Taharet Bölümü

Ölünün Yıkanması Ve Ölü Yıkayanın Yıkanması

Ölünün Yıkanması Ve Ölü Yıkayanın Yıkanması

Hadis No : 3795
Ravi: Ümmü Atiyye el-Ensariye
Tanım: Resulullah (sav), kızı (Zeyneb radıyallahu anha) vefat ettiği zaman yanımıza girdi ve: “Onu sidreli su ile üç veya beş veya gerek görürseniz- daha fazla yıkayın. Sonuncu yıkamaya kafur koyun. Yıkama işini bitirdiğiniz mi bana haber verin!” buyurdu. İşimiz bitince Resulullah aleyhissalatu vesselam’ı çağırdık. Bize kendi izarını verdi ve: “Ona, önce bunu sarın!” dedi.”

Kaynak: Buhari, Cenaiz 12, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17; Müslim, Cenaiz 36, (939); Muvatta, Cenaiz 2, (1

 

Hadis No : 3796
Ravi: Ümmü Atiyye el-Ensariye
Tanım: Bir diğer rivayette: “Onu üç, beş, yedi ve daha fazla olmak üzere tek olarak yıkayın. Sağ tarafindan ve abdest uzuvlarından yıkamaya başlayın” buyurdu demiştir. Aynı rivayette Ümmü Atiyye radıyallahu anha: “Yıkayan kadınlar, Resulullah (sav)’ın kızının başına üç örgü yaptılar. (Şöyle ki): önce saçının örgülerini bozdular sonra yıkadılar, en sonda tekrar üç örgü yaptılar.” Süfyan der ki: “Örgünün ikisi yanda biri alnında idi.”

Kaynak: Buhari, Cenaiz 12, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17; Müslim, Cenaiz 36, (939); Muvatta, Cenaiz 2, (1

 

Hadis No : 3797
Ravi: Ümmü Atiyye el-Ensariye
Tanım: Bir diğer rivayette: “Biz saçına üç örgü yaptık ve örgüleri arkasına koyduk” denmiştir.

Kaynak: Buhari, Cenaiz 12, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17; Müslim, Cenaiz 36, (939); Muvatta, Cenaiz 2, (1

 

Hadis No : 3798
Ravi: Ümmü Kays Bintu Mihsan
Tanım: Oğlum ölmüştü. Bu sebeble çok üzüldüm. Onu yıkayan kimseye: “Oğlumu soğuk su ile yıkama, oğlumu öldüreceksin!” dedim. Bunun üzerine Ukkaşe İbnu Mihsan radıyallahu anh hemen Resulullah aleyhissalatu vesselam’a gidip benim söylediklerimi haber verdi. Resulullah tebessüm buyurup: “Böyle mi söylüyor! Onun ömrü uzadı.” Biz, onun gibi uzun yaşayan bir başka kadın bilmiyoruz.

Kaynak: Nesai, Cenaiz 29, (4,29)

 

Hadis No : 3799
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav): “Kim ölü yıkarsa, yıkansın” buyurdular.” Ebu Davud’un rivayetinde: “Kim de cenaze taşırsa abdestlensin” ziyadesi mevcuttur.

Kaynak: Ebu Davud, Cengiz 39, (3161); Tirmizi, Cenaiz 17, (993)

 

Hadis No : 3800
Ravi: Naciye İbnu Kab
Tanım: Hz. Ali radıyallahu anh dedi ki: “Ebu Talib ölünce Resulullah (sav)’a gelip: “Dalalette olan ihtiyar amcan öldü” dedim. Bana: “Git babanı göm! Sonra, bana gelinceye kadar hiçbir şey yapma!” buyurdular. Ben de gidip gömdüm ve Resulullah (sav)’a gelip haber verdim. Bunun üzerine bana yıkanmamı emir buyurdular ve yıkandım… Sonra bana dua ediverdi [ancak duayı ezberleyemedim].”

Kaynak: Ebu Davud, Cenaiz 70, (3214); Nesai, Taharet 128, (1, 110), Cenaiz 84, (4, 79)

 

Hadis No : 3801
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah, dört şeyden dolayı guslederlerdi: “Cenabet, cuma, hacamat, ölü yıkamak.”

Kaynak: Ebu Davud, Cengiz 39, (3160)

 

Hadis No : 3802
Ravi: Nafi’
Tanım: İbnu Ömer (ra), Said İbnu Zeyd’in bir oğlunu mübaşereten tahnit yaptı ve (kabre) taşıdı. Sonra mescide girip, abdest almaksızın namaz kıldı.

Kaynak: Buhari, Cengiz 8, Bab başlığında senetsiz olarak rivayet etmiştir; Muvatta, Taharet 18, (1, 25)

 

Hadis No : 3803
Ravi: Abdullah İbnu Ebi Bekr İbni Muhammed İbni Amr İbni Hazm
Tanım: Hz. Ebu Bekr’in hanımı Esma Bintu Umeys radıyallahu anhüma vefat ettiği zaman Hz. Ebu Bekr’i yıkadı. Sonra (dışarı) çıkıp, cenazenin yanında hazır bulunan muhacirlere: “Ben oruçluyum. Şu gün de, çok soğuk bir gün. Bana gusül gerekir mi?” diye sordu. Hepsi birden, “Hayır!” dediler.

Kaynak: Muvatta, Cenaiz 3, (1, 223)

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu