Taharet Bölümü

Cenabetten Gusül ile ilgili Hadisler

Cenabetten Gusül ile ilgili Hadisler

Hadis No : 3721
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Erkek, kadının dört uzvu arasına çöker ve kadına mübaşeret ederse gusül vacib olur.” Bir rivayette de şu ziyade var: “…İnzal olmasa bile.”

Kaynak:

 

Hadis No : 3722
Ravi: Aişe
Tanım: Hitan, hitanı geçince gusül vacib olur, ben ve Resulullah böyle yaptık ve yıkandık” denmiştir.

Kaynak: Buhari, Gusl 28; Müslim, Hayz 87, (348); Muvatta, Taharet 71, (1, 45, 46); Ebu Davud, Taharet 84, (2

 

Hadis No : 3723
Ravi: Ebu Said
Tanım: Resulullah (sav) Ensar’dan birine adam göndererek, yanına çağırttı. Ensari başından sular damlaya damlaya geldi. Aleyhissalatu vesselam: “Herhalde sana acele ettirdik?” buyurdu. Ensari: “Evet ey Allah’ın resulü!” deyince: “Acele ettirilir ve inzal olmazsan gusletmen gerekmez. Sadece abdest gerekir” buyurdular.

Kaynak: Buhari, Vudu 34; Ebu Davud, Taharet 84, (217)

 

Hadis No : 3724
Ravi:
Tanım: Müslim’in bir diğer rivayetinde: “Resulullah (sav): “Suyu (yıkanmayı), su (meninin gelmesi) gerektirir” buyurdu” denmiştir.

Kaynak: Müslim, Hayz 81-83, (343-345)

 

Hadis No : 3725
Ravi: Ebu Eyyub
Tanım: Resulullah: “Su, sudan dolayıdır” buyurmuştur.

Kaynak: Nesai, Taharet 132, (1,115)

 

Hadis No : 3726
Ravi: Übeyy İbnu Ka’b
Tanım: Su, sudan gerekir” hükmü İslam’ın bidayetinde bir ruhsattı. Sonra bundan nehyedildi.” Übeyy ilaveten der ki: “Su, sudan gerekir” hükmü ihtilam hakkında muteberdir.”

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 84, (214, 215); Tirmizi, Taharet 81, (110,111)

 

Hadis No : 3727
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah’a, “bir kimse elbisesinde ıslaklık bulsa, ancak ihtilam olduğunu hatırlamasa (yıkanması gerekir mi?)” diye sorulmuştu. “Evet, yıkanmalıdır!” diye cevap verdi. Sonra, ihtilam olduğunu görüp de, yaşlık göremeyen kimseden soruldu: “Ona gusül gerekmez” dedi. Ümmü Süleym (ra) sordu: “Bunu kadın görecek olursa, kadına gusül gerekir mi?” Buna da: “Evet! kadınlar, erkeklerin emsalleridir!” diye cevap verdi.

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 95, (236); Tirmizi, Taharet 82, (113)

 

Hadis No : 3728
Ravi: Aişe
Tanım: Ümmü Süleym (ra) Resulullah (sav)’a: “Rüyasında, erkeğin gördüğünü gören kadın hakkında sorarak, gusül gerekip gerekmeyeceğini öğrenmek istedi. Aleyhissalatu vesselam: “Evet!, suyu görürse!” cevabını verdi. Aişe (ra) [Ümmü Süleym’e yönelip:] “Allah hayrını versin(neler söylüyorsun)? diye ayıpladı. Resulullah (sav) [Aişe’ye yönelerek]: “Ey Aişe, bırak onu, (dilediğini sorsun!) öyle olmasa (çocuklarda anne tarafına) benzerlik olur mu? Kadının suyu erkeğin suyuna üstün gelirse, çocuk dayılarına benzer; erkeğin suyu kadınınkine üstün gelirse, çocuk amcalarına benzer” buyurdular.

Kaynak: Müslim, Hayz 33, (314); Muvatta, Taharet 84, (1, 51); Ebu Davud, Taharet 96, (237); Nesai, Taharet 1

 

Hadis No : 3729
Ravi: Aişe
Tanım: Müslim’in bir diğer rivayetinde şu ziyade var: “.. Erkeğin suyu koyu ve beyazdır. Kadının suyu sarı ve akışkandır. Bunlardan hangisi üstün olur veya öne geçerse benzerlik hasıl olur.”

Kaynak: Müslim, Hayz 30, (311); Buhari, Menakıbu’l-Ensar, 49

 

Hadis No : 3730
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Her bir kılın dibinde cünüblük vardır. Saçları yıkayın, deriyi paklayın.”

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 98, (248); Tirmizi, Taharet 78, (106)

 

Hadis No : 3731
Ravi: Ali
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim, yıkamadan tek bir saç kılının dibini kuru bırakırsa, ateşte nice nice azablara duçar olacaktır.” Hz. Ali (ra) der ki: “Bu(nu işitmem) sebebiyle başıma düşman oldum. Bu sebeple başıma düşman oldum. Bu sebeple başıma düşman oldum.” (Nitekim Hz. Ali saçlarını keserdi.)

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 98, (249)

1 2 3 4 5Sonraki sayfa

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu