Tefsir Bölümü – Esbab-ı Nüzule Dair

Secde Suresi ile ilgili Hadisler

Secde Suresi ile ilgili Hadisler
Secde Suresi ile ilgili Hadisler

Hadis No : 0727
Ravi: Cabir
Tanım: Hz. Peygamber (sav) Elif-Lam-Mim Tenzil ve Tebareke’llezi bi-Yedihi’l-Mülk surelerini okumadan uyumazdı. Tavus (ra), bu iki surenin faziletçe Kur’an’daki diğer surelerden herbirine yetmiş kat üstün olduğunu söylerdi.

Kaynak: Tirmizi, Sevabul Kur’an 9, (2894), Da’avat 22, (4001)

Hadis No : 0728
Ravi: Enes
Tanım: Yanları yataklarından uzaklaşır, korku ve ümid ile Rablerine dua ederler.. (Secde 16) mealindeki ayetin, Atame denen yatsı namazını bekleyenler hakkında indiğini söylemiştir.” (Ebu Davud’daki vechi müteakip rivayette görüldüğü üzere biraz farklıdır. Tirmizi hadisin sahih olduğunu söylemiştir)

Kaynak: Tirmizi, Tefsir, Secde (3194)

Hadis No : 0729
Ravi: Enes
Tanım: Müslümanlar, Resulullah (sav) zamanında akşamla yatsı arasında nafile namaz kılıyorlardı. Bunun üzerine “Yanları yataklarından uzaklaşır, korku ve ümid ile Rablerine dua ederler…” ayeti nazil oldu. (Hasan Basri merhum: “Ayet-i kerime kıyamul-leyl yani gece namazı ile ilgilidir, o kastedilmektedir” demiştir)

Kaynak: Ebu Davud, Salat 312, (1321)

Hadis No : 0730
Ravi: Übey İbnu Ka’b
Tanım: Biz, o en büyük azabtan önce de onlara mutlaka yakın azabtan tattıracağız, ta ki, ric’at etsinler (Secde 21) mealindeki ayet hakkında şunu söylemiştir: (Yakın azab) dünya musibetleri, Rum ve Batşa veya Duhan’dır. (Hadisin ravisi, Batşa mı derdi Duhan mı derdi tereddüt eden kimsenin Şu’be olduğunu belirtir)

Kaynak: Müslim, Münafikun 42 (2799)

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu