Müzaraa (Zirai Ortaklık) Bölümü

Müzaraanın Cevazı ile ilgili Hadisler

Müzaraanın Cevazı ile ilgili Hadisler

Hadis No : 5366
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav), meyve ve ekinden çıkacak olan bütün mahsulün yarısı karşılığında Hayber’ı (Yahudilere) verdi. Her sene zevcelerine, yüz vask veriyordu. Seksen vask kuru hurma, yirmi vask arpa. Hz. Ömer (ra) başa geçince, Hayber’ı taksim etti ve Resulullah (sav)’ın zevcelerini, kendilerine arazı ve suyu ikta etmek veya her yıl almakta oldukları vaskları tazmin etme arasında muhayyer bıraktı. Onlar bu teklifi benimsemede farklı kararlara vardılar. Bir kısmı arazi ve suyu tercih etti, bir kısmı da vaskları tercih etti. Hz. Aişe ve Hz. Hafsa (ra) arazi ve suyu tercih edenlerdendi.”

Kaynak: Buhari, Müzaraa 8, 9, 11, İcare 22, Şirket 11, Şurut 5, Megazi 10; Müslim, Musakat 2,(1551); Ebu Dav

 

Hadis No : 5367
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Müslim’in bir rivayetinde şöyle denmiştir: “Resulullah (sav) Hayber hurmalarını ve arazisini kendi emvalleri gibi işleyip meyvesinin yarısını Resulullah’a vermeleri şartıyla Hayberlilere geri verdi.”

Kaynak: Müslim, Müsakat 5, (1551)

 

Hadis No : 5368
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Yine Müslim’in bir diğer rivayetinde şöyle denmiştir: “Resulullah (sav) Hayber’i fethettiği zaman, Yahudiler, Resulullah’a müracaat ederek, çalışıp elde edecekleri ekin ve meyve hasılatının yarısını vermek şartıyla kendilerini arazilerinde bırakmasını talep ettiler. Aleyhissalatu vesselam onlara; “Biz sizi, dilediğimiz zamana kadar orada bırakabiliriz” dedi ve kalmalarına müsaade etti. Hayber’in meyve hasılatının yarısı iki hisseye taksim ediliyordu, Resulullah (sav) bu gelirin humusunu (beşte birini) alıyordu.”

Kaynak: Müslim, Müsakat 4, (1551)

 

Hadis No : 5369
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Ekim arazileri, Resulullah (sav) zamanında, -tarlaya su alınan dere kenarındaki- ekin, tarla sahibinin olması ve ne kadar olduğunu bilmediğim bir miktarda saman verilmesi karşılığında kiralanırdı.

Kaynak: Nesai, Müzaraa 46, (7, 53)

 

Hadis No : 5370
Ravi:
Tanım: İmam Malik anlatıyor: “Bana ulaştığına göre, Abdurrahman İbnu Avf (ra) bir tarlayı kiraladı. Ölünceye kadar da bu arazi elinde kaldı. Oğlu dedi ki: “Ben bu araziyi uzun müddet babamın elinde kaldığı için bizim malımız sanıyordum. Babam öleceği sırada tarlanın bize ait olmadığını söyledi ve tarlanın kirasından ödenmesi gereken bir miktar borcun altın veya gümüş olarak ödenmesini emretti.”

Kaynak: Muvatta, Kirau’l-Arz 4, (2, 712)

 

Hadis No : 5371
Ravi: Kays İbnu Müslim
Tanım: Kays İbnu Müslim, Ebu Ca’fer’den naklen diyor ki: “Medine’de muhacir aileden hiçbiri yoktu ki, üçte veya dörtte bir pay ile ziraatçilik yapmasın. Hz. Ali, Sa’d İbnu Malik, İbnu Mes’ud (ra) da bu çeşitten muzaraa akdi yapmışlarda el-Kasım (İbnu Muhammed) ve Urve’den de benzer rivayet mevcuttur. Rivayette şu ziyade de var: “Ebu Bekr ailesi, Hz. Ömer ailesi, Hz. Osman’ın ailesi, Ali ailesi ve İbnu Şirin ailesi de.”

Kaynak: Buhari, Muzaraa 8 (bab başlığı olarak kaydedilmiştir)

 

Hadis No : 5372
Ravi: Rafi İbnu Hadic
Tanım: Yanıma Züheyr geldi ve bana: “Resulullah (sav) bize faydalı olan bir şeyi yasakladı” dedi. Ben: “Resulullah (sav) her ne söyledi ise, mutlaka haktır!” dedim. “Muhakala’yı (tarla kiralamasını) nasıl yaptığımızı sordu. Ben de: “Biz onu, dörtte bir ve kuru hurma ve arpadan vasklarla ücretlendiriyoruz” dedim, bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam: “Öyle yapmayın! Araziyi ya kendiniz ekin veya ektirin veya (kimseye vermeyip) sahip olun!” buyurdular.” Rafi der ki: “Ben de: “(Başüstüne!) dinlemek ve itaat etmek (borcumuzdur!)” dedim.”

Kaynak: Buhari, Muzaraa 18, 19; Müslim, Büyu 114, (1548); Ebu Davud, Büyu 32, (3394); Nesai, Muzaraa 45, (7,

 

Hadis No : 5373
Ravi: Rafi İbnu Hadic
Tanım: Biz ensardan tarlası en çok olan kimseydik ve biz, şu tarla bize, şu tarla onlara (ekenlere) olmak üzere kiraya verirdik. Bazan şu tarla mahsul verirdi, şu tarla vermezdi. Resulullah (sav) bizi bundan yasakladı. Fakat gümüş (mukabili kiralamay)a gelince onu yasaklamadı.

Kaynak: Buhari, Müzaraa, 6, 12, 18, Şurut 7; Müslim, Büyu 106, (1547); Muvatta, Kirau’l-Arz 1, (2, 713); Tir

 

Hadis No : 5374
Ravi: Cabir
Tanım: Bizden bazı kimselerin ihtiyaçlarından fazla arazileri vardı. Onlar: “Biz arazimizi üçte bire veya dörtte bire veya yarıya kiraya verelim” dediler. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam: “Kimin arazisi varsa bizzat eksin veya bir kardeşine bağışlasın; ne ücret mukabili versin ne de kiraya versin!” buyurdular.

Kaynak: Buhari, Müzaraa 18, Hibe 35; Müslim, Büyu 92, (1536); Nesai, Müzaraa 45, (7, 36-38)

 

Hadis No : 5375
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) (bir gün) tarlaya uğramıştı, tarlada ekin üğrünüyordu. “Burası kime ait?” buyurdular. Yanındakiler: “Falan kimse kiraya verdi” dediler. Aleyhissalatu vesselam: “Eğer burayı bağışlasaydı, kendisi için bunun üzerinden muayyen bir ücret almasından daha hayırlı olurdu” buyurdular.

Kaynak: Buhari, Müzaraa 9, 18, Hibe 35; Müslim, Büyu 120, (1550); Nesai, Müzaraa 45, (7, 36)

 

Hadis No : 5376
Ravi: Zeyd İbnu Sabit
Tanım: Resulullah (sav) muhabereyi yasakladı. Muhabere, tarlayı yarı, üçte bir veya dörtte bir karşılığında almaktır.

Kaynak: Ebu Davud, Büyu 34, (3407)

 

Hadis No : 5377
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Muhabereyi terketmeyen, Allah ve Resulü ile savaş ilan etsin.”

Kaynak: Ebu Davud, Büyu 34, (3406)

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu