Sohbet Bölümü

Meclis (Oturma) Adabı ile ilgili Hadisler

Meclis (Oturma) Adabı ile ilgili Hadisler

Hadis No : 3304
Ravi: Ebu Said el-Hudri
Tanım: Resulullah (sav) (bir gün): “Sakın yollarda oturmayın!” buyurmuştu. “Ya Resulullah” dediler, “oturmadan edemeyiz, oralarda (oturup) konuşuyoruz.” “Mutlaka oturacaksınız, bari yola hakkını verin!” buyurdu. Bunun üzerine: “Ey Allah’ın Resulü, onun hakkı nedir?” diye sordular. “Gözlerinizi kısmak, (gelip geçeni) rahatsız etmemek, selama mukabele etmek, emr bi’l-ma’ruf nehy-i ani’l-münker yapmaktır!” dedi. (Hz. Ömer’den yapılan bir başka rivayette şu ziyade var: “Yardım isteyen mazluma yardım edersiniz, yolunu kaybedene rehber olursunuz.”)

Kaynak: Buhari, İsti’zan 2, Mezalim 22; Müslim, Libas 114, (2121); Ebu Davud, Edeb 13, (4815)

 

Hadis No : 3305
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah {sa) buyurdular ki: “Üç kişi beraberken, ikisi aralarında hususi konuşmasınlar, bu öbürünü üzer.”

Kaynak: Buhari, İsti’zan 45; Müslim, Selam 36, (2183); Muvatta, Kelam 13, (2, 988, 989); Ebu Davud, Edeb 29,

 

Hadis No : 3306
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav)’dan daha sevgili kimse yoktu. Buna rağmen Aleyhissalatu vesselam’ı gördükleri zaman ayağa kalkmazlardı, çünkü O’nun bundan hoşlanmadığını biliyorlardı.

Kaynak: Tirmizi, Edeb 13, (2755)

 

Hadis No : 3307
Ravi: Ebu Ümame
Tanım: Bir gün Resulullah (sav) yanımıza geldi, elinde bir asa (değnek) vardı. Biz ayağa kalktık. “Yabancıların birbirlerini büyüklemek için ayağa kalkmaları gibi ayağa kalkmayın!” buyurdu.

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 165, (5230)

 

Hadis No : 3308
Ravi: Ebu Miclez
Tanım: Hz. Muaviye (ra), İbnu’z-Zübeyr ve İbnu Amir (ra)’in yanlarına geldi. İbnu Amir ayağa kalktı, İbnu’z-Zübeyr oturdu (kalkmadı). Hz. Muaviye (ra), İbnu Amir’e: “Otur, zira Resulullah (sav)’ın : “İnsanların kendisi için ayağa kalkmalarından hoşlanan kimse ateşteki yerini hazırlasın” buyurduğunu işittim” dedi.

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 165, (5229); Tirmizi, Edeb 13, (2756)

 

Hadis No : 3309
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden kimse, bir başkasını yerinden kaldırıp sonra da oraya oturmasın. Ancak (halkayı) genişletin, yer açın, Allah da size genişlik versin.” Birisi yerinden kalkacak olsa, Abdullah İbnu Ömer (ra), oraya oturmazdı.

Kaynak: Buhari, İsti’zan 31, Cuma 20; Müslim, Selam 27, (2177); Tirmizi, Edeb 9, (2750,2751); Ebu Davud, Ede

 

Hadis No : 3310
Ravi: Vehb İbnu Huzeyfe
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir kimse ihtiyacı için çıkar, sonra geri dönerse, önceki yerine oturmaya (herkesten ziyade) hak sahibidir.”

Kaynak: Tirmizi, Edeb 10, (2752)

 

Hadis No : 3311
Ravi: Cabir İbnu Semüre
Tanım: Resulullah (sav) ‘a geldiğimiz zaman, (halkanın) sonuna otururduk.

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 16, (4825); Tirmizi, İsti’zan 29, (2723)
Hadis No : 3312
Ravi: Amr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi)
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir kimsenin, izin almadan iki kişinin arasına oturması helal olmaz.” [Tirmizi’nin rivayetinde: “İzinleri olmadan iki kişinin arasını açması kişiye helal olmaz” şeklinde gelmiştir.]

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 24, (4844, 4845); Tirmizi, Edeb 11, (2753)

 

Hadis No : 3313
Ravi: Ebu Saidi’l-Hudri
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Meclislerin en hayırlısı geniş olanıdır.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 14, (4820)

 

Hadis No : 3314
Ravi: Ebu Miclez
Tanım: Bir adam halkanın ortasına oturmuştu. Huzeyfetu’bnul-Yeman (ra) dedi ki: “Halkanın ortasında oturan, Muhammed (sav) diliyle lahetlenmiştir.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 17, (4826); Tirmizi, Edeb 12, (2754)

 

Hadis No : 3315
Ravi: Cabir İbnu Semüre
Tanım: Resulullah (sav) mescide girince cemaatı bir kısım halkalar halinde gördü ve: “Sizleri niye böyle dağınık gruplar halinde görüyorum?” buyurdu.

Kaynak: Müslim, Salat 119, (430); Ebu Davud, Edeb 16, (4823)

 

Hadis No : 3316
Ravi: Amr İbnu’ş-Şerid
Tanım: Amr İbnu’ş-Şerid, babasından (ra) anlatıyor: “Ben oturduğum sırada, Resulullah (sav) bana uğradı. O sırada sol elimi sırtımın gerisine koymuş, (sağ) elimin kabası üzerine dayanmıştım. Bana: “Gadaba uğramışların oturuşuyla mı oturuyorsun” dediler.

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 26, (4848)

 

Hadis No : 3317
Ravi: Ebu’d-Derda
Tanım: Resulullah (sav) oturdu mu, etrafına biz de otururduk. Kalkar, (fakat geri) dönmeyi arzu ederse ayakkabılarını veya üzerinde olan (rida, sarık gibi) bir şeyi çıkarır (yerine koyar)dı. Böylece ashabı (geri geleceğini) bilir ve yerlerinde otururlardı.

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 30, (4854)

 

Hadis No : 3318
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biriniz güneşte olunca -bir rivayette gölgede olunca- gölge ondan kalkar da, yarısı gölgede kalacak olursa oradan kalksın.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 15, (4821)

 

Hadis No : 3319
Ravi: Kays
Tanım: Kays, babasından naklediyor: “(Bir seferinde mescide) gelmişti, ki, Resulullah (sav) hutbe irad ediyordu. (Konuşmayı dinlemek üzere) güneşe dikildi. Ancak Resulullah (sav) , kendine gölgede durmasını emretti ve gölgeye geçti.

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 15, (4822)

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu