Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Taharet Bölümü

Taharet Bölümü

Abdesti Bozan Şeyler Hakkında Müteferrik Hadisler

Abdesti Bozan Şeyler Hakkında Müteferrik Hadisler Hadis No : 3678 Ravi: İbnu Mes’ud Tanım: Biz, yollarda ayağa bulaşan pislik sebebiyle abdest tazelemezdik. Kaynak: Ebu Davud, Taharet 81, (204); İbnu Mace, İkamet 67, (1041)   Hadis No : 3679 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Bir adam izarını salmış olarak namaz kılarken, Resulullah (sav) ona: “Git, abdest al!” ferman buyurdu. Adam gitti abdest ...

Devamını Oku »

Abdestin Faziletleri ile ilgili Hadisler

Abdestin Faziletleri ile ilgili Hadisler Hadis No : 3566 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah’ın hataları silmeye ve dereceleri yükseltmeye vesile kıldığı şeyleri size söylemiyeyim mi?” “Evet ey Allah’ın Resulü, söyleyin!” dediler. Bunun üzerine saydı: “Zahmetine rağmen abdesti tam almak. Mescide çok adım atmak. (Bir namazdan sonra diğer) Namazı beklemek. İşte bu ribattır, işte bu ribattır, işte ...

Devamını Oku »

Abdestin Sıfatı ile ilgili Hadisler

Abdestin Sıfatı ile ilgili Hadisler Hadis No : 3576 Ravi: Humran Mevla Osman Tanım: Hz. Osman (ra) su istemişti. (Getirdim. Aldı ve) üç kere ellerine dökerek yıkadı. Sonra sağ elini kaba sokup mazmaza ve istinşakta bulundu (ağzına ve burnuna su alıp yıkadı). Sonra üç kere yüzünü, arkasından da dirseklerine kadar üç kere ellerini yıkadı. Sonra başına meshetti, sonra da topuklarına ...

Devamını Oku »

Abdestin Sünnetleri ile ilgili Hadisler

Abdestin Sünnetleri ile ilgili Hadisler Hadis No : 3603 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Eğer ümmetim üzerine zahmet vermeyecek olsaydım, her namazda misvak kullanmalarını emrederdim. (Bu metin Sahiheyn’in metnidir, Muvatta’nın rivayetinde: “…her abdestte…” denmiştir.) Kaynak: Buhari, Cuma 8, Temenni 9; Müslim, Taharet 42, (252); Muvatta, Taharet 115, (1, 66); Ebu Davud, Taha   Hadis No : 3604 ...

Devamını Oku »

Ateşte Pişenin Yenmesi ile ilgili Hadisler

Ateşte Pişenin Yenmesi ile ilgili Hadisler Hadis No : 3669 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Ebu Hüreyre mescidde abdest alırken yanına Abdullah İbnu Karız gelir. Ona, Ebu Hüreyre şu açıklamayı yapar: “Bir keş (kurumuş çökelek) parçası yedim, bu sebeple abdest alıyorum. Çünkü ben Resulullah (sav)’ın “Ateşte pişen şeyler yiyince abdest alın” dediğini işittim.”(Bu, Müslim’in lafzıdır. Müslim’de Hz. Aişe’den de buna benzer ...

Devamını Oku »

Büyük Ve Küçük Abdestle ilgili Meseleler

Büyük Ve Küçük Abdestle ilgili Meseleler Hadis No : 3494 Ravi: Ümmü Kays Bintu Mihsan Tanım: Ben, henüz yemek yemeyen küçük bir oğlumla Resulullah (sav)’a gitmiştim. Varınca çocuğu kucağına oturttu. Derken çocuk elbisesine akıttı. Su getirtip elbisesini serpti, fakat yıkamadı. (Bir rivayette: “…çiledi” denmiştir) Kaynak: Buhari, Vudu 59; Müslim,Taharet 103, (287); Muvatta, Taharet 110, (1, 64); Ebu Davud, Taharet 139, ...

Devamını Oku »

Cenabetten Gusül ile ilgili Hadisler

Cenabetten Gusül ile ilgili Hadisler Hadis No : 3721 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Erkek, kadının dört uzvu arasına çöker ve kadına mübaşeret ederse gusül vacib olur.” Bir rivayette de şu ziyade var: “…İnzal olmasa bile.” Kaynak:   Hadis No : 3722 Ravi: Aişe Tanım: Hitan, hitanı geçince gusül vacib olur, ben ve Resulullah böyle yaptık ve ...

Devamını Oku »

Cuma Ve Bayram Guslü ile ilgili Hadisler

Cuma Ve Bayram Guslü ile ilgili Hadisler Hadis No : 3782 Ravi: Ebu Said Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki:”Cuma guslü her muhtelime (buluğa erene) vacibtir. Misvaklanması, bulduğu taktirde koku sürünmesi de öyle.” Kaynak: Buhari, Cuma 2, 3, 12, Ezan 161, Şehadat 18; Müslim, Cuma 5, (846); Muvatta, Cuma 4, (1, 102); Ebu D   Hadis No : 3783 Ravi: Ebu ...

Devamını Oku »

Deriler Hakkında Hadisler

Deriler Hakkında Hadisler Hadis No : 3518 Ravi: Mersed İbnu Abdillah el-Yezeni Tanım: İbnu Vale es-Sebai’nin üzerinde bir kürk gördüm ve elimle dokundum. Bana: “Kürke niye elini değdin?”dedi. Ben bu hususta İbnu Abbas (ra)’a sordum ve dedim ki: “Biz Mağrib’te yaşıyoruz. Bizimle birlikte Berberiler ve Mecusiler de var. Onlar bize kestikleri koyunu getiriyorlar. Kestiklerini yemiyoruz. Bize, içerisine iç yağı konmuş ...

Devamını Oku »

Deve Etleri ile ilgili Hadisler

Deve Etleri ile ilgili Hadisler Hadis No : 3676 Ravi: Cabir İbnu Semure Tanım: Bir adam Resulullah (sav)’a gelerek: “Koyun eti sebebiyle abdest alayım mı?” diye sordu: “Dilersen abdest al, dilemezsen alma!” diye cevap verdi. Adam bunun üzerine: “Deve eti sebebiyle abdest alayım mı?” diye sordu. Resulullah (sav) bu sefer: “Evet, deve eti sebebiyle abdest al!” cevabını verdi. Adam tekrar: ...

Devamını Oku »