Tıbb ve Rukye Bölümü

Resulullah (sav)’ın Vasfettiği ilaçlar

Resulullah (sav)’ın Vasfettiği ilaçlar

Hadis No : 3973
Ravi: Ebu Sa’idi’l-Hudri
Tanım: Bir adam Resulullah (sav)’a gelerek: “Kardeşim ishal oldu (ne yapayım?)” diye sordu. Aleyhissalatu vesselam: “Ona bal (şerbeti) içir!” ferman buyurdu. Adam içirdi. Bilahare aynı şahıs tekrar gelip: “Ben bal (şerbeti) içirdim. Ancak, bu onun ishalini artırmadan başka bir şeye yaramadı” dedi. (Adamın bu gidip gelmeleri) üç kere tekrar etti, Sonunda Aleyhissalatu vesselam: “Allah doğru söyledi. Kardeşinin karnı yalan söyledi (hata etti)” buyurdu. Sonra bir kere daha içirdi. Bu sefer kardeşi iyileşti.

Kaynak: Buhari, Tıbb 4, 24; Müslim, Selam 91, (2217); Tirmizi, Tıbb 31, (2083)

 

Hadis No : 3974
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki çörek otunda onun için bir deva bulunmasın.”

Kaynak: Buhari, Tıbb 7; Müslim, Selam 89, (2215); Tirmizi, Tıbb 5, (2042), 22, (2071)

 

Hadis No : 3975
Ravi: Şad İbnu Ebi Vakkas
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim her sabah acve hurmasından yedi tane yerse o gün geceye kadar ona ne zehir ne de sihir zarar verir.”

Kaynak: Buhari, Tıbb 52, 56, Et’ime 43; Müslim, Eşribe 154, (2047); Ebu Davud, Tıbb 12, (3875, 3876)

 

Hadis No : 3976
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “(Medine’nin Necd cihetinde yer alan) Aliye acvesinde şifa vardır. O sabahın ilk vaktinde (yenirse) panzehirdir.”

Kaynak: Müslim, Eşribe 156, (2048)

 

Hadis No : 3977
Ravi: Said İbnu Zeyd
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Mantar kudret helvası cinsindendir. Suyu göze şifalıdır.”

Kaynak: Buhari, Tıbb 20, Tefsir, Bakara 3; Müslim, Eşribe 157, (2049); Tirmizi, Tıbb 22, (2068)

 

Hadis No : 3978
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Halk: “Mantar toprağın çiçek hastalığıdır” demiştir. Resulullah (sav) şöyle söylediler: “Mantar (Allah’ın Beni İsrail’e in’am ettiği kudret helvası denen) menn’dendir. Suyu göz için şifadır, Acve (denen hurma cinsi) cennettendir ve zehire karşı şifadır.” Ebu Hüreyre ilave eder: “Ben üç veya beş veya yedi mantar aldım, onları sıkıp suyunu bir şişeye koydum. Gözü hasta olan bir cariyeme tatbik ettim. İyileşti.”

Kaynak: Tirmizi, Tıbb 22, (2068, 2069, 2070)

 

Hadis No : 3979
Ravi: Selma
Tanım: Resulullah (sav)’ın zevcelerinden birine hizmet eden Selma adında bir kadın anlatıyor: “Resulullah (sav)’a bir yara veya bir bere gelecek olsa, bana emrederdi, onun üzerine kına koyardım.

Kaynak: Tirmizi, Tıbb 13, (2055)

 

Hadis No : 3980
Ravi: Esma Bintu Umeys
Tanım: Resulullah (sav) bana: “Ne ile (barsaklarını) yumuşatıyorsun?” diye sordu. Ben: “Şübrüm ile!” dedim. “Hararet de hararet!” buyurdu. Bunun üzerine ben, sonra sena otunu müshil olarak kullandım. Resulullah (sav) (bunu öğrenince): “Eğer ölüme karşı şifa taşıyan bir şey olsaydı bu, mutlaka sena’da olurdu” buyurdu.

Kaynak: Tirmizi, Tıbb 30, (2082)

 

Hadis No : 3981
Ravi: Ümmü Kays Bintu Mihsan
Tanım: Ben küçük bir oğlumla birlikte Resulullah (sav)’ın huzuruna girdim. (O sırada boğazındaki hastalığı sebebiyle çocuğa (i’lak denen) tedavi uygulamıştım. “Çocuklarınızın boğaz hastalığını niye i’lak usulüyle (elle sıkarak) tedavi ediyorsunuz? Size şu ud-u Hindi’yi (Kust-u Hindi) tavsiye ederim. Zira onda yedi türlü şifa vardır. Zatü’l’cenb’in ilacı ondadır. Boğaz hastalığına karşı burna damlatılır. Zatü’l-cenb’e karşı ağızdan verilir.” Zühri merhum der ki: “(Resulullah) bize (ilacın fayda vereceği) iki şeyi açıkladı, ama beşini açıklamadı.”

Kaynak: Buhari, Tıbb 10, 21, 26; Müslim, Selam 139, (1214); Ebu Davud, Tıbb 13, (3877)

 

Hadis No : 3982
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İsmid’i kullanmaya devam edin. Zira o, sürmelerinizin en hayırlısıdır. Görmeyi parlatır, saçı bitirir.” Resulullah (sav) sürme çekince önce üç kere sağ gözüne çekerdi, onunla başlar, onunla bitirirdi. Sol gözüne de iki kere çekerdi.

Kaynak: Tirmizi, Libas 23, (1757), Tıbb 9, (2049); Nesai, Zinet 28, (8, 150); İbnu Mace, Tıbb 25, (3497); Eb

 

Hadis No : 3983
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Bir başka rivayette şöyle gelmiştir: “Resulullah (sav)’ın bir sürmedanı vardı. Her gece şu gözüne üç, öbür gözüne de üç kere sürme çekerdi.

Kaynak: Tirmizi, Libas 23, (1757), Tıbb 9, (2049); Nesai, Zinet 28, (8, 150); İbnu Mace, Tıbb 25, (3497); Eb

 

Hadis No : 3984
Ravi: Rafi İbnu Hadic
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Hararet, cehennemden bir kabarmadır. Hararetinizi (soğuk) su ile soğutunuz.”

Kaynak: Buhari, Tıbb 28, Bed’ü’l-Halk 10; Müslim, Selam 83, (2212); Tirmizi, Tıbb 25, (2074)
Hadis No : 3985
Ravi: Sevban
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Size humma isabet ederse, humma ateşten bir parça olduğu için, derhal su ile söndürsün. (Şöyle ki): Akmakta olan bir nehrin içine girsin. Akıntıyı karşısına alıp dursun ve sabah namazından sonra ve güneşin doğuşundan önce şu duayı yapsın: “Allah’ın adıyla! Ey Allah’ım, kuluna şifa ver ve Resulun Hz. Muhammed’in sözünü doğrula!” Nehre üç gün, üç kere bansın. Üçte şifa bulamazsa, beş, yedi, dokuz (gün)e kadar çıksın. Zira humma Allah’ın izniyle dokuz (gün)ü tecavüz etmez (şifa hasıl olur).”

Kaynak: Tirmizi, Tıbb 33, (2084)

 

Hadis No : 3986
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Cibril aleyhisselam bana, bir ilaç öğretti. Bu bütün hastalıklara devadır. Ayrıca dedi ki: “Ben bu ilacı Levh-i Mahfuz’dan istinsah edip yazdım.” (İlacı şöyle tarif etti): “Dam üzerinden akmayan yağmur suyundan temiz bir kaba alırsın, Üzerine Fatiha suresini yetmiş kere okursun. Bir o kadar da Ayetü’l-Kürsi’yi, bir o kadar da İhlas suresini, bir o kadar Kul euzu bi-Rabbi’l-Felak’ı, bir o kadar Kul euzu bi Rabbi’n’Nas’ı, La-ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve Lehül hamdü yuhyi ve yümit ve hüve hayyun id yematu bi-yedikel hayr ve hüve ala külli şey’in kadir’i okur. Sonra yedi gün oruç tutar ve her gün bu su ile orucunu açar.” Rezin ilavesidir. Kaynağı bulunamamıştır. Cami’u’l-Usül muhakkiki Abdulkadir el-Amavud: “Zayıflık veya mevzuluk alameti gözükmektedir” der.

Kaynak: Rezin

 

Hadis No : 3987
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Telbine (denen sütlü çorba) hastanın kalbini dinlendirir, hüznün bir kısmını götürür.”

Kaynak: Buhari, Tıbb 8, Et’ime 24; Müslim, Selam 90, (2216)

 

Hadis No : 3988
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah (sav), aile halkından birine humma (rahatsızlığı) gelince hamurdan çorba yapılmasını emrederdi ve çorba yapılırdı. Sonra hastalara emrederdi ve onlar da ondan ağır ağır içerlerdi. Resulullah (sav) derdi ki: “Çorba hüzünlü kimsenin kalbini takviye eder, hastanın kalbinden elemi çıkarır, tıpkı birinizin, su ile yüzünden kiri çıkarması gibi.”

Kaynak: Tirmizi, Tıbb 3, (2040)

 

Hadis No : 3989
Ravi: Enes
Tanım: Ureyne kabilesinden bir grup insan Medine’ye gelmişti. Burası sıhhatlerine iyi gelmedi, hastalandılar. Resulullah (sav) da onları sadaka develerinin bulunduğu yere gönderdi ve: “Sütlerinden ve bevillerinden için!” emir buyurdu. Onlarda içtiler ve iyileştiler.

Kaynak: Tirmizi, Tıbb 6, (2043)

 

Hadis No : 3990
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Şifa üç şeydedir: * Bal şerbeti. * Kan aldırma, * Ateşle dağlama. Ancak ümmetimi dağlamaktan menediyorum.” Bir rivayette: “Balda, hacamat olmada şifa vardır” demiştir.

Kaynak: Buhari, Tıbb 3

 

Hadis No : 3991
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) buyurdu ki: “Kendisiyle tedavi olduğunuz şeylerin en hayırlısı sa’üt (burun damlası), hacamat (kan aldırma), ledüd (ağızdan damlatma) ve meşiyy (müshil içme)dir.”

Kaynak: Tirmizi, Tıbb 9, (2048,2049)

 

Hadis No : 3992
Ravi: Zeyd İbnu Erkam
Tanım: Resulullah (sav), zatülcenb hastalığının tedavisinde zeytinyağı ve vers’i methederdi.” Katade der ki: “Zeytinyağı ağzın, hastalık hissedilen tarafından içirilirdi.” Bir rivayette: “Resulullah (sav) bize, zatü’l cenbten kustu’l-bahri ve zeytinyağı ile tedavi olmamızı emrederdi” denmiştir.”

Kaynak: Tirmizi, Tibb 25, (2079, 2080); İbnu Mace, Tıbb 17, (3467)

 

Hadis No : 3993
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İki şeyde ne çok şifa vardır: Sabır ve süffa.” [Rezin tahric etmiştir.]

Kaynak: Rezin

 

Hadis No : 3994
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) hacamat oldu ve hacamatı yapan doktora ücretini ödedi ve ayrıca burun damlası da kullandı.

Kaynak: Buhari, Tıbb 9; Müslim, Selam 76, (1202); Ebu Davud, Tıbb 8, (3867); Tirmizi, Tıbb 9, (2048)

 

Hadis No : 3995
Ravi: Ümmü’l-Münzir Bintu Kays
Tanım: Beraberinde Ali (ra) olduğu halde Resulullah (sav) yanıma girdi. Ali bu sırada (geçirdiği bir hastalığın) nekahet devresinde idi. Evimizde busr (hurma çağlası) salkımları asılı idi. Resulullah (sav) ondan yemeye başladı. Ali de yemek üzere kalktı. Resulullah (sav) Ali’ye yönelerek: “Ağır ol, ağır ol! Sen daha nekahet dönemindesin!” dedi ve Ali bırakıncaya kadar tekrarladık. Ümmül-Münzir, anlatmaya devam ederek: “Ben arpa ve çöğender otundan yemek pişirip getirdim. Resulullah (sav): “Ey Ali,” buyurdular, “bundan al, bu sana daha faydalı!”

Kaynak: Ebu Davud, Tıbb 2, (3856); Tirmizi, Tıbb 1, (2038)

 

Hadis No : 3996
Ravi: Sehl İbnu Sa’d
Tanım: Resulullah (sav) Uhud savaşı sırasında yaralanınca, Hz. Fatıma (ra), mübarek yüzlerinden kanı yıkamaya başladılar. Ali de Fatıma (ra)’ya su döküyordu. Fatıma (ra) suyun kanı gittikçe artırdığını görünce bir parça hasır aldı. Onu yakıp iyice kül haline gelince yaraya bastı. Böylece kan da durdu.

Kaynak: Buhari, Cihad 80, 85, 163, Vudu 72, Meğazi 24, Nikah 123, Tıbb 27; Müslim, Cihad 101, (1790); Tirmiz
Hadis No : 3997
Ravi: Vail İbnu Hucr
Tanım: Tarık İbnu Süveyd el-Cu’fi (ra), Resulullah (sav)’a hamr (alkollüler) ile tedavi hususunda sordu. Aleyhissalatu vesselam onu bundan men etti ve: “Hayır! O, deva değil, derttir!” buyurdu.

Kaynak: Müslim, Eşribe 12, (1984); Ebu Davud, Tıbb 11, (3873); Tirmizi, Tıbb 8, (2047)

 

Hadis No : 3998
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) zehir ve benzeri her çeşit habis ilacı yasakladı.

Kaynak: Ebu Davud, Tıbb 11, (3870); Tirmizi, Tıbb 7, (2046)

 

Hadis No : 3999
Ravi: Abdurrahman İbnu Osman et-Teymi
Tanım: Bir tabib gelerek Resulullah (sav)’a ilaç yapımında kurbağayı kullanmaktan sordu. Resulullah adamı kurbağayı öldürmekten nehyetti.

Kaynak: Ebu Davud, Tıbb 11, (3871); Nesai, Sayd 36, (7, 210)

 

Hadis No : 4000
Ravi: Ebu Kebşe el-Enmari
Tanım: Resulullah (sav) başından ve iki omuzu arasından hacamat olur ve: “Kim bu kandan akıtırsa, herhangi bir hastalık için, bir başka ilaçla tedavi olmasa da zarar görmez!” buyururdu.

Kaynak: Ebu Davud, Tıbb 4, (3869); İbnu Mace, Tıbb 21, (3484)

 

Hadis No : 4001
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav)’a boynunun iki tarafındaki damarlar ile iki omuzun ortasındaki damardan hacamat olurdu.

Kaynak: Ebu Davud, Tıbb 4, (3860); Tirmizi, Tıbb 12, (2052); İbnu Mace, Tıbb 21, (3483)

 

Hadis No : 4002
Ravi: Enes
Tanım: Tirmizi şu ziyadede bulunur: “Resulullah (sav) ayın onyedisinde, ondokuzunda ve yirmi birinde hacamat olurdu.”

Kaynak: Tirmizi, Tıbb 12, (2052)

 

Hadis No : 4003
Ravi:
Tanım: Resulullah (sav) hacamat olur, kimseye ücretinde zülmetmezdi.

Kaynak: Buhari, İcare 18; Müslim, Selam 77 (1577)

 

Hadis No : 4004
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Haccam ne iyi kuldur; (fazla) kanı giderir, beli hafifletir, gözü parlatır.” İbnu Abbas der ki: “Resulullah (sav) Mi’rac gecesinde, meleklerden mürekkep bir cemaate her uğrayışında; “Hacamat olmaya devam et! Ümmetine de hacamat olmalarını emret!” derlerdi.”

Kaynak: Tirmizi, Tıbb 12, (2054)

 

Hadis No : 4005
Ravi: Ebu Bekre
Tanım: Kendisinden anlatıldığına göre, bu muhterem sahabi, ailesini salı günü hacamat olmaktan men ederdi. Derdi ki: “Resulullah (sav) buyurdular ki: “Salı günü kan günüdür. O günde bir saat vardır, kan durmaz.”

Kaynak: Ebu Davud, Tıbb 5, (3862)

 

Hadis No : 4006
Ravi: Cabir
Tanım: Sa’d İbnu Mu’az (ra) kolundaki (can) damarından isabet aldığı zaman Resulullah (sav) onu elindeki uzunca bir demir çubukla bizzat dağladı. Ancak yarası tekrar şişti. Resulullah da ikinci sefer dağladı.

Kaynak: Müslim, Selam 75, (2208); Ebu Davud, Tıbb 7, (3866)

 

Hadis No : 4007
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav), Sa’d İbnu Zürare’yi sivilce sebebiyle dağladı.

Kaynak: Tirmizi, Tıbb 11, (2051)

 

Hadis No : 4008
Ravi: İmran İbnu Husayn
Tanım: Resulullah (sav) bizi dağlama yapmaktan nehyetti. Ancak biz, (ona başvurmaya zorlayan) durumlarla karşılaştık. Birçok defalar dağlama yaptık. (Sünnete muhalefetimiz sebebiyle) rahatsızlığımızdan kurtuluş bulamadık.

Kaynak: Tirmizi, Tıbb 10, (2050); Ebu Davud, Tıbb 7, (3865)

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu