Yiyecekler Bölümü

Haram Yiyecekler ile ilgili Hadisler

Haram Yiyecekler ile ilgili Hadisler

Hadis No : 3922
Ravi: Ebu Sa’lebe el-Huşeni
Tanım: Resulullah (sav) vahşi hayvanlardan kesici diş (köpek dişi) taşıyanların hepsini yasakladı.” (Müslim/Ebu Davud ve Nesai, İbnu Abbas’tan gelen bir rivayette şu ziyadeyi kaydederler: “Her bir pençe sahibi kuşu da…”

Kaynak: Buhari, Zebaih, 29; Müslim, Sayd 12-16 (1932, 1933); Tirmizi, Et’ime 1, (1477, 1478, 1479); Ebu Davu

 

Hadis No : 3923
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Cahiliye halkı, bir çok şeyi (helal addedip) yiyor, birçoğunu da pis addederek yemiyordu. Allah Teala hazretleri Resulünü gönderdi, kitabını indirdi, helalini helal, haramını da haram kıldı. Helal kıldığı helaldir, haram kıldığı da haramdır, sükut buyurduğu da aff(edilmiş)tir. İbnu Abbas, sonra şu ayet-i kerimeyi okudu: “(Ey Muhammed!) De ki: “Bana vahyolunanda, leş, akıtılmış kan, domuz eti, -ki pistir- ve günah işlenerek Allah’tan başkası adına kesilen hayvandan başkasını yemenin haram olduğuna dair bir emir bulamıyorum. Fakat darda kalan -başkasının payına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak üzere- bunlardan da yiyebilir. Doğrusu Rabbin bağışlar ve merhamet eder” (En’am 145).

Kaynak: Ebu Davud, Edirne 31, (3800)

 

Hadis No : 3924
Ravi: Kabisa İbnu Hülb
Tanım: Kabisa İbnu Hülb babası (ra)’ndan anlatıyor: “Resulullah (sav)’a bir adamın şöyle sorduğunu işittim: “Bazı yiyecekler var, onları yemekte zorluk çekiyor, (günah mıdır diye korkuyorum)?” Resulullah (sav) da cevaben: “İçinde hiç bir şey sıkıntı olmasın, aksi halde hristiyanlara benzersin.”

Kaynak: Ebu Davud, Et’ime 24, (3784); Tirmizi, Siyer 16 (1565)

 

Hadis No : 3925
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Vahşilerden kesici dişi olan her bir hayvanın yenmesi haramdır.”

Kaynak: Müslim, Sayd 15, (1933); Muvatta, Sayd 14, (2, 496); Tirmizi, Sayd 3, (1479); Nesai, Sayd 28, (7, 20

 

Hadis No : 3926
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Ebu Davud’un bir diğer rivayetinde şöyle gelmiştir: “..vahşilerden kesici dişi olan her bir hayvanın, ve pençesi olan her bir kuşun yenmesini yasakladı.”

Kaynak: Ebu Davud, Et’ime 33, (3802); Buhari, Sayd 29, Tıbb 57; Müslim, Sayd 12, (1932); Muvatta, Sayd 13, (

 

Hadis No : 3927
Ravi: Halid İbnu’l-Velid
Tanım: Resulullah (sav), at, katır ve eşek etini yemeyi yasakladı.”

Kaynak: Ebu Davud, Et’ime 26, (3790), 33, (3806); Nesai, Sayd 30, (7, 202)

 

Hadis No : 3928
Ravi: Halid İbnu’l-Velid
Tanım: Ebu Davud’un bir diğer rivayetinde şöyle denir: “Hayber fethi sırasında gazvede, Resulullah (sav) ile birlikte ben de vardım. Bir grup yahudi, Aleyhissalatu vesselam’a gelerek, askerlerin ahırlarına hücum ederek (mallarını yağmalamalarından) şikayet ettiler. Resulullah (sav), bunun üzerine (müslümanlara yönelerek): “(Olamaz!) anlaşma yapılan kimselerin malı onların izni olmadan helal değildir. Ayrıca size ehli eşekler, onların atları, katırları, vahşi hayvanlardan herbir kesici dişi olan, kuşlardan da herbir pençeleri olan haramdır!” buyurdular.”

Kaynak: Ebu Davud, Et’ime 26, (3790), 33, (3806); Nesai, Sayd 30, (7, 202)

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu