Nikah Bölümü

Müebbed Haramlık ile ilgili Hadisler

Müebbed Haramlık ile ilgili Hadisler

Hadis No : 5652
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: İbnu Abbas (ra), “Nesebten yedi, sıhriyetten de yedi kişi haram edilmiştir” demiş ve şu ayeti okumuştur. (Mealen): “Size şu kadınları nikahlamak haram kılındı: Anneleriniz, kızlarınız, kızkardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kızkardeşlerinizin kızları, sizi emzirmiş olan süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, hanımlarınızın anneleri, aranızdan zifaf geçmiş olan kadınlarınızdan doğan üvey kızlarınız. Eğer zifaf geçmemişse onların kızlarını nikahlamakta size günah yoktur. Öz oğullarınızın hanımlarını nikahlamanız ve iki kızkardeşi birden nikahınız altına almanız da size haram kılındı..” (Nisa 23)

Kaynak: Buhari, Nikah 24

 

Hadis No : 5653
Ravi: Amr İbnu Şuayb an ebihi an ceddihi
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir erkek bir kadınla nikah yapar ve temasta bulunursa, artık o kadının kızını nikahlaması ona helal olmaz. Eğer kadına temas etmemişse kızını nikahlayabilir. Bir erkek bir kadını nikahlarsa, kadına temas etmiş olsa da olmasa da kadının annesiyle artık nikahlanamaz.”

Kaynak: Tirmizi, Nikah 25, (1117)

 

Hadis No : 5654
Ravi: Ali
Tanım: Kadınların anneleri, kızla olan nikah akdine vaty (temas ) inzimam etmedikçe haram olmaz. Anneye duhul (temas ) olmadıkça da kız haram olmaz.” [Hadisin kaynağı Teysir’de sehven Tirmizi olarak zikredilmiştir. Camiu’l-Usul’de Rezin’in ilavesi olduğu belirtilmiştir]

Kaynak: Rezin

 

Hadis No : 5655
Ravi: Ali
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Aziz ve Celil olan Allah, nesebten haram ettiğini sütten de haram etti.”

Kaynak: Tirmizi, Rada 1, (1146)

 

Hadis No : 5656
Ravi: Aişe
Tanım: Ebu’l-Kuays’ın kardeşi Eflah, örtünmeyi emreden ayet indikten sonra yanıma girmek için izin istedi. Ben: “Allah’a yemin olsun, Resulullah (sav)’dan izin istemedikçe ben ona izni vermeyeceğim! Çünkü onun kardeşi Ebu’l-Kuays beni emziren kimse değildir, beni Ebu’l-Kuays’ın hanımı emzirdi! ” dedim. Derken yanıma Aleyhissalatu vesselam girdiler. “Ey Allah’ın Resulü” dedim, Ebu’l-Kuays’ın kardeşi Eflah yanıma girmek için izin istedi. Ben sizden sormadıkça izin vermekten imtina ettim!” dedim. Resulullah (sav): “Amcana izin vermekten seni alıkoyan sebep ne?” buyurdular. Ben: “Ey Allah’ın Resulü!” dedim. Beni emziren erkek değil. Beni onun hanımı emzirdi” dedim. Resulullah yine: “Sen onun girmesine izin ver. Zira o senin amcandır, Allah iyiliğini versin” buyurdular. (Urve devamla der ki): “İşe bu sebeple Hz. Aişe (ra): “Neseb sebebiyle haram kıldıklarınızı emme sebebiyle de haram kılın!” derdi.”

Kaynak: Buhari, Humus 4, Şehadat 7, Nikah 20; Müslim, Rada 2, (1444); Muvatta, Rada 2, (2, 601, 602); Tirmiz

 

Hadis No : 5657
Ravi: Ali
Tanım: Ben: “Ey Allah’ın Resulü! Siz niye bizi bırakıp da Kureyş’e rağbet gösteriyorsunuz?” demiştim. Bana: “Yanınızda rağbet göstereceğim bir (kadın) var mı?” dedi. Ben: “Elbette, Hamza’nın kızı var!” dedim. Bunun üzerine: “O bana helal olmaz. Çünkü o, benim süt kardeşimin kızıdır” buyurdular.

Kaynak: Müslim, Rada 11, (1446); Nesai, Nikah 50, (6 , 99)

 

Hadis No : 5658
Ravi: Aişe
Tanım: Yanımda oturan bir erkek olduğu halde, Resulullah (sav) odama girdi. Bu hal, ona bir hayli ağır geldi [ve rengi değişti], öfkesini yüzünden okudum. Bunun üzerine: “Ey Allah’ın Resulü! Bu benim süt kardeşimdir!” dedim. “Siz kadınlar süt kardeşlerinizi iyi düşünün! Çünkü süt kardeşliği, açlıktan dolayı hasıl olur!” buyurdular.

Kaynak: Buhari, Nikah 21, Şehadat 1; Müslim, Rada 32, (1455); Ebu Davud, Nikah 9, (2058); Nesai, Nikah 51, (

 

Hadis No : 5659
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir veya iki emme ile (süt kardeşliği) haramlığı hasıl olmaz.”

Kaynak: Müslim, Rada 17, (1450); Tirmizi, Rada 3, (1150); Ebu Davud, Nikah 19, (2063); Nesai, Nikah 51, (6,

 

Hadis No : 5660
Ravi: Katade
Tanım: İbrahim en-Nehai’ye yazarak emme (rada’) hakkında sordum. Bana: “Şureyh bize Hz. Ali ve İbnu Mes’ud (ra)’un, “Emmenin azı da çoğu da haramı sabit kılar” dediklerini yazdı.” Ebu’ş-Şa’şa el-Muharibi ise: “Hz. Aişe (ra)’den: “Resulullah’ın: “Bir iki emme harama sebep olmaz” dediğini rivayet etmiştir” dedi.”

Kaynak: Nesai, Nikah 51, (6, l02)
Hadis No : 5661
Ravi: Aişe
Tanım: Kur’an olarak inenler meyanında “Malum on emme ile haram sabit olur” ayeti de vardı. Sonra (Rab Teala) onları, malum beş emme ile neshetti. Bu (beş emme) ayetleri, Kur’an’ın okunan ayetleri arasında iken Aleyhissalatu vesselam vefat etti.

Kaynak: Müslim, Rada 24, (1452); Muvatta, Rada 17, (2, 608); Ebu Davud, Nikah 11, (2062); Tirmizi, Rada 3, (

 

Hadis No : 5662
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: İki yıl içerisindeki emme tek bir emmeden ibaret olsa bu, (evlenmeyi) haram kılar.

Kaynak: Muvatta, Rada 4, (2, 602)

 

Hadis No : 5663
Ravi: Abdullah İbnu Dinar
Tanım: Bir adam İbnu Ömer (ra)’e büyüğün emmesinden sormuştu. Şu cevabı verdi: “Bir adam Ömer (ra)’e gelip: “Benim, kendisine temasta bulunduğum bir cariyem vardı. Hanımım bunu önlemeye azmetti ve cariyeyi emzirdi ve bana da: “Sakın ha! Vallahi ben cariyeni emzirdim!” dedi. (Şimdi ne yapmalıyım?” diye) sordu. Babam Ömer ona şöyle cevap verdi: “Hanımım çatlat: Git cariyene temasta bulun. Çünkü (harama sebep olan) emme küçüklükte olan emmedir.”

Kaynak: Muvatta, Rada 13, (2, 606)

 

Hadis No : 5664
Ravi: Yahya İbnu Said
Tanım: Bir adam gelerek Ebu Musa (ra) hazretlerine şöyle bir soru sordu: “Ben hanımımın memesinden bir miktar süt emdim ve bu mideme kadar ulaştı. (Hanım bana haram mı oldu?)” Ebu Musa: “Ben hanımının sana haram olmasından başka bir şey görmüyorum!” dedi. Orada İbnu Mes’ud da vardır. Araya girip: “Adama verdiğin fetvaya bak!” dedi. O da: “Pekiyi, sen ne diyorsun?” dedi. İbnu Mes’ud: “İki yaş içerisinde olan emme için haram vardır!” buyurdu. Bunun üzerine Ebu Musa (ra): “Şu alim, aranızda olduğu müddetçe bana bir şey sormayın!” dedi.

Kaynak: Muvatta, Rada 14, (2, 607); Ebu Davud, Nikah 213, (2059, 2060)

 

Hadis No : 5665
Ravi: Ümmü Seleme
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Evlenmeyi haram kılan emme, çocuk memede iken, barsağı yoracak kadar olan emmedir. Bu da, sütten kesmenin şer’i müddetinden önce olmalıdır.”

Kaynak: Tirmizi, Rada 5, (1152)

 

Hadis No : 5666
Ravi: Ukhe İbnu’l-Haris
Tanım: Anlattığına göre, Ukbe, Ebu İhab İbnu Aziz’in kızı [Ümmü Yahya] ile evlenmişti. Kendisine [siyah] bir kadın gelerek: “Ben Ukbe’yi ve onun evlendiği kızı emzirmiştim!” dedi. Ukbe kadına: “Ben senin onu (gerçekten) emzirdiğini bilmiyorum. Bana (daha önce) söylemedin de!” dedi. [Ebu İhab ailesine gidip sordu. Onlar bilmediklerini söylediler. Ukbe bunun üzerine] bineğine atlayarak Resulullah (sav)’ı görmek üzere Medine’ye gitti. Aleyhissalatu vesselam: “(Süt kardeşi olduğunuz) söylendikten sonra nasıl beraberliğiniz devam eder? [Onu derhal bırak!]” buyurdular. Ukbe hemen hanımından ayrıldı. Kadın da başka koca ile nikah yaptı.

Kaynak: Buhari, Şehadat 4, 13, 14, İlm 26, Büyu 3, Nikah 23; Tirmizi, Rada 4, (1151); Ebu Davud, Akdiye 18,

 

Hadis No : 5667
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Anlattığına göre; kendisine, iki hanımı olan bir adamdan sorulmuş, “Bu adamın hanımlarından biri bir kızı, diğeri de bir oğlanı emzirmiştir. Acaba, bu kızla oğlan birbirlerine helal olur mu?” denmiştir. İbnu Abbas: “Hayır, çünkü erkeğin suyu birdir!” demiştir.

Kaynak: Muvatta, Rada 5, (2, 602, 603); Tirmizi, Rada 2, (1149)

 

Hadis No : 5668
Ravi: Haccac İbnu Haccac
Tanım: Haccac İbnu Haccac, babası (ra)’tan anlatıyor: “Ey Allah’ın Resulü” dedim, “benden emmenin üzerimde kalan hakkını giderecek olan şey (kefaret) nedir?” “Erkek veya kadın bir köle (azadı)dır!” buyurdular.”

Kaynak: Ebu Davud, Nikah 12, (2064); Tirmizi, Rada 6, (1153); Nesai, Nikah 56, (6, 108)

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu