Surelerin FaziletleriSurelerin Sırları

Yasin Suresi’nin Sırları

Yasin Suresi’nin Sırları
Yasin Suresi’nin Sırları
 • Hazreti Ali (k.v.) şöyle demiştir: “Her kim Yasin suresini bir kağıda (misk ve safranla) yazar (ve yazılar kağıttan silininceye kadar suda beklettikten) sonra o suyu içerse, bütün sıkıntılarına ve hastalığına şifa olur, içine bin rahmet ve bin bereket girer, bin deva girer ve ondan bin hastalık da çıkar.”(1)
 • Bu sureyi misk ve safranla yazıp su içinde yazılar silininceye kadar beklettikten sonra içerse, kalp katılığına ve sıkıntısına karşı bi-iznillah şifa olur.
 • Her kim bu sureyi yazar ve zemzem dolu bir kabın içine koyar ve 7 gün boyunca dua edip aç karına içmeye devam ederse. Allah’ın yardımıyla zihni açılır.
 • Her kim Fatiha, Ayetü’l-Kürsi, Yasin ve Felak-Nas surelerini misk ve safranla yazar, yağmur suyu içinde yazılar silininceye kadar beklettikten sonra şifa niyetiyle içerse, bi-iznillah hastalıklarına şifa olur.
 • Meyyit kefenledikten sonra veya kabri başında okunursa, kabir suali kolay ve (varsa) azabı hafif olur.
 • her kim bu sureyi okursa, 20 nafile hac sevabı verilir. Her kim O’nu dinlerse, sanki Allah yolunda 100 dinar sadaka vermiş gibi sevaba ulaşır.
 • Her hangi bir sıkıntısı olan bu sureyi okumakla o sıkıntısına çare bulur. Bir şeyden sakınan ve korkan kimse, bu sureyi, okumak suretiyle korktuğundan kurtulur.
 • Ölüm hastalığında olan bir kişinin yanında Yasin suresi okunursa, suya kanmış olarak vefat eder.
 • İhtiyacını göreceğini umduğu kişinin yanına varmadan önce 25 kere okunursa, saygı ve sevgi görür, ihtiyacı karşılanır.
 • Gece yarısından sonra 40 defa okuyup dua edenin, muradı gerçekleşir.
 • Her kim yasin suresini 70 defa okursa, kapalı olan bütün hacet kapıları ona açılır.
 • Her kim hangi niyet için 500 defa Yasin Suresini okursa, Allah’u Teala’nın izniyle muradına erişir.
 • 1499 kere okuyan, ummadığı lütuf ve ihsana ulaşır.
 • Yasin Suresinin 58. ayeti kerimesi olan “Selamün Kavlen mir-Rabbir-Rahîm her gün bir bardak suya “Besmele” ile 818 kere okunup da, ruh hastasına içirilirse, Allah’u Teala’nın izniyle şifa bulur.
 • Yasin Suresi, kendisini okumayı vird haline getiren kimseye dünya ve ahiret için hayırlı olan her şeyi ikram eder. Dünyevi bütün sıkıntılar bu surenin okunmasına devam etmekle yok olur. Ahiret hizmetlerine mani olan engel ortadan kalkar ve huzurlu ibadet etme imkanı doğar. Bu sureyi celileye devam etmekle, her hayırlı şey davet edilmiş, kendisi için her faydalı şeyin olmasına karar verilmiş ve her kötülüğün kendisinden uzaklaşması da hazırlanmış olur. Bu sureyi celileyi vasıta kılarak, kim ne isterse, Allah’u Teala ihsan eder.
 • Her kim Cuma gecesi iki rekat namaz kılar, birinci rekatta Yasin suresini, ikinci rekatta Mülk suresini okursa, her harfi için kendisine nur verilir. O nur kıyamet günü önüne gider ve amel defterini sağından alır, cehennemden kurtulduğuna dair kendisine beraat yazılır ve ailesinden 70 kişiye şefaat eder.
 • Yatarken Yasin suresinin 9. ayetini okuyan kişi, her türlü kötülükten korunur. Sabaha kadar malı ve mülkü hırsızlardan korunur.
 • Her kim zalimlerin şerrinden korunmak isterse, Yasin suresinin 29. ayetini okusun.
 • Tarlalardaki meyve sebzelerin bol olması için Yasin suresinin 33-36 ayetleri yazılıp dolu bir kabın içersine konulur ve bir müddet bekletildikten sonra tarlaya serpildiği zaman mahsul Allah’ın yardımıyla bereketlenir.
 • Her hangi bir (Hayırl ve Helal) isteğin gerçekleşmesi için akşam namazından sonra iki rekat Allah Rızasıiçin namaz kılınır. Daha sonra 41 kere Yasin Suresi okunur. Her Yasin-i Şerif bitişinde “Yâ men yakûlü liş-şey’i kün fe-yekûn(Melaen: “Ey bir şeye ol dediğinde hemen oluveren Allah’ım”)deyip Benim şu isteğimi yerine getir, diye istekte bulunursa Allah’u Teala’nın izni ile o isteği yerine gelir.
 • Her kim aşağıdaki şekilde Yasin şerif okursa, sanki 41 kere Yasin-i Şerif okumuş gibi olunur: 7 Defa “Yâsîn“, 14 Defa: “Zâlike takdîrul-‘Azîzil-‘Alîm” ve 16 defa “Selâmün kavlen mir-Rabbir-Rahîm” 4 kerede 82 ve 83. ayetleri tekrarlanır.
 • Her kim zeytin kağına Yasin Suresinin 78-83. ayetlerini okuyup üfler ve sancılı olan yerlere sürülmeye devam edilirse, umulurki şifaya kavuşur.
 • Her kim bir kere Besmele ile beraber Yasin Suresinin 58. ayetini 1479 kere okuyup her hangi bir hayırlı isteğinin gerçekleşmesi için dua ederse, Allah’ın yardımıyle kabul edilir.
Yasin Suresi’nin Mealini okumak veya dinlemek için tıklayınız
Yasin Suresi’nin Fazileti Hakkında Hadisleri Okumak için tıklayınız

Dipnot ve Kaynaklar

 1. Gümüşhanevi, Râmuzul-Ehâdîs, s440/10

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu