Sohbet Bölümü

Karşılıklı Muhabbet ile ilgili Hadisler

Karşılıklı Muhabbet ile ilgili Hadisler

Hadis No : 3323
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Nefsim yed’i kudretinde olan zata yemin ederim ki, iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız! Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırın!”

Kaynak: Müslim, İman 93, (54); Ebu Davud, Edeb 142, (5193); Tirmizi, İsti’zan 1, (2589)

 

Hadis No : 3324
Ravi: Nu’man İbnu Beşir
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamette, birbirlerine şefkatte mü’minlerin misali, bir bedenin misalidir. Ondan bir uzuv rahatsız olsa, diğer uzuvlar uykusuzluk ve hararette ona iştirak ederler.”

Kaynak: Buhari, Edeb 27; Müslim, Birr 66, (2586)

 

Hadis No : 3325
Ravi: Mikdam İbnu Madikerib
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biriniz kardeşini (Allah için) seviyorsa ona sevdiğini söylesin.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 122, (5124); Tirmizi, Zühd 54, (2393)

 

Hadis No : 3326
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav)’ın yanında bir adam vardı. Derken oradan birisi geçti (Aleyhissalatu vesselam’ın yanındaki): “Ey Allah’ın Resulü!” dedi, “ben şu geçeni seviyorum.” “Pekiyi kendisine haber verdin mi?” diye Aleyhissalatu vesselam sordu. “Hayır!” deyince, “Ona haber ver!” dedi. Adam kalkıp, gidene yetişti ve: “Seni Allah için seviyorum!” dedi. Adam da: “Kendisi adına beni sevdiğin Zat da seni sevsin!” diye mukabelede bulundu.

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 122, (5125)

 

Hadis No : 3327
Ravi: Yezid İbnu Nu’ame ed’Dabi
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir kimse, bir başkasıyla kardeşleştiği zaman, ilk iş ismini, babasının ismini ve kimlerden olduğunu sorsun. Çünkü böyle yapmak, sevginin artmasına daha uygundur.”

Kaynak: Tirmizi, Zühd 54, (2394)

 

Hadis No : 3328
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav)’ın şöyle söylediğini işittim: “Dostunu severken ölçülü sev, günün birinde düşmanın olabilir. Düşmanına da buğzunu ölçülü yap, günün birinde dostun olabilir.”

Kaynak: Tirmizi, Birr 60, (1998)

 

Hadis No : 3329
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Aziz ve Celil olan Allah Teala hazretleri Kıyamet günü şöyle diyecek: “Benim celalim adına sevişenler nerede? Gölgemden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı şu günde onları gölgemde gölgelendireyim.”

Kaynak: Müslim, Birr 37, (2566); Muvatta, Şi’r 13, (2952)

 

Hadis No : 3330
Ravi: Mu’az İbnu Cebel
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah Teala hazretleri buyuruyor ki: “Benim celalim adına birbirlerini sevenler var ya! Onlar için nurdan öyle minberler vardır ki, peygamberler ve şehidler bile onlara gibta ederler.”

Kaynak: Tirmizi, Zühd 53, (2391)
Hadis No : 3331
Ravi: Ebu İdris el-Havlani
Tanım: Ebu İdris el-Havlani, Mu’az İbnu Cebel (ra)’den naklediyor: “Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah Tebareke ve Teala Hazretleri şöyle hükmetti: “Benim rızam için birbirlerini sevenlere, benim için bir araya gelenlere, benim için birbirlerini ziyaret edenlere ve benim için birbirlerine harcayanlara sevgim vacip olmuştur.”

Kaynak: Muvatta, Şi’r 16, (2, 963, 954)

 

Hadis No : 3332
Ravi: Ebu Zerr
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek, Allah için buğzetmektir.”

Kaynak: Ebu Davud, Sünnet 3, (4599)

 

Hadis No : 3333
Ravi: Ömer
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah’ın kulları arasında bir grup var ki, onlar ne peygamberlerdir ne de şehidlerdir. Üstelik Kıyamet günü Allah indindeki makamlarının yüceliği sebebiyle peygamberler de, şehidler de onlara gıpta ederler.” Orada bulunanlar sordu: “Ey Allah’ın Resulü! Onlar kim, bize haber ver!” “Onlar aralarında ne kan bağı ne de birbirlerine bağışladıkları bir mal olmadığı halde, Allah’ın ruhu (Kur’an) adına birbirlerini sevenlerdir, Allah’a yemin ederim, onların yüzleri mutlaka nurdur. Onlar bir nur üzeredirler. Halk korkarken, onlar korkmazlar, insanlar üzülürken, onlar üzülmezler. Ve şu ayeti okudu: “Haberiniz olsun Allah’ın dostları var ya! Onlara ne korku var ne de onlar üzülecekler” (Yunus 62).

Kaynak: Ebu Davud, Büyu 78, (3527)

 

Hadis No : 3334
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah bir kulu sevdi mi Hz. Cebrail aleyhisselam’a: “Allah falanı seviyor, onu sen de sev!” diye seslenir. Onu Cebrail de sever. Sonra o, sema ehline: “Allah falanı seviyor, onu siz de sevin!” diye nida eder, derken, bütün sema ehli de onu sevmeye başlar. Sonra onun için arz (halkı arasına hüsn-ü kabul) konur. (Hadisin Müslim’deki rivayetlerinde şu ziyade var: “Allah Celle Celaluhu, bir kula da buğzetti mi Cebrail Aleyhisselam’a: “Ben falancaya buğzettim sen de buğzet!” diye seslenir, Ona Cebrail de buğzetmeye başlar. Sonra Cibril sema ehline nida eder: “Allah Celle Celaluhu falan kimseye buğzetti, siz de buğzedin.” Sonra yeryüzüne onun için buğz vazedilir.”)

Kaynak: Buhari, Tevhid 33, Edeb 41; Müslim, Birr 157; Muvatta, Şi’r 15; Tirmizi, Tefsir, Meryem (3160)

 

Hadis No : 3335
Ravi: Ebu Zerr
Tanım: Ey Allah’ın Resulü! dedim. “Kişi, bir kavmi sever, fakat onların amelini işleyemezse, (sonu ne olacak)?” “Ey Ebu Zerr,” buyurdu, “sen sevdiğinle berabersin!”

Kaynak: Buhari, Edeb 96; Müslim, Birr 165, (2640); Ebu Davud, Edeb 122, (5126)

 

Hadis No : 3336
Ravi: Ebu Zerr
Tanım: Tirmizi’nin bir rivayetinde: “Kişi sevdiğiyle beraberdir” denmiştir.

Kaynak: Tirmizi, Zühd 50, (2388)

 

Hadis No : 3337
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ruhlar toplanmış cemaatler (gibidir). Onlardan birbiriyle (önceden) tanışanlar kaynaşır, tanışmayanlar ayrılırlar.”

Kaynak: Buhari, Enbiya 2; Müslim, Birr 159, (2638); Ebu Davud, Edeb 19, (4834)

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu