Namaz Bölümü

imamın Vasfı ile ilgili Hadisler

imamın Vasfı ile ilgili Hadisler

Hadis No : 2780
Ravi: Ebu Mes’ud El-Bedri
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Cemaate, Kitabullah’ı en iyi okuyan kimse imam olur. Eğer kıraatte (okumada) herkes eşitse, sünneti en iyi bilen; sünneti bilmede eşitseler, hicret etmede evvel olan; hicrette de eşitseler, yaşça büyük olan imam olur. Kişi misafir olduğu evin sahibine veya (emri altında çalıştığı) sultanına imamlık yapmasın, ev sahibinin baş köşesine izni olmadan da oturmasın.”

Kaynak: Müslim, Mesacid 290, (673); Tirmizi, Salat 174, (236), Edeb 24 (2773); Ebu Davud, Salat 61, (582, 58

 

Hadis No : 2781
Ravi: Ebu Said
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “(Namaz kılacaklar) üç kişi iseler içlerinden biri imam olsun. İmamlığa ehak olan akra’ (Kur’an-ı Kerim’i daha iyi okur) olandır…”

Kaynak: Müslim, Mesacid 289, (672); Nesai, İmamet 5, (2, 77)

 

Hadis No : 2782
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizin için hayırlınız ezan okusun, kurra olanınız da imam olsun.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 61, (590)

 

Hadis No : 2783
Ravi: Amr İbnu Seleme
Tanım: Ben altı veya yedi yaşında iken kendi kavmime imamlık yaptım. O zaman ben, aralarında Kur’an’ı en çok bilen kimseydim.

Kaynak: Buhari, Megazi 52; Ebu Davud, Salat 61, (585-587); Nesai, Ezan 8, (2, 9-10), Kıble 16, (2, 70), İmam

 

Hadis No : 2784
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: İlk muhacirler geldiği zaman, Resulullah (sav) gelmezden önce, Kuba’da (Usbe adında) bir menzile indiler. Onlara Ebu Huzeyfe’nin azadlısı Salim imamlık yapıyor idi. O, Kur’an’ı ezbere bilmede herkesten ileriydi.

Kaynak: Buhari, Ezan 54, Ahkam 25; Ebu Davud, Salat 61, (588)

 

Hadis No : 2785
Ravi: Aişe
Tanım: Anlattığına göre: “Kendisine kölesi Zekvan, Mushaf’ın yüzünden okuyarak imamlık yapıyordu.”

Kaynak: Buhari, Ezan 54, (Bab başlığında (senetsiz) kaydetmiştir)

 

Hadis No : 2786
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav) İbnu Ümmi Mektum’u ama olduğu halde, halka imamlık etmek için (sefere çıkarken) yerine halef tayin etti.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 65, (595)

 

Hadis No : 2787
Ravi: Cabir
Tanım: Hz. Muaz (ra), Resulullah (sav) ile yatsıyı kılar, sonra kavmine döner, bu namazı onlara kıldırırdı

Kaynak: Buhari, Ezan 60, 63, 66, Edeb 74; Müslim, Salat 180, (465); Ebu Davud, Salat 68, (599, 600); Tirmizi

 

Hadis No : 2788
Ravi: İbnu Amr İbnu’l-As
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Üç kişi vardır, Allah onların namazını kabul etmez: 1) Kendisini sevmeyen kimselere imam olan; 2) Namaza arkadan gelen, yani vakti çıktıktan sonra gelen; 3) Köleyi azad ettikten sonra tekrar köle kılan.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 63, (593)
Hadis No : 2789
Ravi: Ebu Ümame
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Üç kişi vardır ki, onların namazları kulaklardan öte geçmez: 1) Dönünceye kadar, kaçan köle. 2) Geceyi, kocası kendisine dargın olarak geçiren kadın. 3) Kavminin nefret ettiği imam.”

Kaynak: Tirmizi, Salat 266, (360)

 

Hadis No : 2790
Ravi: Cabir
Tanım: Muaz İbnu Cebel (ra) Resulullah (sav)’la birlikte namaz kılar, sonra gelir, kavmine imamlık yapardı. Bir gece Resulullah (sav)’la birlikte yatsıyı kıldı. Sonra kavmine geldi ve onlara imamlık yaptı ve Bakara süresiyle kıraate başladı. Bir adam cemaatten ayrılarak selam verdi. Namazını tek başına kılarak çekip gitti. Adama: “Ey filan, nifak mı çıkarıyorsun?” dediler. Adam: “Vallahi hayır, Resulullah (sav)’a gidip (Muaz’ın yaptığını) haber vereceğim.” dedi. Yanına varıp: “Ey Allah’ın Resulü, biz sulama devesi besleyen insanlarız. Gündüz çalışırız. Muaz sizinle yatsıyı kıldı. Sonra bize gelip bakara süresi ile namaz kıldırmaya başladı” dedi. Resulullah (sav) Muaz’a yönelerek: “Ey Muaz, sen fitneci misin? Veşşemsi ve duhaha’yı, Vedduha’yı, Velleyli iza yağşa’yı, Sebbihi’s-me Rabbike’l-a’la’yı oku” buyurdu.

Kaynak: Buhari, Ezan 60, 63, 66, 74; Müslim, Salat 178, (465); Ebu Davud, Salat 127, (790, 791, 793,); Nesai

 

Hadis No : 2791
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden kim halka namaz kıldırırsa namazı hafif (kısa) tutsun. Zira cemaatte zayıf, sakat hasta ve ihtiyaç sahibi vardır. Müstakil kılınca dilediği kadar uzatsın.”

Kaynak: Buhari, Ezan 62; Müslim, Salat 186, (467); Muvatta, Cemaat 13, (1, 134); Ebu Davud, Salat 127, (794,

 

Hadis No : 2792
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ben, uzun tutmak arzusuyla namaza başlarım. (Namazı kıldırırken) bir çocuk ağlaması kulağına gelir. Çocuğun ağlamasından annesinin duyacağı elemi bildiğim için namazı uzatmaktan vazgeçerim.”

Kaynak: Buhari, Ezan 65; Müslim, Salat 189, (469, 470), 196, (473); Tirmizi, Salat 175, (237), 276, (376); N

 

Hadis No : 2793
Ravi: İbnu Ebi Evfa
Tanım: Resulullah (sav) öğlenin birinci rek’atinin kıyamını, kulağına ayak sesi gelmeyinceye kadar uzatırdı.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 129, (802)

 

Hadis No : 2794
Ravi: Salim İbnu Ebi’n-Nadr
Tanım: Mescidde namaz için ikamet okununca, Resulullah (sav) cemaati az görürse oturur, (bekler)di. Kalabalık görürse kıldırırdı.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 46, (545)

 

Hadis No : 2795
Ravi: Mugire İbnu Şu’be
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İmam, farz kıldığı yeri değiştirmeden aynı yerde nafile namaz kılmamalıdır.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 73, (616)

 

Hadis No : 2796
Ravi: Ümmü Seleme
Tanım: Resulullah (sav) selam verilice yerinde bir miktar kalırdı. Allah bilir ya, bizim görüşümüze göre O’nun kalışı, kadınların erkeklerden önce çıkmalarını sağlamak içindi.

Kaynak: Buhari, Ezan 157,152,162,164; Nesai, Sehv 77, (3, 67); Ebu Davud, Salat 203, (1040)

 

Hadis No : 2797
Ravi: Sevban
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Üç şey vardır, onları yapmak kimseye helal olmaz: “Kişi bir kavme imamlık yapar, sonra da sadece kendisi için dua eder, cemaatim dua dışı bırakır; bunu yapan onlara ihanet eder. Kişi, izin almazdan önce bir evin içine bakamaz, bunu yapan ev halkına ihanet eder. Kişi küçük abdestine sıkışmış iken hafifleyinceye kadar namaz kılamaz.”

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 43, (90); Tirmizi, Salat 265, (357)

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu