu Davud’un rivayetinde şöyle demiştir: “…. Hayır sehl ezilir ve hakir tutulur.” Ebu Davud merhum der ki: “Resulullah (sav) Asi, Aziz, Atele (şiddet, sertlik), Şeytan, Hakem, Gurab (karga), Habbab, Şihab isimlerini değiştirdL Şihab’ı Hişam, Harb’i Silm (sulh), Muzdaci’l (yatan) Münbais (kalkan) yaptı. Afire (çorak) adını taşıyan bir araziyi de Hadire (yeşillik) diye, Şi’bu’d Dalalet’i (sapıklık geçidi) Şi’bu’l-Hüda diye isimledi. Benu’z-Zinye’yi Benu’r-Rüşd olarak değiştirdi.”

Kaynak: Buhari, Edeb 107-108; Ebu Davud, Edeb 70, (4956)

 

Hadis No : 0129
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Hz. Peygamber (sav) Asiye (isyankar, itaatsiz kadın) ismini değiştirip, Cemile (güzel kadın) yaptı.

Kaynak: Müslim, Edeb 14, (2139); Tirmizi, Edeb 66, (2840); Ebu Davud, Edeb 70, (4952)

 

Hadis No : 0130
Ravi: Mesruk
Tanım: Hz. Ömer’le karşılaştım. Bana “Sen kimsin?” diye sordu. “Mesruk İbnu’l-Ecda” dedim. Dedi ki: “Ben Resulullah (sav)’ın ecda şeytandır” dediğini işittim.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 70, (4957)

 

Hadis No : 0131
Ravi: Sehl İbnu Sa’d
Tanım: el-Münzir İbnu Ebi Üseyd doğduğu zaman Resulullah (sav)’a getirilmişti. Çocuğu kucağına aldı ve: “İsmi nedir?” diye sordu, “İsmi falandır” diye ne konmuşsa söylendi. Resulullah (sav): “Hayır! Bunun ismi Münzir olacak” dedi ve o gün çocuğa Münzir ismini koydu.

Kaynak: Buhari, Edeb 108; Müslim, Edeb 29, (2149)

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

 

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu