Namaz Bölümü

Akşam Namazı ile ilgili Hadisler

Akşam Namazı ile ilgili Hadisler

Hadis No : 2543
Ravi: Mervan İbnu’l-Hakem
Tanım: Bana Zeyd ibnu Sabit (ra) dedi ki: “Sen niye akşam namazında (kısaru’l-mufassal denilen) kısa surelerden okuyorsun? Ben Resulullah (sav)’ın Tula’t-Tuleyeyn’i okuduğunu işittim.” (Ebu Davud’un rivayetinde şu ziyade var: “…Dedim ki: Tüla’t-Tuleyeyn nedir? Bana “el-A’raf, öbürü de “el-En’am” diye cevap verdi.”)

Kaynak: Buhari, Ezan 98; Ebu Davud, Salat 132, (812); Nesai, İftitah 67, (2, 169, 170)

 

Hadis No : 2544
Ravi: Ümmü’l-Fadl
Tanım: Resulullah (sav)’ın akşam namazında ve’l-mürselati urfen suresini okuduğunu işittim. Bundan sonra artık bize, ruhu kabzedilinceye kadar hiç namaz kıldırmadı.

Kaynak: Buhari, Ezan 98, Megazi 83; Müslim, Salat 173, (462); Muvatta, Salat 24, (1, 78); Ebu Davud, Salat 1

 

Hadis No : 2545
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah (sav), A’raf süresiyle akşamı kıldırdı. Süreyi ikiye bölerek her iki rek’atte bir parçasını okudu.

Kaynak: Nesai, İftitah 67, (2,170)

 

Hadis No : 2546
Ravi: Cübeyr İbnu Mut’im
Tanım: Resulullah (sav)’ı akşam namazında et-Tur süresini okurken işittim.

Kaynak: Buhari, Ezan 99, Cihad 172, Megazi 11, Tefsir, Tür 1; Müslim, Salat 174, (463); Muvatta, Salat 23, (

 

Hadis No : 2547
Ravi: Ebu Osman en-Nehdi
Tanım: İbnu Mes’ud (ra)’un arkasında akşam namazı kılmıştım. Namazda Kulhüvallahü ahad’i okudu.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 133, (815)

 

Hadis No : 2548
Ravi: Abdullah İbnu Utbe İbni Mes’ud
Tanım: Resulullah (sav) akşam namazında Ha-mim-ed-Duhan süresini okudu.

Kaynak: Nesai, İftitah 66, (2,169)

 

Hadis No : 2549
Ravi: Ebu Abdillah es-Sunabihi
Tanım: Hz. Ebu Bekr (ra)’in hilafeti sırasında Medine’ye geldim, arkasında akşam namazını kıldım, ilk iki rek’atinde Fatiha ile (kısaru’l-mufassal denen) kısa sürelerden birer süre okudu. Sonra üçüncü rek’ate kalktı. Ben (ne okuyacağını işitmek için) hemen kendisine -elbisem elbisesine değecek kadar- yaklaştım. Fatiha ve beraberinde “Rabbena la tuziğ kulübena ba’de iz hedeytena veheb lena min ledünke rahmeten inneke ente’l-Vehhab” (Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi saptırma. Katından bize bir rahmet lutfet. SDen çok lutfedenlerdensin) ayetini okuduğunu işittim.

Kaynak: Muvatta, Salat 25 (1,79)

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu