Namaz Bölümü

Cenaze Namazı ile ilgili Hadisler

Cenaze Namazı ile ilgili Hadisler

Hadis No : 3045
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim üzerine namaz kılıncaya kadar cenazede hazır bulunursa kendisi için bir kırat sevab vardır. Kim de cenaze gömülünceye kadar hazır bulunursa iki kıratlık sevab vardır. Bir kıratın miktarı Uhud dağı kadardır.”

Kaynak: Buhari, Cenaiz 69; Müslim, Cenaiz 57, (946); Ebu Davud, Cenaiz 45, (3168); Nesai, Cenaiz 54, 59, (4,

 

Hadis No : 3046
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav), Necaşi rahimehullah’ın vefatını, ölümünün aynı gününde haber verdi. Ashabıyla musallaya gitti, orada saf bağlatıp dört tekbir getirerek namaz kıldırdı.

Kaynak: Buhari, Cenaiz 4, 55, 61, 65, Menakibu’l-Ensar 38; Müslim, Cenaiz 62, 63, (951); Muvatta, Cenaiz 14,

 

Hadis No : 3047
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Sahiheyn ve Nesai’de gelen bir diğer rivayette şöyle denir: “[Resulullah (sav)] Necaşi’nin ölüm haberini öldüğü günde haber verdi ve: “Kardeşiniz için (Allah’tan) mağfiret taleb edin” dedi ve başka bir şey söylemedi.”

Kaynak: Buhari, Cenaiz 4, 55, 61, 65, Menakibu’l-Ensar 38; Müslim, Cenaiz 62, 63, (951); Nesai, Cenaiz 76, (

 

Hadis No : 3048
Ravi: Abdurrahman İbnu Ebi Leyla
Tanım: Zeyd İbnu Ebi Erkam cenazelerimiz üzerine dört tekbir getirirdi. Bir ara bir cenaze üzerine de beş tekbir getirmişti. Sebebini kendisinden sordum, dedi ki: “Resulullah o tekbirleri getirirdi.”

Kaynak: Müslim, Cenaiz 72, (957); Ebu Davud, Cenaiz 58, (3197); Tirmizi, Cenaiz 37, (1023); Nesai, Cenaiz 76

 

Hadis No : 3049
Ravi: Humeyd İbnu Abdirrahman
Tanım: Hz. Enes İbnu Malik (ra) (cenaze) namazı kıldı. Yanılıp üç sefer tekbir getirdi ve selam verdi. Kendisine (üç sefer tekbir getirdiği) söylendi. Bunun üzerine kıbleye yönelerek dördüncü bir tekbir daha getirdi ve sonra selam verdi.

Kaynak: Buhari, Cenaiz 65, (Bunu ta’lik olarak, bab başlığında zikretmiştir)

 

Hadis No : 3050
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Ravinin anlattığına göre bir cenaze üzerine namaz kılmış ve namazda Fatihayı okumuştur. Bu hususta kendisine (niye onu okuduğu) sorulunca: “Bu, sünnettendir!” diye cevap vermiştir.

Kaynak: Buhari, Cenaiz 66; Ebu Davud, Cenaiz 59, (3198); Tirmizi, Cenaiz, 39, (1026); Nesai, Cenaiz 77, (4,

 

Hadis No : 3051
Ravi: Nafi’
Tanım: İbnu Ömer, cenaze için kılınan namazda kıraate yer vermezdi.

Kaynak: Muvatta, Cenaiz 19, (1, 226)

 

Hadis No : 3052
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ölü üzerine namaz kıldınız mı ona İhlasla dua edin.”

Kaynak: Ebu Davud, Cenaiz 60, (3199); İbnu Mace, Cenaiz 23, (1497)

 

Hadis No : 3053
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Ravi, anlattığına göre, kendisine: “Cenaze üzerine nasıl namaz kılarsın?” diye sorulmuştu. Dedi ki: “Ailesinin evinden takibe başlarım, yere kondu mu tekbir getirir, Allah’a hamd, Resulüne salat eder, sonra şu duayı okurum: “Ya Rabbi o senin abdindir, abdinin oğludur, cariyenin oğludur. O, senden başka ilah olmayıp sadece senin ilah olduğuna, Muhammed’in senin kulun ve elçin olduğuna şehadet ederdi, sen onu (bizden) daha iyi bilirsin. Ey Allahım, eğer o muhsin ise ona yapacağın ihsanı artır. Eğer kötülerden ise, günahlarını affet. Ey Allahım, bizi (ona kılınan namazın) ecrinden mahrum etme, ondan sonra bize fitne verme.”

Kaynak: Muvatta, Cenaiz 17, (228)

 

Hadis No : 3054
Ravi: Avf İbnu Malik
Tanım: Resulullah (sav) bir cenazenin namazını kıldırdı. Okuduğu duadan şunları ezberledik: “Allahım, şunu mağfiret et ve şuna rahmet eyle. Afiyet ver, affeyle, vardığı yerde ikramda bulun, girdiği yeri genişlet. Onun (günahlarını) kar ve buzla yıka, hatalardan pak eyle, tıpkı elbisenin kirden pak edilmesi gibi. Onu dünyadaki evinden daha iyi bir eve, ailesinden daha hayırlı bir aileye koy, eşinden daha hayırlı bir eşe ulaştır. Onu kabir azabından, ateş azabından sakındır.” Avf (ra) der ki: “(Resulullah’ın bu dualarını işitince) o ölünün yerinde kendimin olmasını temenni ettim.”

Kaynak: Müslim, Cenaiz 86, (963); Tirmizi, Cenaiz 38, (1026); Nesai, Cenaiz 77, (4, 73)

 

Hadis No : 3055
Ravi: Hasan Basri
Tanım: Ravi “Çocuk üzerine Fatiha okunur” der ve şöyle dua ederdi: “Ey Allahım, bunu bize öncü yap, karşılayıcı kıl, (ahiret) azığı ve ücret yap.”

Kaynak: Buhari, Cenaiz 66, (Bab başlığında senetsiz olarak geçmiştir.)

1 2 3Sonraki sayfa

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu