Kesb (Kazanç) Bölümü

Mekruh Kazançlar ile ilgili Hadisler

Mekruh Kazançlar ile ilgili Hadisler

Hadis No : 5171
Ravi: Ebu Mes’ud
Tanım: Resulullah (sav) köpeğin semenini, fahişenin mehrini ve kahinin ücretini yasakladı.

Kaynak: Buhari, Büyu 113, İcare 20, Talak 51, Tıb 46; Müslim, Müsakat 39, 1567; Muvatta, Büyu 68, (2, 656);

 

Hadis No : 5172
Ravi: Ebu Cuheyfe
Tanım: Resulullah (sav) kan mukabilinde alınan semenden, köpek semeninden, fuhuş kazancından men etti. Dövme yapanı, dövme yaptıranı, faiz yiyeni, faiz yedireni ve musavverleri lanetledi.

Kaynak: Buhari, Büyu 113, 25, Talak, Libas 86, 96; Ebu Davud, Büyu 65, (3483)

 

Hadis No : 5173
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Resulullah (sav) cariyenin kesbini nehyetti. [Ebu Davud, Rafi İbnu Hadiç’ten yaptığı rivayette şu ziyadeyi kaydeder: “..Kazancın nereden olduğunu bilinceye kadar…”]

Kaynak: Buhari, İcare 20, Talak 61; Ebu Davud, Büyu 40, (3425)

 

Hadis No : 5174
Ravi: Osman
Tanım: Çocukları kesbe mecbur etmeyin. Siz onları kesbe mecbur ettiğiniz zaman hırsızlık yaparlar. San’at sahibi olmayan cariyeleri de kesbe zorlamayın. Zira siz onları kesbe zorladığınız takdirde ferçleriyle kazanırlar. Onların getireceği paraya karşı istiğna gösterin ki, Allah da sizi müstağni kılsın. Size temiz olan yiyecekler yaraşır.

Kaynak: Muvatta, İsti’zan 42, (2,981)

 

Hadis No : 5175
Ravi: Aişe
Tanım: Hz. Ebu Bekr (ra)’in bir kölesi vardı. Bu köle çalışıp kendisine belli bir haraç ödüyordu. Hz. Ebu Bekr onun kazancından yiyordu. Bir gün yine bir şeyler getirdi. Ebu Bekr (ra) bundan da yedi. Ancak kölesi: “Bu yediğin nedir, biliyor musun?” dedi. Hz. Ebu Bekir: “Neymiş o?” deyince köle açıkladı: “Ben cahiliye devrinde kahinlik yapardım. Aslında bu işin ehli de değildim. Bu sebeple (kafadan atıp bir) adam aldatmıştım. (Bugün yolda) bana rastladı ve (kahinliğimden kalma eski) bir borcunu ödedi. Yediğiniz işte bu idi!” Bunun üzerine Ebu Bekr elini boğazına atıp, midesinde her ne varsa kusup çıkardı.

Kaynak: Buhari, Menakıbu’l-Ensar, 26

 

Hadis No : 5176
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) köpeğin semeninden nehiy buyurdular. Eğer (sahibi, öldürülen) köpeğin semenini istemeye gelirse, avucunu toprakla doldurun. (Metin Ebu Davud’a, aittir.)

Kaynak: Ebu Davud, Büyu 68, (3482); Nesai, Büyu 91, (7,309)

 

Hadis No : 5177
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Resulullah (sav), av köpeği hariç, köpeğin semenini yasakladı.

Kaynak: Tirmizi, Büyu 50, (1281)

 

Hadis No : 5178
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav) kedinin yenmesini ve semenini yasakladı.

Kaynak: Ebu Davud, Büyu 64, (3480); Tirmizi, Büyu 49, (1280)

 

Hadis No : 5179
Ravi: İbnu Muhayyısa el-Ensari
Tanım: Babasından anlattığına göre, babası Muhayyısa haccamın kiralanması hususunda izin istedi. Resulullah onu menetti. Muhayyısa’nın haccam bir azadlısı vardı. Sorup izin istemeye ara vermedi. Sonunda (sav) kendisine: “Onunla deveni ve köleni beşle, (kendin yeme!)” buyurdular.

Kaynak: Muvatta, İsti’zan 28 (2, 970); Ebu Davud, Büyu 28, (3422); Tirmizi, Büyu 47, (1277); İbnu Mace, Tica

 

Hadis No : 5180
Ravi:
Tanım: Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Ben teyzeme bir köle bağışladım ve ben onun teyzem hakkında mübarek olmasını diliyorum. Teyzeme: “Onu haccama teslim etme, kuyumcuya ve kasaba da teslim etme!” dedim.”

Kaynak: Ebu Davud, Büyu 49, (3430)

 

Hadis No : 5181
Ravi: Enes
Tanım: Kilab kabilesinden bir adam, Resulullah’a damızlık hayvanın suyundan (para almayı) sordu. Aleyhissalatu vesselam yasakladı. Adam: “Ey Allah’ın Resulü! Biz damızlığı aştırıyoruz da bize ikramda bulunuyorlar!” dedi. Aleyhissalatu vesselam ikramda bulunmaya ruhsat verdi.

Kaynak: Tirmizi, Büyu 46, (1274); Nesai, Büyu 94, (7, 360)

 

Hadis No : 5182
Ravi: el-Hudri
Tanım: Resulullah (sav) (bir gün bize): “Kusameden sakinin!” buyurdular. Biz: “Kusame de nedir?” dedik. “Bir cemaatin başında bulunan bir kimse (birşey taksim ettiği zaman) berikinin ve ötekinin hisselerinden bir şeyler alır(sa, işte bu aldığı şey kusamedir).”

Kaynak: Ebu Davud, Cihad 179, (2783,2784)

 

Hadis No : 5183
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Bir adam kendisine on dinar borçlu olan bir alacaklısının peşine düştü ve: “Vallahi borcunu ödeyinceye veya bana bir kefil getirinceye kadar arkanı bırakmayacağım!” dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam o borcu üzerine aldı. Sonra adam, üzerine aldığı miktarı Resulullah (sav)’a getirdi. Aleyhissalatu vesselam adama: “Bu parayı nereden buldun?” diye sordu. Adam: “Madenden!” dedi. Aleyhissalatu vesselam: “Öyleyse bizim buna ihtiyacımız yok! Onda hayır da yok” buyurdu ve borcu ona bedel ödeyiverdi.

Kaynak: Ebu Davud, Büyu 2, (3328); İbnu Mace, Sadakat 9, (2406)

 

Hadis No : 5184
Ravi: Abdullah İbnu Amr İbni’s-Sa’di
Tanım: Hz. Ömer (ra)’den naklediyor: “Resulullah (sav) bana ihsanda bulunurdu. Ben de: “Siz, bunu benden daha muhtaca verin” diyordum. Aleyhissalatu vesselam da; “Al bunu! Sen beklemez ve istemez olduğun halde sana geleni al! Bu şekilde gelmezse, nefsini peşine takma!” buyurdu.” [Bir rivayette şu ziyade gelmiştir: “Bu sebeple İbnu Ömer (ra), ne bir şey isterdi, ne de kendine ihsan edilen bir şeyi reddederdi.”]

Kaynak: Buhari, Ahkam 17, Zekat 51; Müslim, Zekat 110, (1045)

 

Hadis No : 5185
Ravi:
Tanım: Bir diğer rivayette şöyle denmiştir: “Hz. Ömer (ra) beni, zekat (toplama işine) tayin etti. Bu işi tamamlayınca bana ücret verilmesini emretti. Ben: “Ben Allah rızası için çalıştım, ücretim Allah üzerinedir!” dedim. Hz. Ömer: “Sen, sana verileni al. Nitekim ben de Resulullah (sav) zamanında çalışmıştım. Bana ücret verdi. Hatta (ilk seferinde) ben de senin söylediğini söyledim. Bunun üzerine (sav) bana: “Sen istemediğin halde sana birşeyler verilirse, onu al, ye ve tasadduk et!” buyurdular” dedi.

Kaynak:

 

Hadis No : 5186
Ravi: Selim İbnu Mutayr
Tanım: Babasından naklen anlatıyor: “Bir adamın şöyle söylediğini işittim: “Resulullah (sav)’ın [Veda haccı sırasında hutbede] şöyle söylediğini işittim: “Ey insanlari ihsanları, onlar ihsan kaldığı müddetçe alın! Ne zaman, Kureyş saltanat kavgasına düşer ve ihsan dininizden rüşvet mukabili otursa, o zaman onu bırakın ve almayın!”

Kaynak: Ebu Davud, Haraç 17, (2958,2959)

 

Hadis No : 5187
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resululah (sav) iki yarışçının yemeğini nehyetti: Müsabaka ve kumar.

Kaynak: Ebu Davud, Et’ime 7, (3754)

 

Hadis No : 5188
Ravi: Ukbe İbnu Amir
Tanım: Resulullah (sav)’ın: “Cennete meks sahibi girmeyecektir!” dediğini işittim.

Kaynak: Ebu Davud, Haraç 7, (2937)

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu