Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Tıbb ve Rukye Bölümü

Tıbb ve Rukye Bölümü

Duhulden (Gerdekten) Önce Boşama ile ilgili Hadisler

Duhulden (Gerdekten) Önce Boşama ile ilgili Hadisler Hadis No : 4046 Ravi: Tavus Tanım: Ebu’s-Sahba [adında birisi] İbnu Abbas (ra)’a [sık sık sualler sorardı]. Bir defasında: “Bir kimsenin, hanımını duhulden (temastan) önce üç kere boşaması halinde, alimlerin bunu, bir talak addetiklerini bilmiyor musunuz?” dedi. İbnu Abbas (ra) şu cevabı verdi: “Elbette biliyorum. Resulullah (sav), Hz.Ebu Bekr devirlerinde ve Hz. Ömer ...

Devamını Oku »

Göz Değmesi ile ilgili Hadisler

Göz Değmesi ile ilgili Hadisler Hadis No : 4029 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Göz değmesi haktır. Eğer kaderi (delip) geçecek bir şey olsaydı, bu göz değmesi olurdu. Yıkanmanız taleb edilirse yıkanıverin.” [Tirmizi’de “GÖZ değmesi haktır” ibaresi yoktur.] Kaynak: Müslim, Selam 42, (2188); Tirmizi, Tıbb 19, (2063)   Hadis No : 4030 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah ...

Devamını Oku »

Hayızlı Kadının Talakı ile ilgili Hadisler

Hayızlı Kadının Talakı ile ilgili Hadisler Hadis No : 4049 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Anlattığına göre, hanımını hayızlı iken boşamış, babası Hz. Ömer (ra), durumu Resulullah (sav)’a sormuştur. Aleyhissalatu vesselam da: “Ona emret, hanımına dönsün. Kadın temizleninceye kadar yanında tutsun. Sonra tekrar hayz olup temizleninceye kadar beklesin. Kadın temizlenince boşamak dilerse, temastan önce boşasın. İşte bu, aziz ve celil olan ...

Devamını Oku »

İcbar Edilenin Delinin Sarhoşun Talakı İle İlgili Hadisler

İcbar Edilenin Delinin Sarhoşun Talakı İle İlgili Hadisler Hadis No : 4050 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Matuh ve mükreh ve mecnunun talakı hariç bütün talaklar caizdir.” Kaynak: Tirmizi, Talak 15, (1191)   Hadis No : 4051 Ravi: Ali Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Matuh ve mükreh’inki hariç bütün talaklar muteberdir” ve ilave ettiler: “Bilmez misin, kalem ...

Devamını Oku »

Köle Ve Cariyenin Talakı ile ilgili Hadisler

Köle Ve Cariyenin Talakı ile ilgili Hadisler Hadis No : 4058 Ravi: Aişe Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Cariyenin talakı iki talaktır, iddeti de – bir nüshada: “kurü’u da” – iki hayız müddetidir.” Kaynak: Ebu Davud, Talak 6, (2189); Tirmizi, Talak 7, (1182); İbnu Mace, Talak 30, (2080)   Hadis No : 4059 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Köle, hanımını iki ...

Devamını Oku »

Nikahdan Önceki Talak ile ilgili Hadisler

Nikahdan Önceki Talak ile ilgili Hadisler Hadis No : 4054 Ravi: Tanım: İmam Malik’e ulaştığına göre, Ömer İbnu’l-Hattab ve Abdullah İbnu Mes’ud, Salim İbnu Abdillah, Kasım İbnu Muhammed, İbnu Şihab, Süleyman İbnu Yesar (ra) şöyle hükmediyorlardı: “Kişi evlenmezden önce hanımını boşadığına dair yemin eder de sonra (yeminini tutmayarak) günah işlerse, işte bu, evlenince o adama gerekli olur.” Kaynak: Muvatta, Talak ...

Devamını Oku »

Resulullah (sav)’ın Vasfettiği ilaçlar

Resulullah (sav)’ın Vasfettiği ilaçlar Hadis No : 3973 Ravi: Ebu Sa’idi’l-Hudri Tanım: Bir adam Resulullah (sav)’a gelerek: “Kardeşim ishal oldu (ne yapayım?)” diye sordu. Aleyhissalatu vesselam: “Ona bal (şerbeti) içir!” ferman buyurdu. Adam içirdi. Bilahare aynı şahıs tekrar gelip: “Ben bal (şerbeti) içirdim. Ancak, bu onun ishalini artırmadan başka bir şeye yaramadı” dedi. (Adamın bu gidip gelmeleri) üç kere tekrar ...

Devamını Oku »

Rukye Ve Temimlerin (Muskaların) Cevazı

Rukye Ve Temimlerin (Muskaların) Cevazı Hadis No : 4009 Ravi: Avf İbnu Malik Tanım: Biz cahiliye devrinde afsunlama yoluyla tedavide bulunurduk. Bu sebeple: “Ey Allah’ın Resulü! Bu hususta ne dersiniz?” diye sorduk. Bize: “Okuduğunuz duaları bana arzedin bakayım!” buyurdular. (Biz de okuyup arzettik. Dinledikten) sonra: “İçerisinde şirk olmayan dua ile rukye yapmada bir beis yoktur!” buyurdular. Kaynak: Ebu Davud, Tıbb ...

Devamını Oku »

Rukyenin Nehyi ile ilgili Hadisler

Rukyenin Nehyi ile ilgili Hadisler Hadis No : 4022 Ravi: İmran İbnu Husayn Tanım: Resulullah (sav): “Ümmetimden yetmişbin kişi (Mahşer’de) hesaba çekilmeden cennete girecektir!” buyurdular. Kendisine: “Ey Allah’ın Resulü! Bunlar kimlerdir?” diye sual edildi. “Onlar, kendilerini dağlatmayanlar, rukyeye başvurmayanlar, teşaüm’e (uğursuzluğa) inanmıyanlar ve Rabblerine tevekkül edenlerdir!” buyurdu. Ukkaşe (ra) kalkıp: “Ey Allah’ın Resulü! Dua buyur, Allah beni onlardan kılsın!” dedi. ...

Devamını Oku »

Talak Hakkında Müteferrik Hükümler

Talak Hakkında Müteferrik Hükümler Hadis No : 4068 Ravi: Abdullah İbnu Ömer Tanım: Talaku’s-sünne (sünnete uygun boşama), kadını temizlik döneminde cimada bulunmadan yapılan boşamadır. Kaynak: Nesai, Talak 2, (6,140)   Hadis No : 4069 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: İmam Malik anlatıyor: İbnu’l-Müseyyeb’i, Humeyd İbnu Abdirrahman İbni Avfı, Ubeydullah İbni Abdillah İbni Utbe’yi, Süleyman İbnu Yesar’ı dinledim, hepside Ebu Hüreyre’nin şöyle ...

Devamını Oku »