Namaz Bölümü

Ezan Ve İkametle ilgili Hükümler

Ezan Ve İkametle ilgili Hükümler

Hadis No : 2452
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Hz. Ömer (ra)’in bir müezzini geceleyin ezan okumuştu. Ezanı iade etmesini emretti.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 41, (532, 533); Tirmizi, Salat 149, (203)

 

Hadis No : 2453
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Hz. Bilal güneş doğmazdan önce ezan okumuştu. Resulullah (sav) ona: “Haberiniz olsun kul uyudu” diye nida etmesini emretti.

Kaynak: Tirmizi, Salat 149, (203)

 

Hadis No : 2454
Ravi: Bilal
Tanım: Resulullah (sav): “Sabah vakti iyice belirinceye kadar ezan okuma!” dedi ve ellerini yanlara doğru açarak: “Şöyle!” diye gösterdi.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 41 (634)

 

Hadis No : 2455
Ravi: Enes
Tanım: Bir kimse, Resulullah (sav)’a sabah namazının vaktini sormuştu. O da Hz. Bilal’e emretti. Şafak sökerken ezan okudu. Ertesi gün ortalık ağarıncaya kadar sabah ezanını tehir etti. Sonra ikamet okumasını emretti ve namazı kıldı. Sonra da adama: “İşte bu, (sabah) namazının vaktidir” dedi.

Kaynak: Nesai, Ezan 12, (2, 11, 12)

 

Hadis No : 2456
Ravi: Ziyad İbnu’l-Haris es-Sudai
Tanım: Sabah ezanının ilk vakti girince, Resulullah (sav) bana emretti, ben de ezan okudum ve: “İkamet de getireyim mi ey Allah’ın Resulü?” diye sordum. (Soruma hemen cevap vermeyip) doğu tarafına, fecre bakmaya başladı ve: “Hayır!” dedi. Ne zaman ki şafak söktü Hz. Peygamber (bineğinden) indi, abdest bozdu. Sonra bana doğru geldi. (Bu ara Ashabı da toplandı.) Abdestini aldı. Bilal ikamet okumak istedi. Resulullah (sav): “Sudai’nin kardeşi ezan okudu, ezanı okuyan ikameti getirsin!” dedi. Ben de ikamet getirdim.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 30, (514); Tirmizi, Salat 146, (199)

 

Hadis No : 2457
Ravi: Simak İbnu Harb
Tanım: Bilal, güneş (öğlede, batı cihetine) kayınca ezan okurdu. Resulullah (sav) odasından çıkıncaya kadar ikamet getirmezdi. Odasından çıkınca, O’nu görür görmez ikamet getirirdi.

Kaynak: Müslim, Mesacid 160- (606); Tirmizi, Salat 148, (202); Ebu Davud, Salat 44, (637)

 

Hadis No : 2458
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav)’ın iki müezzini vardı: Biri Bilal diğeri İbnu Ümmi Mektum el-A’ma.

Kaynak: Müslim, Salat 7, (380); Ebu Davud, Salat 42, (535)

 

Hadis No : 2459
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav) Bilal (ra)’e: “Ezan okuduğun zaman ağır ağır oku. İkamet getirdiğin zaman da peş peşe seri oku. Ezanla ikametin arasına, yemek yiyenin yemeğinden, içenin içmesinden, üzerine sıkışarak helaya girmiş olanın heladan fariğ olacağı bir zaman fasılası koy” diye talimat verdi. Şunu da ilave etti: “Beni görünceye kadar da (ikamet için) kalkmayın.”

Kaynak: Tirmizi, Salat 143, (196)

 

Hadis No : 2460
Ravi:
Tanım: Beni Neccar’dan bir kadın demiştir ki: “Benim evim, Mescid-i Nebevinin etrafındaki en uzun ev idi. Bilal (ra), sabah ezanını evimin damında okurdu. Seher’den gelip, dama oturur vaktin girmesini gözetlerdi. Vaktin girdiğini görünce gerinir, sonra da: “Allah’ım sana hamdediyor, dinini (müslümanların) ikame etmeleri için, Kureyş’e karşı yardımını diliyorum” der, arkadan ezan okurdu.” Kadın devamla der ki: “Vallahi, onun bu duayı terkettiği tek gece bilmiyorum!”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 33, (519)

1 2Sonraki sayfa

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu