Hacc Ve Umre Bölümü

Kurbanın Kemiyeti Ve Miktarı

Kurbanın Kemiyeti Ve Miktarı

Hadis No : 1462
Ravi: Cabir
Tanım: Biz, Resulullah (sav) ile birlikte (Hudeybiye senesi) umrede temettü yaptık. O zaman yedi kişi adına bir sığır keserek iştirak ettik. Keza deve de yedi kişi adına kesilmişti”

Kaynak: Müslim, Hacc 355, (1318); Muvatta, Dahaya 9, (2, 486); Tirmizi, Hacc 66, (904); Ebu Davud, Dahaya 7,

 

Hadis No : 1463
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Biz, Resulullah (sav) ile birlikte bir seferde iken Kurban Bayramı geldi. Kurban için, sığırda yedi kişi, devede on kişi ortak olduk.”

Kaynak: Tirmizi, Hacc 66, (905); Nesai, Dahaya (7, 222)

 

Hadis No : 1464
Ravi: Huceyye İbnu Adiyy
Tanım: Hz. Ali (ra): “Sığır yedi kişi adına kesilir” demişti. Kendisine: “Ya doğurmuşsa?” diye soruldu. “öyleyse yavrusunu da beraber kes!” buyurdu. Kendisine: “Ya topalsa?” diye soruldu. “Kesim yerine ulaşabildiyse tamam” dedi. “Ya boynuzu kırıksa?” dendi. “Zarar etmez. Biz göz ve kulaklarının sağlamlığını kontrol etmekle emrolunduk!” diye cevap verdi.

Kaynak: Tirmizi, Edahi 9, (1503)

 

Hadis No : 1465
Ravi: Nafi’
Tanım: İbnu Ömer (ra) kurbanlıkların: “Tırnaklılar (yani sığırlar) hakkında üçüncü senesine girmiş, veya geçmiş, etli ayaklılar (develer) hakkında da altıncı yaşına girmiş veya geçmiş olmasını” şart koşardı.

Kaynak: Muvatta,Hacc 147, (1, 380)

 

Hadis No : 1466
Ravi: Ebu Eyyub
Tanım: Bizden biri, kendisi ve ailesi halkı için tek bir koyun kurban eder, (etinden hem yerler hem de başkalarına yedirirlerdi). Sonra insanlar, övünmeye başladılar ve (kurbanlar) bir övünme vasıtası oldu.

Kaynak: Muvatta, Dahaya 10, (2, 486); Tirmizi, Dahaya 10, (1505); İbnu Mace, Dahaya 10, (3147)

 

Hadis No : 1467
Ravi: İbnu Şihab
Tanım: Resulullah (sav) (Veda haccı sırasında) kendisi ve aile halkı için sadece bir deve veya bir sığır kesmiştir.

Kaynak: Muvatta, Dahaya 11, (2,486)

 

Hadis No : 1468
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Sığır, sadece bir kimse için kesilir, koyun da bir kimse için kesilir, deve de bir kimse adına kesilir. (Keza İbnu Ömer) derdi ki: “İbadet için kesilen hayvana cemaat iştirak edemez, iştirak olsa olsa aynı aile halkı arasında olur.” [Rezin ilave etmiştir.]

Kaynak: Rezin

 

Hadis No : 1469
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav), ayakta olduğu halde yedi deveyi kendi eliyle kesti. Medine’de ise, boynuzlu ve alacalı iki koyun kurban etti. Resulullah (sav) keserken tekbir getiriyor, besmele çekiyor ve ayağını hayvanların boyunlarının üzerine koyuyordu.

Kaynak: Buhari, Hacc 117, 119, Cihad 104, 126; Müslim, Edahi 17, (1966); Tirmizi, Edahi 2, (1494); Ebu Davud

 

Hadis No : 1470
Ravi: Ebu Said
Tanım: Resulullah (sav) boynuzlu erkek bir koçu kurban etti. Koç siyahın içinde bakar, siyahın içinde yürür, siyahın içinde yerdi.

Kaynak: Tirmizi, Edahi 4, (1496); Ebu Davud, Dahaya 4, (2796); Nesai,Dahaya 14, (7, 221); Müslim, Edahi 19,

 

Hadis No : 1471
Ravi: Ebu Ümame
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kurbanlığın en hayırlısı (boynuzlu) koçtur. Kefenin en hayırlısı da takımdır.”

Kaynak: Tirmizi, Edahi 18, (1517)
Hadis No : 1472
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah (sav) Veda haccında, Muhammed ailesi için tek bir sığır kesti.

Kaynak: Ebu Davud, Menasik, 14, (1750)

 

Hadis No : 1473
Ravi: Haneş
Tanım: Hz. Ali (ra)’yi gördüm, iki koç kesmişti. Dedi ki: “Biri kendim için, diğeri Resulullah (sav) için.” Hz. Ali (ra) ilave etti: “Resulullah (sav) böyle emretti -veya şöyle demişti: Böyle vasiyet etti. Ben hayatta olduğum müddetçe ebediyyen terketmeyeceğim.”

Kaynak: Tirmizi, Edahi 1, (1495); Ebu Davud, Dahaya 2, (2790)

 

Hadis No : 1474
Ravi: Urve
Tanım: Evlatlarına şöyle demiştir: “Evlatlarım, sakın biriniz, bir büyüğe hediye edince utanacağı bir şeyi Allah için kurban sunmasın. Zira Allah, büyüklerinin büyüğüdür ve O, en seçkine herkesten ziyade layıktır.”

Kaynak: Muvatta, Hacc 147, (1,380)

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu