Nikah Bölümü

Müebbed Haram Gerektirmeyen Durumlar

Müebbed Haram Gerektirmeyen Durumlar

Hadis No : 5669
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) hala ile teyzenin veya hala ile halanın aynı adamın nikahında birleştirilmesini mekruh addetti.” [Bir rivayette: “Resulullah (sav), kadının halası veya teyzesi üzerine nikahlanmasını yasakladı” denmiştir.]

Kaynak: Ebu Davud, Nikah 13, (2067); Tirmizi, Nikah 30, (1125)

 

Hadis No : 5670
Ravi: Şa’bi
Tanım: Hz. Cabir (ra)’i dinledim, “Resulullah (sav) kadının halası veya teyzesi üzerine nikahlanmasını yasakladı” demişti.

Kaynak: Buhari, Nikah 27; Nesai, Nikah 48, (6,98)

 

Hadis No : 5671
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Resulullah (sav) kadının halası üzerine, kadının teyzesi üzerine nikahlanmasını yasakladı.” Ravi devamla dedi ki: “Biz, kadının babasının teyzesini de aynı makamda görürüz.”

Kaynak: Buhari, Nikah 27; Müslim, Nikah 37, (1408); Muvatta, Nikah 20, (2, 532); Ebu Davud, Nikah 13, (2065,

 

Hadis No : 5672
Ravi: Dahhak İbnu Firuz
Tanım: Babasından naklen diyor ki: “Ey Allah’ın Resulü,” dedim. “Ben Müslüman olduğum zaman nikahımda iki kızkardeş vardı (ne yapalım?)” “Onlardan dilediğin birini boşa!” emrettiler.”

Kaynak: Ebu Davud, Talak 25, (2245); Tirmizi, Nikah 34, (1129)

 

Hadis No : 5673
Ravi: Kabisa İbnu Züeyb
Tanım: Hz. Osman (ra)’a bir adam: “Köle olan iki kızkardeş, bir kişinin nikahı altında birleştirilebilir mi?” diye sordu. Hz. Osman: “Onların bu şekilde nikahlanmasını bir ayet helal, bir ayet de haram kıldı. Ben ise, böyle bir şeyi yapmayı sevmem!” dedi. Adam Hz. Osman’ın yanından çıktı. Resulullah (sav)’ın ashabından bir kimseye rastladı. Bu meseleyi ona da sordu. O da; “Bana gelince, yetki benim elimde olsa, bunu yapan birini bulduğum takdirde ona mutlaka ibaretamiz bir ceza veririm!” dedi. İbnu Şihab rahimehullah: “Bu cevabı veren zatın Ali İbnu Ebi Talib (ra) olduğunu zannediyorum” dedi. İmam Malik: “Böyle bir sözü Zübeyr (ra)’in söylediği bana ulaştı” demiştir.

Kaynak: Muvatta, Nikah 34,(6, 538-539)

 

Hadis No : 5674
Ravi: Aişe
Tanım: Bir adam hanımını üç talakla boşadı. Kadınla bir başka adam evlendi, ancak bu adam da kadını temasdan önce boşadı. (Kadın tekrar önceki kocasına dönmek istemişti.) Resulullah (sav)’a bu hususta soruldu. “Hayır! İkincisi kadının balcığından tatmadıkça önceki tadamaz!” buyurdular.

Kaynak: Buhari, Libas 6, Şehadat 3, Talak 4, 7, 37, Edeb 68; Müslim, Nikah 115, (1433); Muvatta, Nikah 18, (

 

Hadis No : 5675
Ravi: Zübeyr İbnu Abdirrahman İbnü’z-Zübeyr el-Kurazi
Tanım: Rifaa İbnu Simval, Resulullah (sav) zamanında, hanımını üç talakla boşadı. Ondan sonra kadın Abdurrahman İbnu’z-Zübeyr’le evlendi. Abdurrahman, kadına temaşa muktedir olmadığı için, ondan yüz çevirdi ve ayrıldılar. Kadını boşamış olan eski kocası Rifaa kadınla yeniden nikahlanmak istedi. Arzusunu Resulullah’a açtı. Aleyhissalatu vesselam Rifaa’ya onunla evlenmesini yasakladı. “Kadın balcığı tadıncaya kadar, sana helal olmaz!” buyurdu.

Kaynak: Muvatta, Nikah 17, (2,531)

 

Hadis No : 5676
Ravi: Zeyd İbnu Sabit
Tanım: Anlattığına göre, kendisi bir cariyeyi üç kere boşayıp sonra satın alan bir adam hakkında “Bu cariye, bir başka kocaya varmadıkça ona helal olmaz” diyordu.

Kaynak: Muvatta, Nikah 30, (2, 537)

 

Hadis No : 5677
Ravi: İbnu Muhammed İbni İlyas
Tanım: İbnu Abbas, Ebu Hureyre ve İbnu’l-As (ra)’dan kocası tarafından duhulden (temastan) önce üç talakla boşanan bakire kız (bu ilk kocası ile yeniden nikah yapmak istese nasıl olur? diye) soruldu. Hepsi de: “Bir başka zevce ile evlenmedikçe eskisine helal olmaz!” dediler.

Kaynak: Muvatta, Talak 37, (2, 570)

 

Hadis No : 5678
Ravi:
Tanım: Hz. Ali, Hz. Cabir ve Hz. İbnu Mes’ud (ra), Resulullah (sav)’ın “hülle yapana da hülle yaptırana da lanet ettiğini” anlattılar.

Kaynak: Tirmizi, Nikah 27, (1119, 1120); Ebu Davud, Nikah 16, (2076, 2077); Nesai, Talak 13, (6, 149)

 

Hadis No : 5679
Ravi: Misver İbnu Mahreme
Tanım: Hz. Ali (ra) nikahı altında Fatıma (ra) olduğu halde Ebu Cehl’in kızına talib oldu. Bunu işiten Hz. Fatıma, Resulullah (sav)’a gelerek: “Kavmin, kızları için senin hiç gadablanmayacağını zannediyor. İşte Ali, Ebu Cehl’in kızıyla evlenecek!” dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam kalktı, minbere çıkti, şehadet getirdi ve şu hitabede bulundu: “Emma ba’d! Ben Ebu’l-As İbnu’r-Rebi’e (kızımı) nikahladım. Bana konuştu ve doğruyu söyledi [vadetti ve vaadini tuttu. Şurası muhakkak ki ben helal olanı haram kılmıyorum, haramı da helal kılmıyorum]. Fatıma benden bir parçadır. Onu üzen beni de üzer. Allah’a yemin olsun Resulullah (sav)’ın kızı Allah düşmanının kızıyla ebediyyen bir araya gelmeyecektir!” Ravi der ki: “Ali istemekten vazgeçti.”

Kaynak: Buhari, Fezailu’l-Ashab 16, 12, 29, Cum’a 29, Humus 5, Nikah 109, Talak 13; Müslim, Fezailu’s-Sahabe

 

Hadis No : 5680
Ravi:
Tanım: Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: “Resulullah (sav)’ın minberde şöyle söylediğini işittim: “Beni Hişam İbnu’l-Mugire ailesi, kızlarını Ali İbnu Ebi Talib’le evlendirmek için benden izin istiyor. Ben izin vermedim, vermiyorum ve vermeyeceğim! Ancak, Ebu Talib’in oğlu kızımı boşayıp, kızlarını almak isterse o başka! Şunu iyi bilin, Fatıma benden bir parçadır. Onu üzen beni de üzer, ona eziyet olan bana da eziyet olur.”

Kaynak: Buhari, Fezailu’l-Ashab 16, 12, 29, Cum’a 29, Humus 5, Nikah 109, Talak 13; Müslim, Fezailu’s-Sahabe

 

Hadis No : 5681
Ravi: İbnu Şihab
Tanım: Abdullah İbnu Amir, Hz. Osman (ra)’a bir cariye hediye etti. Bu cariyeyi Basra’da satın almıştı ve onun kocası da vardı. Osman: “Ben ona yaklaşmam, onun kocası var!” dedi. Bunun üzerine İbnu Amir, kocasını razı etti ve cariyeden ayırdı.

Kaynak: Muvatta, Büyu 7, (2, 617)

 

Hadis No : 5682
Ravi:
Tanım: İmam Malik’e ulaştığına göre, “İbnu Abbas ve İbnu Ömer (ra)’e, nikahı altında hür bir kadın olduğu halde bunun üzerine bir cariye nikahlamak isteyen bir adam hakkında soruldu. Bunlar, adamın ikisini cemetmesini mekruh addettiler.”

Kaynak: Muvatta, Nikah 31, (2,536)

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu