Ölüm Bölümü

Cenazenin Teşyii Ve Taşınması ile ilgili Hadisler

Cenazenin Teşyii Ve Taşınması ile ilgili Hadisler

Hadis No : 5434
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim cenazeyi takip eder ve önce üç kere taşırsa (ölen kardeşine karşı olan) borcunu ödemiş olur.”

Kaynak: Tirmizi, Cenaiz 50, 1041)

 

Hadis No : 5435
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Cenazeyi ne ses (matem), ne de ateşle takip etmeyin.” [Bir rivayette şu ziyade var: “Cenazenin önünde yürümeyin.”]

Kaynak: Muvatta, Cenaiz 13, (1, 226); Ebu Davud, Cenaiz 46, (3171)

 

Hadis No : 5436
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav)’ı, Hz. Ömer ve Hz. Ebu Bekir’i cenazenin önünde yürürlerken gördüm.

Kaynak: Ebu Davud, Cenaiz 49, (3179); Tirmizi, Cenaiz 26, (1007, 1008); Nesai, Cenaiz 56, (4, 56)

 

Hadis No : 5437
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav) cenazenin önünde yürürdü. Hz. Ebu Bekr, Hz. Ömer, Hz. Osman da (önde yürürdü). [Rezin şu ziyadede bulundu: “Siz teşyi ederken cenazenin önünde, arkasında, sağında, solundu ve yakınında yürüyün!” Rezin’in ziyadesini, Buhari muallak olarak zikretmiştir.]

Kaynak: Tirmizi, Cenaiz 26, (1007)

 

Hadis No : 5438
Ravi: Ummü Atiyye
Tanım: Cenazeyi takipten (biz kadınlar) men edildik ama bunda çok şiddet gösterilmedi.

Kaynak: Buhari, Cenaiz 30; Müslim, Cenaiz 235, (938); Ebu Davud, Cenaiz 44, (3167)

 

Hadis No : 5439
Ravi: Muğire
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Binekli, cenazenin ardından yürür, yaya ise dilediği yerden. Çocuğa da namaz kılınır. Anne-babası için mağfiret ve rahmetle dua edilir.”

Kaynak: Tirmizi, Cenaiz 42, (1031); Nesai, Cenaiz 55, 56, (4, 55, 56); Ebu Davud, Cenaiz 49, (4180)

 

Hadis No : 5440
Ravi: Sevban
Tanım: Resulullah (sav) bir cenazeye katılmıştı. Birkısım binekliler gördü. “(Binerek cenaze teşyi etmekten) utanmıyor musunuz? Allah’ın melekleri yaya olsunlar da siz hayvanların sırtında olun (olacak şey değil)!” buyurdular.

Kaynak: Tirmizi, Cenaiz 28, (1012); Ebu Davud, Cenaiz 48, (3177)

 

Hadis No : 5441
Ravi: Cabir İbnu Semure
Tanım: Resulullah (sav) Ebu’d-Dahdah’ın cenazesini yayan takip etti. At sırtında geri döndü.

Kaynak: Müslim, Cenaiz 89, (965); Tirmizi, Cenaiz 29, (1014); Ebu Davud, Cenaiz 48, (3178); Nesai, Cenaiz 95

 

Hadis No : 5442
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Cenazede çabuk olun. Eğer salih biri ise, kendisine iyilik yapmış olursunuz. Böyle biri değilse, belayı bir an önce sırtınızdan atmış olursunuz.”

Kaynak: Buhari, Cenaiz 52; Müslim, Cenaiz 51, (944); Muvatta, Cenaiz 56, (1, 243); Ebu Davud, Cenaiz 50, (31

 

Hadis No : 5443
Ravi: Ubadetu’bnu’s-Samid
Tanım: Resulullah (sav) cenazeyi takip ettiği vakit, cenaze mezara konuncaya kadar oturmazdı. Bir Yahudi alimi (bir gün) karşısına çıkıp: “Ey Muhammed, biz de böyle yaparız!” dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam: “Onlara muhalefet edin! Oturun!” emrettiler!

Kaynak: Ebu Davud, Cenaiz, 47, (3176); Tirmizi, Cenaiz, 35, (1020)

 

Hadis No : 5444
Ravi: Amr İbnu Rebia
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden biri bir cenazenin geçtiğini görürse, cenaze ile birlikte yürümese bile, cenazeyi geride bırakıncaya veya cenaze kendisini geride bırakıncaya veya cenaze onu geride bırakmadan, yere konuncaya kadar oturmasın.”

Kaynak: Buhari, Cenaiz 47, 48; Müslim, Cenaiz 74, (958); Ebu Davud, Cenaiz 47, (3172); Tirmizi, Cenaiz 51, (

 

Hadis No : 5445
Ravi: Muhammed İbnu Şirin
Tanım: Hasan İbnu Ali ve İbnu Abbas (ra) (otururlar iken) bir cenaze geçmişti. Hz. Hasan derhal ayağa kalktı, İbnu Abbas ayağa kalkmadı. Hasan radıyallahu anh: “Resulullah (sav) bir Yahudinin cenazesine ayağa kalkmadı mı?” dedi. Bunun üzerine İbnu Abbas da ayağa kalktı. Cenaze için kalktı, sonra tekrar oturdu. [Bir rivayette: “Ben melekler için, yani cenaze ile birlikte olan melekler için ayağa kalktım” denmiştir.]

Kaynak: Nesai, Cenaiz 47, (4, 46)

 

Hadis No : 5446
Ravi: Hasan İbnu Ali
Tanım: Resulullah (sav) otururken bir Yahudi cenazesi geçiyordu. Yahudi cenazesinin, başından yukarıda olmasını iyi karşılamadı ve ayağa kalktı.

Kaynak: Nesai, Cenaiz 47, (4, 47)

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu