Taharet Bölümü

Abdestin Sıfatı ile ilgili Hadisler

Abdestin Sıfatı ile ilgili Hadisler

Hadis No : 3576
Ravi: Humran Mevla Osman
Tanım: Hz. Osman (ra) su istemişti. (Getirdim. Aldı ve) üç kere ellerine dökerek yıkadı. Sonra sağ elini kaba sokup mazmaza ve istinşakta bulundu (ağzına ve burnuna su alıp yıkadı). Sonra üç kere yüzünü, arkasından da dirseklerine kadar üç kere ellerini yıkadı. Sonra başına meshetti, sonra da topuklarına kadar ayaklarını üçer sefer yıkadı ve: “Ben Resulullah (sav)’ı şu abdestim gibi abdest alırken gördüm” dedi. Abdesti bitince de şöyle demiştir: “Kim şu abdestim gibi abdest alır, arkasından iki rek’at namaz kılar ve namazda kendi kendine (dünyevi bir şey) konuşmazsa geçmiş günahları affedilir.”

Kaynak: Buhari, Vudu 24, 28, Savm 27; Müslim, Taharet 3, 4, (226); Ebu Davud, Taharet 50, (106); Nesai, Taha

 

Hadis No : 3577
Ravi: İbnu Müleyke
Tanım: Hz. Osman (ra)’dan abdest hakkında (nasıl alınacağı) sorulmuştu. Hemen su istedi ve derhal bir abdest kabı getirildi. Kaptan önce sağ eli üzerine su döktü (ve onu yıkadı), sonra sağ elini kaba batırdı, üç kere mazmaza, üç kere istinşakta bulundu… [önceki hadiste geçtiği üzere zikretti. Hadiste şu ziyade var]: “Sonra elini daldırıp su aldı ve başına, kulaklarına meshetti, kulaklarının iç ve dışlarını birer kere meshetti.”

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 50, (108)

 

Hadis No : 3578
Ravi:
Tanım: Yine Ebu Davud’un bir diğer rivayetinde şöyle gelmiştir: “Sağ eliyle sol eli üzerine su döktü, sonra her ikisini de bileklere kadar yıkadı.” Yine Ebu Davud’un bir diğer rivayetinde “Başını üç kere meshetti” denmiştir.

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 50, (109,110)

 

Hadis No : 3579
Ravi: Abdu Hayr
Tanım: Hz.Ali (ra) bize geldi ve namaz kıldı. (Namazdan sonra abdest) suyu istedi. “Suyu ne yapacak, namazı kıldı ya! Herhalde bize öğretmek istiyor!” dedik. İçinde su olan bir kapla bir leğen getirildi. Kaptan sağ eline su döktü. Üç defa ellerini yıkadı. Sonra üç kere mazmaza ve istinşakta bulundu. Mazmaza ve istinşakı su aldığı eliyle yaptı. Sonra üç kere yüzünü yıkadı, sağ elini üç kere yıkadı, üç kere sol elini yıkadı. Sonra elini kaba batırdı, bir kere başını meshetti. Sonra üç kere sağ ayağını yıkadı, üç kere sol ayağını yıkadı. Sonra: “Resulullah (sav)’ın abdestini bilmek kimin hoşuna giderse, işte o böyledir!” dedi.

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 50, (111); Tirmizi, Taharet 37, (48); Nesai, Taharet 75, (1, 68)

 

Hadis No : 3580
Ravi: 
Tanım: Nesai’nin bir diğer rivayeti şöyledir: “…Başını meshetti.” – Şu’be, bir defasında alnından başının gerisine kadar (eliyle) işaret etti- sonra dedi ki: “Ellerini tekrar geri getirip getirmediğini bilmiyorum.”

Kaynak: Nesai, Taharet 76, (1, 68-69)

 

Hadis No : 3581
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Ali (ra) yanıma girdi. Su dökmüş (küçük abdest bozmuş) idi. Abdest suyu istedi, içinde su olan bir kap getirdik. Bana: “Ey İbnu Abbas! Resulullah (sav)’ın nasıl abdest aldığını sana göstereyim mi?”dedi. Ben de: “Evet göster!” dedim. Bunun üzerine su kabını elleri üzerine eğdi ve ellerini yıkadı. Sonra sağ elini kaba soktu, onunla diğeri üzerine su döktü, sonra iki avucunu yıkadı. Sonra mazmaza ve istinşakta bulundu. Sonra iki elini birden kaba soktu. İkisiyle birlikte su avuçlayıp yüzüne çarptı. Sonra başparmaklarını kulaklarının ön kısmına soktu. Sonra ikinci, üçüncü sefer aynı şeyleri tekrar etti. Sonra sağ eliyle bir avuç su aldı ve bunu alnına döktü ve yüzü üzerinde akmaya bıraktı. Sonra dirseklerine kadar kollarını üçer kere yıkadı. Başını ve kulaklarının arkasını meshetti. Sonra tekrar her iki elini beraberce kaba soktu. Bir avuç su alıp onu pabuç içinde olan (sağ) ayağına vurdu ve o su ile ayağını yıkadı. Sonra aynı muameleyi diğer ayağına, (sola) yaptı.”

(Abdullah el-Havlani) der ki: “(İbnu Abbas’a) sordum: “Ayaklar ayakkabı içinde olduğu halde mi?” “Evet” dedi, “ayakkabı içinde olduğu halde.” Ben tekrar sordum: “Ayakkabı içinde mi?” “Evet!” dedi, “ayakkabı içinde!” Ben tekrar sordum: “Ayakkabı içinde mi?” “Evet!” dedi, “ayakkabı içinde.” (Nesai’nin bir diğer rivayetinde şöyle denmiştir. “…Sonra bir avuç su ile üçer defa mazmaza ve istinşakta bulundu.”)

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 50, (117); Nesai, Taharet 76, (1, 68)

 

Hadis No : 3582
Ravi: Abdullah İbnu Zeyd İbni Asım İbni Ensari
Tanım: Ravi, anlattığına göre, kendisine: “Bizim için, Resulullah (sav)’ın abdestiyle bir abdest al (da görelim)!” diye talepte bulunuldu. O, hemen bir kap [su] isteyip, önceki hadiste anlatılan şekilde abdest aldı. Abdest alışını anlatan rivayette şu farklı açıklama var: “Başını meshettikte ellerini (saçları üstünde) ileri ve geri doğru yürüttü. (Şöyle ki: Mesh ameliyesine) başın ön kısmından başladı ellerini enseye doğru götürdü. Sonra, başladığı yere kadar geri getirdi. Sonra ayaklarını yıkadı. (Müslim’in bir rivayetinde şöyle denmiştir: “Başım üç kere meshetti.”)

Kaynak: Buhari, Vudu 38; Müslim, Taharet 18, 19, (235, 236); Muvatta, Taharet, 1, (1, 18); Ebu Davud, Tahare

 

Hadis No : 3583
Ravi:
Tanım: Buhari rahimehullah’ın bir rivayetinde şöyle denmiştir: “Resulullah (sav) (abdest uzuvlarını) ikişer kere yıkayarak abdest aldı.” Ebu Davud’un bir rivayetinde, Mikdam İbnu Ma’dikerb’den şu kaydedilir: “Sonra başını, içiyle ve dışıyla iki kulağını meshetti.” Yine, Ebu Davud’un bir başka rivayetinde şöyle denmiştir: “Kulaklarını içleriyle dışlarıyla meshetti, parmaklarını kulaklarının deliklerine soktu.”

Kaynak: Buhari, Vudu 23; Ebu Davud, Taharet 50 (121,123)

 

Hadis No : 3584
Ravi: Abdullah İbnu Amr İbni’l-As
Tanım: Resulullah (sav)’a bir bedevi gelerek, abdestten sordu. Resulullah ona uzuvların üçer kere yıkanmasını gösterdi. Sonra da: “Abdest işte böyle alınır! Kim buna bir ziyadede bulunursa, fena bir iş yapmış olur, haddi aşar ve zulmeder” buyurdu.

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 51, (135); Nesai, Taharet 105, (1, 88)
Hadis No : 3585
Ravi:
Tanım: Ebu Davud’un bir rivayetinde şöyle gelmiştir: “…Sonra başını meshetti. Şehadet parmaklarını kulaklarına soktu. Başparmaklarıyla kulaklarının dışlarını meshetti. Şehadet parmaklarıyla kulakların içini meshetti…” Rivayetin sonunda şu ifade var: “Abdest işte böyledir. Kim buna ziyadede bulunur veya bundan eksiltme yaparsa kötü bir iş yapmış ve zulmetmiş olur -yahut zulmetmiş ve kötü bir iş yapmış olur -” Nesai’mn rivayetinde özetle şöyle denmiştir: “…Resulullah (sav)’a bir bedevi geldi ve ondan abdest hakkında sordu. Resulullah (sav) abdestin alınışını, uzuvları üçer sefer yıkayarak gösterdi, sonra şöyle söyledi: “Abdest işte böyledir. Kim buna ziyadede bulunursa kötü bir iş yapmış, haddi aşmış ve de zulmetmiş olur.”

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 51, (135); Nesai, Taharet 105, (1, 88)

 

Hadis No : 3586
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) uzuvlarını birer kere yıkayarak abdest aldı.

Kaynak: Buhari, Vudu 22; Ebu Davud, Taharet 53, (1, 38); Nesai, Taharet 84, 85, (1, 73, 74)

 

Hadis No : 3587
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav)’ın nasıl abdest aldığını size göstermemi ister misiniz?” İçinde su olan bir kab istedi, sağ eliyle bir avuç su aldı, mazmaza ve istinşak yaptı, sonra bir avuç daha aldı, bununla iki elini birleştirip (iki eliyle) yüzünü yıkadı. Sonra bir avuç daha aldı bununla sağ elini yıkadı. Sonra bir avuç daha aldı, bununla sol elini yıkadı. Sonra bir avuç su daha aldı, sonra elini çırptı, sonra başını ve kulaklarını meshetti. Sonra bir kabza su daha aldı sağ ayağının üzerine serpti, ayağından nalın olduğu halde, sonra onu iki eliyle meshetti, elin biri ayağın üstünde, diğeri de nalının altında. Sonra aynı şeyi sol ayağa yaptı.

Kaynak: Buhari, Vudu 7; Ebu Davud, Taharet 62, (137); Nesai, Taharet 84, 85, (1, 73, 74)

 

Hadis No : 3588
Ravi: Rübeyyi Bintu Muavvız İbni Afra
Tanım: (…Resulullah) avuçlarını üç kere yıkadı, yüzünü üç kere yıkadı, bir kere mazmaza ve istinşak yaptı. Ellerini üçer üçer yıkadı. Başını iki kere meshetti. Başının gerisinden başladı, sonra önünden. İki kulağını da (meshetti) içlerini de, dışlarını da. Ayaklarını da üçer üçer yıkadı.

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 50, (126); Tirmizi, Taharet 25, (33)

 

Hadis No : 3589
Ravi:
Tanım: Bir diğer rivayette: “Başın tamamını meshetti. Bunu, başın tepesinden başlayıp saçın döküldüğü her tarafa ulaşacak şekilde saçın şeklini bozmadan icra etti” denmiştir.

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 50 (128)

 

Hadis No : 3590
Ravi:
Tanım: Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: “…Başını meshetti, başın öne gelen kısmını da, arkaya gelen kısmını da, şakaklarını da, kulaklarını da birer birer meshetti.” Bir diğer rivayette: “Elinde arta kalan su ile başını meshetti” denmiştir.

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 50, (129,130)

 

Hadis No : 3591
Ravi: Ebu Ümame
Tanım: Resulullah (sav) abdest aldı ve bunu, yüzünü üç, ellerini üç sefer yıkayarak, “Kulaklar baştandır” deyip başını da üç sefer meshederek yaptı. Hammad der ki: “Bir rivayette geçen “Kulaklar baştandır” ibaresi, Ebu Ümame’nin sözü mü yoksa Resulullah’ın sözü mü bilemiyorum.” (Bu metin Tirmizi’nindir. Ebu Davud’da şu ifade de yer alır: “Göz pınarlarını da meshederdi.” O rivayette: “Kulaklar baştandır” da demiştir.)

Kaynak: Tirmizi, Taharet 29, (37); Ebu Davud, Taharet 50, (134)

 

Hadis No : 3592
Ravi: Cabir
Tanım: Hz. Ömer (ra) şunu söyledi: “Bir adam Resulullah (sav)’a gelmişti. Bunun abdest almış fakat ayaklarının üzerinde tırnak kadar bir yeri yıkamadan bırakmış olduğunu gördü. Resulullah (sav), adama derhal müdahale etti: “Git abdestini güzel kıl!” Adam gidip yeniden abdest aldı, sonra namazını kıldı.”

Kaynak: Müslim, Taharet 31, (243); Ebu Davud, Taharet 67, (171)

 

Hadis No : 3593
Ravi:
Tanım: Ebu Davud’un bir diğer rivayetinde Resulullah’ın ashabından biri şöyle anlatır: “Resulullah (sav), ayağının sırtında dirhem büyüklüğünde bir kısma su değmemiş olduğu halde namaz kılmakta olduğunu görmüştü, derhal abdesti ve namazı iade etmesini emretti.

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 173
Hadis No : 3594
Ravi: İbnu Amr İbni’l-As
Tanım: Beraber olduğumuz bir sefer sırasında, bir ara Resulullah (sav) bizden geride kaldı, sonra tekrar kavuştu. Bu sırada namaz vakti girmişti. Bizler de abdest alıyor, ayaklarımıza meshediyorduk. Resulullah (aleyhissaldtu vesselam) yüksek sesle nida etti: “Ökçelerin ateşte vay haline!”Bunu iki veya üç kere tekrarladı.

Kaynak: Buhari, İlm 3, 30, Vudu 27, 29; Müslim, Taharet 25-28, (240-242); Muvatta, Taharet 5, (1, 19); Ebu D

 

Hadis No : 3595
Ravi:
Tanım: Müslim’in bir diğer rivayetinde şöyle denir: “Halk ikindi namazı sırasında acele etti ve bir kısmı alelacele abdest aldı. Biz onlara ulaştık. Ökçelerine su değmemiş, parlıyordu. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam: “Ökçelerin ateşte vay haline! Abdesti tam alın!” buyurdular.”

Kaynak: Müslim, Taharet 26, (241)

 

Hadis No : 3596
Ravi:
Tanım: Tirmizi der ki: “Resulullah (sav)’dan şöyle rivayet edildi: “Ökçe ve ayak çukurlarının ateşte vay haline.”

Kaynak: Tirmizi, Taharet 31, (41)

 

Hadis No : 3597
Ravi: Cabir
Tanım: Anlatıldığına göre, ravinin kendisine sarık üzerine meshetmekten sorulmuştu. Şu cevabı verdi: “Hayır, olmaz, su ile saca değilmelidir!”

Kaynak: Muvatta, Taharet 38, (1, 35)

 

Hadis No : 3598
Ravi: Sevban
Tanım: Resulullah (sav) bir seriyye göndermişti. Askerler soğukla karşılaşıp üşüdüler. Resulullah (sav)’a döndükleri zaman, onlara sarıklarının ve mestlerinin üzerine meshetmelerini emretti.”

Kaynak:

 

Hadis No : 3599
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav)’ı abdest alırken gördüm. Üzerinde çizgili kırmızı bir sarık vardı. Elini sarığın altına soktu, başının ön kısmını meshetti, sarığını çözmedi.

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 57, (147)

 

Hadis No : 3600
Ravi: Sabit İbnu Ebi Safiyye
Tanım: Ebu Cafer’e -ki Muhammed el-Bakır’dır- dedim ki: “Hz. Cabir (ra), sana Resulullah (sav)’ın uzuvlarını birer birer, ikişer ikişer ve üçer üçer yıkayarak abdest aldığını söyledi mi?” Bu soruma: “Evet!” diye cevap verdi.” Bir rivayette de: “Birer birer yıkayarak abdest aldı mı?”diye sordum; “Evet!” diye cevap verdi” şeklinde gelmiştir.

Kaynak: Tirmizi, Taharet 35, (45,46)

 

Hadis No : 3601
Ravi: Abdullah İbnu Zeyd
Tanım: Resulullah (sav) ikişer ikişer yıkayarak abdest aldı ve: “Bu, nur üzerine nurdur” buyurdu.”

Kaynak:

 

Hadis No : 3602
Ravi: Osman
Tanım: Resulullah (sav)’a uzuvlarını üçer üçer yıkayarak abdest aldı ve şöyle buyurdu: “Bu benim ve benden önceki diğer peygamberlerin ve İbrahim aleyhisselam’ın abdestidir.” [Rezin tahric etmiştir.]

Kaynak: Rezin

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu