Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Sefer (Yolculuk) Ve Adabı Bölümü

Sefer (Yolculuk) Ve Adabı Bölümü

Deniz Yolculuğu ile ilgili Hadisler

Deniz Yolculuğu ile ilgili Hadisler Hadis No : 2191 Ravi: Abdullah İbnu Amr İbni’l-As Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Hacc veya umre veya Allah yolunda cihad maksadları dışında gemiye binme. Zira denizin altında ateş, ateşin altında da deniz vardır.” Kaynak: Ebu Davud, Cihad 9, (2489)   Hadis No : 2192 Ravi: Mater el-Varrak el-Basri Tanım: Denizde ticaret yapmada bir beis ...

Devamını Oku »

Kadının Yolculuğu ile ilgili Hadisler

Kadının Yolculuğu ile ilgili Hadisler Hadis No : 2182 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah’a ve ahiret gününe inanan bir kadına, bir gece ve gündüz devam edecek bir mesafeye, yanında bir mahremi olmadıkça gitmesi helal değildir.” Kaynak: Buhari, Taksiru’s- Salat 4; Müslim, Hacc 419, 422, (1339); Muvatta, İsti’zan 37, (2, 979); Ebu Davud   Hadis No : ...

Devamını Oku »

Kudüm (Seferden Dönüş) Namazı ile ilgili Hadisler

Kudüm (Seferden Dönüş) Namazı ile ilgili Hadisler Hadis No : 2196 Ravi: İbnu Ömer ve Ka’b İbnu Malik Tanım: Resulullah (sav) bir seferden dönünce önce mescide uğrardı. Orada iki rekat namaz kılar, ondan sonra evine dönerdi.” Nafi’: “İbnu Ömer de öyle yapardı” demiştir. Kaynak: Ebu Davud, Cihad 178, (2781,2782) Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Devamını Oku »

Seferde Arkadaşa Yardım ile ilgili Hadisler

Seferde Arkadaşa Yardım ile ilgili Hadisler Hadis No : 2179 Ravi: Ebu Said Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kimin yanında fazla hayvan varsa, onu hayvanı olmayana versin. Kimin de fazla azığı varsa onu azığı olmayana versin.” Resulullah, bazı mal çeşitlerini bu suretle saymaya devam etti. Öyle ki, bizden hiç kimsenin (yol sırasında) herhangi bir fazlalıkta hakkı olmadığı düşüncesine vardık. Kaynak: ...

Devamını Oku »

Seferden Dönüş ile ilgili Hadisler

Seferden Dönüş ile ilgili Hadisler Hadis No : 2185 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: Yolculuk azabtan bir parçadır, herbirinizin yiyeceğine, içeceğine, uykusuna mani olur. Öyleyse işini bitiren, ailesine dönmede acele etsin.” Kaynak: Buhari, Umre 19, Cihad 136, Et’ime 30; Müslim, İmaret 179, (1927); Muvatta, İsti’zan 39, (2, 980)   Hadis No : 2186 Ravi: Cabir Tanım: Resulullah ...

Devamını Oku »

Yol Arkadaşı ile ilgili Hadisler

Yol Arkadaşı ile ilgili Hadisler Hadis No : 2170 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İnsanlar yalnızlıktaki (mahzuru) benim kadar bilselerdi, hiçbir atlı tek başına bir gececik olsun yol yapmazdi.” Kaynak: Buhari, Cihad 135; Tirmizi, Cihad 4, (1673)   Hadis No : 2171 Ravi: Said İbnu’l- Müseyyeb Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Şeytan tek başına olanla, iki kişi ...

Devamını Oku »

Yola (Sefere) Çıkış Günü ile ilgili Hadisler

Yola (Sefere) Çıkış Günü ile ilgili Hadisler Hadis No : 2168 Ravi: Kab İbnu Malik Tanım: Resulullah (sav) hep perşembe günleri yola çıkardı. Perşembe dışında yola çıktığı nadirdi. Kaynak: Ebu Davud, Cihad 84, (2605); Buhari, Cihad 103   Hadis No : 2169 Ravi: Sahr İbnu Vedda el-Gamidi Tanım: Resulullah (sav) şöyle dua ederdi: “Allah’ım, ümmetime erkenciliği mübarek kıl.” Nitekim, Aleyhissalatu ...

Devamını Oku »

Yolcunun Yanında Bulunması Mekruh Olan Şeyler

Yolcunun Yanında Bulunması Mekruh Olan Şeyler Hadis No : 2184 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki:”Melekler, içinde köpek ve çan bulunan kafileye arkadaşlık etmezler.” (Bir diğer rivayette şöyle denmiştir: “Çan şeytanın mizmarları (çalgılarıdır).” Ebu Davud’un bir diğer rivayetinde: “Melekler, içerisinde kaplan derisi bulunan kafileye refakat etmez” buyurmuştur.) Kaynak: Müslim, Libas 103, (2113, 2114); Ebu Davud, Cihad (2555, 2556); ...

Devamını Oku »

Yolcuyu Karşılama ile ilgili Hadisler

Yolcuyu Karşılama ile ilgili Hadisler Hadis No : 2193 Ravi: Saib İbnu Yezid Tanım: Tebük Gazvesi dönüşünde, biz çocuklarla birlikte, Resulullah (sav)’ı karşılamak üzere Seniyyetül Veda’ya gittik. Kaynak: Buhari, Cihad 196, Megazi 82; Tirmizi, 38, (1718); Ebu Davud, Cihad 176, (2779)   Hadis No : 2194 Ravi: Aişe Tanım: Resulullah (sav) odamda iken Zeyd İbnu Harise geldi ve kapıyı vurdu. ...

Devamını Oku »

Yürüme Ve Konaklama ile ilgili Hadisler

Yürüme Ve Konaklama ile ilgili Hadisler Hadis No : 2174 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Münbit yerde sefer yaptığınız zaman, deveye arzdaki hissesini verin. Çorak yerde sefer yaptığınız zaman da orada yürümeyi hızlandırın ilikleri kurumasın. Mola verdiğiniz zaman yoldan sakının çünkü orası geceleyin haşeratın sığınağıdır.” (Ebu Davud’da “hissesini verin” dendikten sonra “mutad mola yerlerini (konaklamadan yürüyüp) geçmeyin” ...

Devamını Oku »