Fezail Bölümü

Hususi Salavatların Fazileti

Hususi Salavatların Fazileti

Hadis No : 4624
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Beş vakit namaz, bir cuma namazı diğer cuma namazına, bir Ramazan diğer Ramazana hep kefarettirler. Büyük günah irtikab edilmedikçe aralarındaki günahları affettirirler.”

Kaynak: Müslim, Taharet 14, (223); Tirmizi, Salat 160, (214)

 

Hadis No : 4625
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sabah namazını (cemaatle) kılan, Allah’ın garantisi altındadır. Sakın Allah, (ona verdiği garantisi sebebiyle) size bir ceza vermesin.” [Rezin şunu ilave etti: “Kim bu garantiyi talep ederse onu elde eder ve bir daha da kaçırmaz.”]

Kaynak: Tirmizi, Fiten 6, (2165)

 

Hadis No : 4626
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Gece ve gündüzde bir kısım melekler nöbetleşe aranızda bulunurlar. Bunlar sabah namazı ile ikindi namazında toplanırlar. Sonra sizi geceleyin takip eden melekler (hesabınızı vermek üzere huzur-u ilahiye) yükselir. Sizi çok iyi bilen Allah, bu meleklere sorar: “Kullarımı nasıl bıraktınız?” “Biz onları namaz kılıyorlarken bıraktık, biz onlara namaz kılarlarken vardık!” derler.”

Kaynak: Buhari, Mevakitu’s-Salat 16, Bed’ü’l-Halk 6, Tevhid 23, 33; Müslim, Mesacid 210, (632); Muvatta, Kas

 

Hadis No : 4627
Ravi: Ammare İbnu Rueybe
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Güneşin doğmasından ve batmasından önce namaz kılan hiç kimse ateşe girmeyecektir. -Burada sabah ve ikindi namazları kastedilir.-”

Kaynak: Müslim, Mesacid 213, (634); Ebu Davud, Salat 9, (427); Nesai, Salat 21, (1, 241)

 

Hadis No : 4628
Ravi: Muaz İbnu Enes el-Cüheni
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim sabah namazından çıkınca, iki rekatlik kuşluk namazını kılıncaya kadar hayırdan başka bir şey söylemeden namaz kıldığı yerde oturur beklerse, Allah onun günahlarını, denizin köpüğü kadar çok da olsa bağışlar.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 301, (1287)

 

Hadis No : 4629
Ravi: Ümmü Habibe
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim hergün farzlar dışında on iki rekat (nafile) kılarsa Allah onun için cennette mutlaka bir ev inşa eder.” Ümmü Habibe der ki: “Bunu Resulullah (sav)’dan işittiğim günden beri bu namazları terketmedim.”

Kaynak: Müslim, Müsafirin 103, (728); Ebu Davud, Salat 290, (1250); Tirmizi, Salat 306, (415); Nesai, Kıyamu

 

Hadis No : 4630
Ravi: Zeyd İbnu Halid
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim güzelce abdest alır, sonra da iki rek’at namaz kılar ve namazında gaflete yer vermezse Allah, (seğairden olan) geçmiş günahlarını mağfiret buyurur.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 162, (905)

 

Hadis No : 4631
Ravi: Said İbnu’l-Müseyyeb
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bizimle münafıklar arasında yatsı ve sabah namazlarında hazır bulunma farkı vardır. Onlar bu iki namaza muktedir olamazlar.”

Kaynak: Muvatta, Salatu’l-Cema’a 6, (1, 130)

 

Hadis No : 4632
Ravi: Zeyd İbnu Sabit
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kişinin evindeki namazı, benim şu mescidimde kılacağı namazdan efdaldir; tabii ki farzlar hariç.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 205, (1044), 340, (1447); Tirmizi, Salat 331, (450); Muvatta, Salatu’l-Cema’a 4, (1

 

Hadis No : 4633
Ravi: Abdülvahid İbni Ziyad
Tanım: Abdülvahid İbni Ziyad merhum, merfu olarak şunu rivayet etmiştir: “Kişinin çölde kılacağı namazı, tamamladığı takdirde cemaatle kılacağı namazdan efdaldir.” [Rezin tahric etmiştir. Hadis, Ebu Davud’da gelmiştir, (Salat 49, (560)]

Kaynak: Rezin

Hadis No : 4634
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Cemaatle kılınan namaz münferid kılınan namazdan yirmi yedi derece üstündür.” -“Yirmi beş derece” diye de rivayet edildi.-”

Kaynak: Buhari, Ezan 30, 31; Müslim, Mesacid 249, (650); Muvatta, Cema’a 1; Tirmizi, Salat 161, (215); Nesai

1 2Sonraki sayfa

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu