Libas (Giyecekler) Bölümü

Elbiselerin Renkleri ile ilgili Hadisler

Elbiselerin Renkleri ile ilgili Hadisler

Hadis No : 5262
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Elbiselerden beyaz olanları giyin. Çünkü onlar en hayırlı giyeceklerinizdir. Ölülerinizi de beyazla kefenleyin.”

Kaynak: Tirmizi, Cenaiz 18, (994); Ebu Davud, Tıbb 14, (3878)

 

Hadis No : 5263
Ravi: Hilal İbnu Amir
Tanım: Babasından naklediyor: “Resulullah (sav)’ı Mina’da halka hitap ederken gördüm. Sırtında kırmızı bir bürde vardı ve katırının üzerinde idi. Hz. Ali (ra) de önüne durmuş, Aleyhissalatu vesselam’ın söylediklerini tekrarlıyordu.

Kaynak: Ebu Davud, Libas 21, (4073)

 

Hadis No : 5264
Ravi: Bera
Tanım: Resulullah (sav) orta boylu idi. Ben onu kızıl bir hülle içerisinde gördüm. Ben Aleyhissalatu vesselamdan daha güzel bir şeyi hiç görmedim.

Kaynak: Buhari, Libas 35, Menakıb 23; Müslim, Fezail 91, (2337); Ebu Davud, Libas 21, (4072); Tirmizi, Libas

 

Hadis No : 5265
Ravi: İbnu Amr İbni’l-As
Tanım: Üzerinde kırmızı renkli iki giyecek bulunan bir adam geldi ve Resulullah (sav)’a selam verdi. Ama (aleyhissalatu vesselam) adamın selamını almadı.

Kaynak: Ebu Davud, Libas 20, (4069); Tirmizi, Edeb 45, (2808)

 

Hadis No : 5266
Ravi:
Tanım: Beni Esed’den bir kadın anlatıyor: “Bir gün, Resulullah (sav)’ın zevcelerinden Zeyneb’in yanında idim ve kızıl toprakla onun elbiselerini boyuyorduk. Biz bu işle meşgulken Resulullah Aleyhissalatu vesselam çıkageldi. Ancak kızıl toprağı görünce geri döndü. Zeynep bu hali görünce, Aleyhissalatu vesselam’ın bunu mekruh addettiğini anladı ve derhal elbiselerini yıkadı ve bütün kırmızılığı örttü. Aleyhissalatu vesselam geri döndü ve aniden geldi. (Boyadan) hiçbir şey görmeyince içeri girdi.”

Kaynak: Ebu Davud, Libas 20, (4071)

 

Hadis No : 5267
Ravi: İmran İbnu Husayn
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ben erguvan (koyu kızıl) renkli şeyin üzerine binmem. Ne sarıya boyanmışı ne de (eteğinin ucuna, yakasına, yenine) ipekli geçirilmiş gömleği giymem. Bilesiniz erkeğin sürünme maddesi kokuludur, renksizdir. Bilesiniz kadının sürünme maddesi renklidir kokusuzdur.”

Kaynak: Ebu Davud, Libas, 11, (4048); Tirmizi, Edeb 30, (2789)

 

Hadis No : 5268
Ravi: İbnu Amr İbni’l-As
Tanım: Resulullah (sav) üzerimde sarıya boyanmış iki giysi görmüştü. Derhal: “Bunu giymeni annen mi sana emretti?” diye sordu. Ben: “Bunlan yıkayayım mı, ey Allah’ın Resulü!” dedim. “Hatta yak onları!” buyurdular.” [Bir rivayette: “Bu, kafirlerin kıyafetidir, sakın bunları giyme!” buyurdular” denmiştir.]

Kaynak: Müslim, Libas 27, (2077); Ebu Davud, Libas 20, (4066, 4067, 4068); Nesai, Zinet 96, (8, 203, 204)

 

Hadis No : 5269
Ravi: Ali
Tanım: Resulullah (sav), kasiy (yol yol ipek bulunan keten) kumaşla sarıya boyanmış kumaşı yasakladı.

Kaynak: Ebu Davud, Libas 11, (4044); Tirmizi, Libas 5, (1725); Müslim, Libas 29, (2078)

 

Hadis No : 5270
Ravi: Ebu Remse
Tanım: Resulullah’ın üzerinde iki yeşil giysi gördüm.

Kaynak: Ebu Davud, Libas 19, (4065); Tirmizi, Edeb 48, (2813); Nesai, Zinet 97, (8, 204), İydeyn 16, (3, 185

 

Hadis No : 5271
Ravi: Ümmü Halid Bintu Halid İbni Said İbni’l-As
Tanım: Resulullah (sav)’a benekli siyah bir giysi getirilmişti. “Bunu kime giydirmemi uygun bulursunuz?” buyurdular. Herkes susmuştu. “Bana ümmü Halid’i getirin!” emrettiler. Beni yanına götürdüler. Giysiyi elleriyle bana giydirdi ve sonra da: “Üstünde eskit, üstünde eskit!”diye iki sefer tekrarladılar. Siyah kumaşın beneğine bakıyor, eliyle de bana işaret ediyor ve: “Ey Ümmü Halid! Bu senna (güzel), ey Ümmü Halid bu senna!” diyordu. Senna, Habeşistan dilinde güzel demekti.

Kaynak: Buhari, Libas 22, 32, 188, Menakıbu’l-Ensar 37, Edeb 17; Ebu Davud, Libas 1

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu