Oruç Bölümü

Orucun Haram Olduğu Günler ile ilgili Hadisler

Orucun Haram Olduğu Günler ile ilgili Hadisler

Hadis No : 3157
Ravi: Ebu Said
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İki günde oruç caiz olmaz: Fıtır günü (Ramazan bayramının birinci günü) ve Nahr günü.”

Kaynak: Buhari, Savm 67, Fadlu’s-Salat 6, Cezau’s-Sayd 26; Müslim, Sıyam 288, (827); Ebu Davud, Savm 48, (24

 

Hadis No : 3158
Ravi: Ukbe İbnu Amir
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Arefe günü, kurban günü ve teşrik günleri, biz müslümanlarm bayramıdır. Bu günler yeme-içme günleridir.” (Tirmizi, hadisin sahih olduğunu söylemiştir)

Kaynak: Ebu Davud, Savm 49, (2419); Tirmizi, Savm 59, (773); Nesai, Menasik 195, (5, 252)

 

Hadis No : 3159
Ravi: Nübeyşe el-Hüzeli
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Teşrik günleri yeme-içme ve Allah’a zikretme günleridir.”

Kaynak: Müslim, Sıyam 144, (1141)

 

Hadis No : 3160
Ravi: Sıla İbnu Züfer
Tanım: Biz Şabandan mı, Ramazandan mı olduğu şüphe edilen günde Ammar (ra)’ın yanında idik. Bize kızartılmış bir koyun getirildi. Cemaatten biri: “Ben oruçluyum” diyerek geri çekildi. Ammar: “Kim bugün oruç tutarsa, muhakkak olarak Ebu’l Kasım (sav)’a isyan etmiştir” dedi.

Kaynak: Ebu Davud, Savm, 10, (2334); Tirmizi, Savm 3, (686); Nesai, Savm 37, (4,153); İbnu Mace, Sıyam 3, (1

 

Hadis No : 3161
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim ebed orucu tutarsa, ne oruç tutmuş, ne iftar etmiştir.”

Kaynak: Nesai, Savm 71, (4,206,206)

 

Hadis No : 3162
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Şaban ayı yarılandı mı artık oruç tutmayın.”

Kaynak: Ebu Davud, Savm 12, (2337); Tirmizi, Savm 38, (738)

 

Hadis No : 3163
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden kimse, ramazanı bir veya iki gün önceden oruç tutarak karşılamasın. Eğer bir kimse, önceden oruç tutmakta idiyse, orucunu tutsun.”

Kaynak: Buhari, Savm 14; Müslim, Savm 21, (1082); Ebu Davud, Savm 11, (2335); Tirmizi, Savm 2, (684); Nesai,

 

Hadis No : 3164
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) Arefe günü Arafat’da oruç tutmayı yasakladı.

Kaynak: Ebu Davud, Savm 63, (2440)

 

Hadis No : 3165
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden hiç kimse, cuma günü oruç tutmasın. Ancak bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa bu takdirde cuma günü de oruç tutabilir.”

Kaynak: Buhari, Savm 63; Müslim, Sıyam 147,148; Ebu Davud, Savm 50, (2420); Tirmizi, Savm 42, (743)

 

Hadis No : 3166
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Müslim’in bir rivayetinde şöyle gelmiştir: “Cuma gecesini, diğer geceler arasında gece namazına tahsis etmeyin, cuma gününü de diğer günler arasında oruç günü olarak tayin etmeyin ancak birinizin tutmakta olduğu oruç arasına denk gelirse o hariç.”

Kaynak: Müslim, Sıyam 147,148

 

Hadis No : 3167
Ravi: Abdullah İbnu Büsr es’Sülemi
Tanım: Abdullah İbnu Büsr es’Sülemi, kızkardeşi es-Samma (ra)’dan naklediyor: “Resulullah (sav) buyurdular ki: “Cumartesi günü oruç tutmayın, ancak Allah’ın size farzettiği şeyde o gün oruç tutarsınız. Biriniz yiyecek nev’inden bir şey bulamaz da sadece üzüm (asması) kabuğu veya bir ağaç çöpü bulacak olsa onu ağzından çiğnesin (ve yine de cumartesi günü oruçlu olmasın).” (Ebu Davud hadisin mensuh olduğunu söylemiştir. Tirmizi de hasen demiştir)

Kaynak: Ebu Davud, Savm 51, (2421); Tirmizi, Savm 43, (744); İbnu Mace, Sıyam 38, (1726)

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu