Taharet Bölümü

Abdestin Sünnetleri ile ilgili Hadisler

Abdestin Sünnetleri ile ilgili Hadisler

Hadis No : 3603
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Eğer ümmetim üzerine zahmet vermeyecek olsaydım, her namazda misvak kullanmalarını emrederdim. (Bu metin Sahiheyn’in metnidir, Muvatta’nın rivayetinde: “…her abdestte…” denmiştir.)

Kaynak: Buhari, Cuma 8, Temenni 9; Müslim, Taharet 42, (252); Muvatta, Taharet 115, (1, 66); Ebu Davud, Taha

 

Hadis No : 3604
Ravi: Zeyd İbnu Halil el-Cüheni
Tanım: Resulullah (sav)’nın şöyle söylediğini işittim: “Ümmetime zahmet vermeyecek olsam, her namazda misvak kullanmalarını emrederdim ve yatsı namazını da gecenin üçte birine kadar te’hir ederdim.”

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 25, (47); Tirmizi, Taharet 18, (23)

 

Hadis No : 3605
Ravi:
Tanım: Tirmizi şu ziyadede bulundu: “Zeyd İbnu Halid, namaza geldiği zaman misvağı kulağının üstünde olurdu, tıpkı katibin, kulağı üstündeki kalemi gibi. Misvaklanmadan namaza durmazdı. Misvaklandıktan sonra yine yerine koyardı.”

Kaynak: Tirmizi, Taharet 18, (23)

 

Hadis No : 3606
Ravi: Huzeyfe
Tanım: Resulullah (sav) gece (namaza) kalktığı vakit ağzını misvakla ovalardı. [Bu metin Sahiheyn’e aittir.]

Kaynak: Buhari, Cuma 8, (2, 212), Vudu 73, Teheccüd 9; Müslim, Taharet 45, (254); Ebu Davud, Taharet 30, (55

 

Hadis No : 3607
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah (sav)’ın abdest suyu ve misvakı (akşamdan hazırlanıp yanına) konulurdu. Gece kalkınca abdest bozar, sonra misvaklanırdı.”

Kaynak:

 

Hadis No : 3608
Ravi:
Tanım: Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: “Resulullah (sav) gece ve gündüz yattığında ve kalktığında mutlaka abdest almazdan önce misvaklanırdı.”

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 27, 30, (51, 56, 57); Müslim, Taharet 45, (253); Nesai, Taharet 8, (1, 13)

 

Hadis No : 3609
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “”Misvak ağız için temizlik vasıtasıdır. Rab Teala için de rıza vesilesidir.”

Kaynak: Nesai, Taharet 5, (1, 10)

 

Hadis No : 3610
Ravi: Ebu Musa
Tanım: Resulullah (sav)’a uğramıştım. Elindeki bir misvakla dişlerini misvaklıyordu ve ü, ü diye bir ses çıkarıyordu, misvak ağzındaydı, sanki kusuyor gibiydi.

Kaynak: Buhari, Vudu 73; Müslim, Taharet 46, (255); Ebu Davud, Taharet 26, (49); Nesai, Taharet 3, (1, 9)

 

Hadis No : 3611
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Rüyamda gördüm ki, bir misvakla dişlerimi misvaklıyorum. İki kişi yarnıma geldi, biri diğerinden büyüktü. Elimdeki misvakı onlardan küçük olana uzattım. Bana: “(Büyüğü) büyükle!” dendi. Bunun üzerine misvağı büyük olana verdim.” (Hadisi, Buhari muallak (senetsiz) olarak kaydetmiştir, Müslim ise senetli olarak kaydetmiştir)

Kaynak: Buhari, Vudu 74; Müslim, Rü’ya 19, (2271)
Hadis No : 3612
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah (sav) bana misvağını yıkamam için verirdi. (Teberrük için, yıkamazdan) önce kendim kullanırdım, sonra yıkayıp ona verirdim.

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 28, (52)

 

Hadis No : 3613
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulllah (sav) buyurdular ki: “Uykudan uyanınca, sizden hiç kimse, üç sefer yıkamadıkça ellerini kaba banmasın. Çünkü o, ellerin geceyi (vücudunun neresinde) geçirdiğini bilemez.”

Kaynak: Buhari, Vudu 26; Müslim, Taharet 87, (278); Muvatta, Taharet 9, (1, 21); Ebu Davud, Taharet 49, (103

 

Hadis No : 3614
Ravi: Ebü Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim abdest alırsa istinsarda bulunsun (sümkürsün), kim taşla istinca yaparsa teklesin.”

Kaynak: Buhari, Vudu 25; Müslim, Taharet 20, 22, (237); Muvatta, Taharet 2, 3, (1,19); Ebu Davud, Taharet 55

 

Hadis No : 3615
Ravi:
Tanım: Müslim’in bir rivayetinde şöyle gelmiştir: “Sizden biri abdest alınca burnuna su çeksin, sonra sümkürsün.” (Bir diğer rivayette: “… Burun deliklerine su çeksin, sonra sümkürsün” şeklindedir.)

Kaynak: Müslim, Taharet 20,21, (237)

 

Hadis No : 3616
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biriniz uykudan uyandığı zaman üç kere sümkürsün. Zira şeytan, burnunun içinde geceler.”

Kaynak: Buhari, Bed’ül-Halk 11, (6, 243); Müslim, Taharet 23, (238); Nesai, Taharet 73, (1, 67)

 

Hadis No : 3617
Ravi: Abdullah İbnu Zeyd
Tanım: Resulullah (sav)’ı bir avuç su ile hem mazmaza hem de istinşak yaparken gördüm, bunu üç kere yapmıştı.

Kaynak: Tirmizi, Taharet 22, (28)

 

Hadis No : 3618
Ravi: Talha İbnu Musarrıf (an ebihi an ceddihi)
Tanım: Resulullah (sav)’ın yanına girdim, abdest alıyordu. Su, yüzünden ve sakalından göğsüne akıyordu. Mazmaza ve istinşakın arasını da ayırmıştı.

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 54, (139)

 

Hadis No : 3619
Ravi: Ali
Tanım: Ravi, anlatıldığına göre su istemiş ve mazmaza ve istinşak yapmış, sol eliyle sümkürmüş sonra da: “Resulullah (sav)’ın temizliği böyleydi” demiştir.

Kaynak: Nesai, Taharet 74, (1,67)

 

Hadis No : 3620
Ravi: Osman İbnu Affan
Tanım: Ravinin anlattığına göre, Resulullah (sav) sakalını hilalliyor idi.

Kaynak: Tirmizi, Taharet 23, (31)

 

Hadis No : 3621
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav) abdest alınca bir avuç su alır, onu çenesinin altına tutup onunla sakalını hilaller ve: “Aziz ve Celil olan Rabbim böyle emretti” derdi.

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 56, (145)
Hadis No : 3622
Ravi: Müstevrid İbnu Şeddad
Tanım: Resulullah (sav)’ı gördüm. Abdest aldığı zaman ayaklarının parmaklarını serçe parmağı ile hilalliyordu.

Kaynak: Tirmizi, Taharet 30, (40); Ebu Davud, Taharet 58, (148)

 

Hadis No : 3623
Ravi: Lakit İbnu Sabıra
Tanım: Dedim ki: “Ey Allah’ın Resulü! Bana abdestten haber ver!” Aleyhissalatu vesselam: “Abdesti tam al, parmaklar arasını hilalle, istinşak’da mübalağa yap, oruçlu olursan mübalağa yapma.” buyurdu.

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 55, (142,143, 144); Tirmizi, Taharet 30, (38); Nesai, Taharet 71, 92, (1, 66, 79)

 

Hadis No : 3624
Ravi: Rebii Bintu Muavviz
Tanım: Resulullah (sav) abdest aldı, (bu esnada) elini kulaklarının hücresine Soktu.

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 50, (131)

 

Hadis No : 3625
Ravi: Nafi
Tanım: İbnu Ömer, kulakları için suyu parmağıyla alırdı.

Kaynak: Muvatta, Taharet 37, (1, 34)

 

Hadis No : 3626
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ümmetim Kıyamet günü çağırıldıkları vakit abdestin izi olarak (nurdan) bir parlaklıkları olduğu halde gelirler. Öyleyse kimin imkanı varsa parlaklığını artırsın.”

Kaynak:

 

Hadis No : 3627
Ravi:
Tanım: Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: “Ebu Hüreyre (ra) abdest aldı, yüzünü yıkadı, ellerini yıkadı ellerini yıkarken nerdeyse omuza kadar yıkıyordu. Sonra ayaklarını yıkadı ve nerdeyse bacaklarına kadar yükseldi. Sonra dedi ki: “Ben Resulullah (sav)’ı “Ümmetim Kıyamet günü (abdest uzuvlarındaki) parlaklıkla gelir..” Gerisi yukarıdaki gibi devam ediyor.

Kaynak:

 

Hadis No : 3628
Ravi:
Tanım: Müslim’in diğer bir rivayetinde şöyle denmiştir: “Resulullah (sav)’ın “…Mü’minin zineti, abdestin yükseldiği yere kadar yükselir.”

Kaynak: Buhari, Vudu 3; Müslim, Taharet 34, 35, 40, (246, 250); Nesai,Taharet 110, (1, 94, 95)

 

Hadis No : 3629
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav) (miktarca) bir sa’dan beş müdd’e kadar olan su ile yıkanır, bir müdd su ile abdest alırdı.” Bir başka rivayette: “…beş mekkük ile yıkanır, bir mekkük ile de abdest alırdı” denmiştir. Bir diğer rivayette: “…beş…” denmiştir. Tirmizi’nin rivayetinde “Resulullah (sav) buyurdular ki: “Abdest için iki rıtl su kafidir.” Ebu Davud’un rivayetinde: “…Resulullah (sav) iki rıtl ihtiva eden kapla abdest alır, bir sa’ ile guslederdi” denmiştir.

Kaynak: Buhari, Vudu 47; Müslim, Hayz 51, (325); Ebu Davud, Taharet 44, (95); Tirmizi, Salat 425, (609); Nes

 

Hadis No : 3630
Ravi: Sefina
Tanım: Resulullah (sav)’ı bir sa’ miktarındaki su cenabetten yıkar, bir müdd su da abdestine yeterdi.”

Kaynak: Müslim, Hayz 52 (326); Tirmizi, Taharet 42 (56)
Hadis No : 3631
Ravi: Ümmü Ammare
Tanım: Resulullah (sav) abdest aldı. Bu maksadla kendisine içerisinde üçte iki müdd miktarında su bulunan bir kab getirilmişti. (Nesai şunu ilave etmiştir: “Şu’be der ki: “Ben, Aleyhissalatu vesselam’ın kollarını yıkadığını ve onları ovduğunu, kulaklarının iç kısmını meshettiğini öğrendim. Ancak kulakların dışını da meshettiğini bilmiyorum.”)

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 44, (94); Nesai, Taharet 59, (1, 58)

 

Hadis No : 3632
Ravi: Abdullah İbnu Zeyd
Tanım: Bize Resulullah (sav) gelmişti. Kendisine bakır kapta su getirdik, onunla abdest aldı.

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 47, (100)

 

Hadis No : 3633
Ravi: Ubeyy İbnu Ka’b
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Abdest (sırasında) vesvese veren bir şeytan vardır. Adı da el-Velehan’dır, öyleyse suyun vesvesesinden kaçının…”

Kaynak: Tirmizi, Taharet 43, (57)

 

Hadis No : 3634
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah (sav)’ın abdest aldıktan sonra kurulandığı bir bezi vardı.

Kaynak: Tirmizi, Taharet 40, (53)

 

Hadis No : 3635
Ravi: Mu’az
Tanım: Resulullah (sav)’ı gördüm, abdest alınca elbisesinin bir kenarıyla yüzünü siliyordu.

Kaynak: Tirmizi, Taharet 40, (54)

 

Hadis No : 3636
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular: “Abdesti olmayanın namazı yoktur. Üzerine Allah’ın ismini zikretmeyen kimsenin abdesti de abdest değildir.”

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 48, (101)

 

Hadis No : 3637
Ravi: Rabah İbnu Abdirrahman İbnu Ebi Süfyan İbnu Huveytip an ceddetihi an ebiha
Tanım: Ben Resulullah (sav)’ı işittim. Diyordu ki: “Üzerine Allah’ın ismini zikretmeyen kişinin abdesti yoktur.”

Kaynak: Tirmizi, Taharet 20, (25)

 

Hadis No : 3638
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav)’ı işittim. Diyordu ki: “Kim abdestinin başında Allah’ı zikrederse bedeninin tamamı temizlenir. Eğer Allah’ın ismini zikretmezse bu kimsenin sadece abdest uzuvları temizlenir.” [Rezin tahric etmiştir. Feyzu’l-Kadir, 6,128)]

Kaynak: Rezin

 

Hadis No : 3639
Ravi: Ebu Musa
Tanım: Resulullah (sav)’a geldim,abdest alıyordu. Şu duayı okuduğunu işittim: “Allahümma’ğfirli zenbi ve vassili ve barik li fi rızki (Allah’ım günahımı mağfiret et evimi bana genişlet, rızkımı bana mübarek kıl.” [Rezin tahric etmiştir. İbnu’s-Sünni Amelü’l-Yevm ve’l-Leyl, 5,10)]

Kaynak: Rezin

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu