Tefsir Bölümü – Esbab-ı Nüzule Dair

Şuara Suresi ile ilgili Hadisler

Şuara Suresi ile ilgili Hadisler
Şuara Suresi ile ilgili Hadisler

Hadis No : 0717
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Şu “Sen ilkin en yakın hısımlarını inzar et” (Şuara 214) mealindeki ayet indiği zaman, Resulullah (sav) Safa tepesi üzerine çıktı ve şöyle bağırmaya başladı: “Ey Beni Fihr!, Ey Beni Adiyy!” Bunlar Kureyş kabilesine mensup boylardı. Toplandılar. Onlara şöyle hitab etti: “Ben size, “şu vadide atlılar var, sizlere saldırmak istiyor” desem, beni tasdik eder misiniz?” Hep beraber şu cevabı verdiler: “Evet, tasdik ederiz, şimdiye kadar hiç yalanına rastlamadık, hep doğru söyledin.” “Öyleyse dinleyin” dedi. “Önünüzde bekleyen şiddetli bir azabı size haber veriyorum.” Ebu Leheb atılıp: “Ey Muhammed, ey kuruyasıca! Bizi bunun için mi çağırdın?” dedi. Bunun üzerine: “Ebu Leheb’in iki eli kurusun. Kendisi de kurudu…” diye başlayan Ebu Leheb suresi nazil oldu.

Kaynak: Buhari, Tefsir, Şuara 2, Cengiz 98, Menakıb 13; Müslim, İman 355, (208); Tirmizi, Tefsir, Tebbet (33

Hadis No : 0718
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Şairlere gelince, onlara da sapıklar uyar (Şuara 224) mealindeki ayet hakkında şunları söyledi: “Cenab-ı Hakk, (kendilerine sapıklar uyar diye zemmettiği) şairlerden, “İman edip de iyi amel (ve hareket)de bulunanlar, Allah’ı çok zikredenler ve zulme uğratıldıklarından sonra öclerini alanlar…” (Şu’ara 227) istisna edildiler.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 95, (50l6)

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu